Pomoc - Centrum Wsparcia Klienta / Użytkownika - SOLIDEXPERT

Często zadawane pytania

  • Nowe licencje można dołączyć do puli sieciowej jeżeli:

   • obecne licencje w puli SNL posiadają aktywną subskrypcje
   • okres końca subskrypcji nowo zakupionej licencji będzie zgodny z końcem subskrypcji istniejących licencji SNL (wyrównanie subskrypcji)
   • koniec terminu subskrypcji w obecnie posiadanych licencjach SNL wynosi co najmniej 3 miesiące
  • Klient może posiadać dowolną liczbę puli licencji SNL

  • Egzamin CSWA/CSWP prowadzony jest online. Aby do niego przystąpić, niezbędne jest posiadanie komputera z zainstalowanym SOLIDWORKSem oraz dostępem do Internetu. Egzamin odbywa się poprzez uruchomienie aplikacji Virtual Tester. Może być ona zainstalowana na tym samym komputerze co SLIDWORKS lub osobnym komputerze, nie posiadającym programu SOLIDWORKS. Należy pamiętać, że w przypadku przystąpienia do egzaminu na oddzielnym komputerze, będziesz musiał przesłać utworzone w trakcie egzaminu pliki SOLIDWORKS, na komputer z uruchomioną palikacją Virtual Tester.

  • W celu ponownego przystąpienia do egzaminu CSWA lub zaawansowanego CSWP, musisz odczekać 30-dni od momentu ostatniego przystąpienia do wybranego egzaminu. W przypadku niezdania jednej części egzaminu CSWP, okres ten wynosi 14 dni. Każde ponowne przystąpienie do egzaminu wymaga zakupienia nowego kodu ze sklepu SOLIDWORKS.

  • Egzaminy CSWP/CSWA dostępne są w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, chiński (uproszczony), koreański, japoński, turecki i chiński tradycyjny.

  • Tak. Masz prawo do hurtowego zakupu kodów na egzaminy w sklepie internetowym SOLIDWORKS, a następnie przydzielić kody wybranym użytkownikom w formie vouchera. Aby przenieść kody zakupione hurtowo, zaloguj się na swoim koncie VirtualTester i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami: www.virtualtester.com/solidworks/user.php

  • Nie. Egzamin rozpoczęty nie może być zapausowany.

  • Aplikacja będzie próbowała nawiązać połączenie internetowe przez ok. 2 min. Jeżeli w tym czasie połączenie internetowe będzie nadal niedostępne, informacja o błędzie zostanie wyświetlona oraz zostanie zapisany na pulpicie plik tekstowy. Plik o nazwie: Tangix_TesterPro_Error_Date_Time należy przesłać na adres mailowy support@tangix.com

  • Musisz rozpocząć egzamin od nowa, żadna refundacja nie jest brana pod uwagę. Z chwilą rozpoczęcia egzaminu, kod na egzamin zostaje pobrany przez system i nie ma możliwości zwrotu płatności lub vouchera. W przypadku awarii komputerowych, Twoje odpowiedzi nie zostaną odzyskane.

  • Egzamin możesz omówić z przedstawicielem Autoryzowanego Dostawcy Szkoleń i Wsparcia Technicznego SOLIDWORKS lub skontaktować się poprzez maila certification@solidworks.com. Ze względu na złożoność systemu certyfikacji oraz fakt, że każdy kandydat otrzymuje unikatowy egzamin, nie jesteśmy w stanie dostarczyć każdemu uczestnikowi z osobna pełnej analizy błędnych odpowiedzi w egzaminie.

  • Należy przesłać wiadomość na adres support@tangix.com.

  • Tak, ale licencja testowa SOLIDWORKS musi pochodzić od Autoryzowanego Dostawcy SOLIDWORKS w Twoim rejonie.

  • Dla wszystkich egzaminów SOLIDWORKS została zamieszczona lista minimalnej wersji programu, niezbędnej do odbycia egzaminu. Znajduje się ona na stronie SOLIDWORKS, w szczególowej informacji o wybranym egzaminie. Prosze przejść do strony www.solidworks.com/certification i wybrać odpowiedni egzamin. Dla egzaminu CSWP minimalne wymaganie to wersja SOLIDWORKS 2010.

  • SOLIDWORKS już nie przesyła certyfikatów drogą mailową. Będziesz mógł go pobrać na swój komputer i wydrukować przechodząc do strony www.virtualtester.com/solidworks/user.php. Na stronie należy kliknąć przycisk „Print My Certificate” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Proszę mieć na uwadze, że nie wszystkie egzaminy posiadają wersję do druku.

  • Dość często spotkanym problemem jest tzw. „rozjeżdżanie się” szkicu. Najczęściej ma to miejsce, gdy używamy szkiców niezdefiniowanych całkowicie. Aby uniknąć tego typu przypadków powinniśmy definiować całkowicie szkice, co zapewni nam stabilność podczas każdej przebudowy.

   Pojęcie definicja szkicu zawiera w sobie geometrię szkicu, jego wymiary, relacje pomiędzy poszczególnymi elementami szkicu oraz usytuowanie w trójwymiarowym środowisku SW. Uzupełnianie szkicu o wymiary, relacje powinno być przemyślane, ponieważ kolejność np. relacji może mieć znaczący wpływ na efekt końcowy. Zachowanie chronologii ma szczególne znaczenie, gdy definiujemy rozbudowane szkice, zawierające w sobie bogatą paletę geometrii.

  • Części wieloobiektowe czy złożenia? Każda z tych metod posiada swoje plusy i minusy. Pozostawmy wybór dla projektanta/konstruktora opisując każdą z metod.

   Wieloobiektowość

   Część wieloobiektowa składa się z obiektów bryłowych w jednym pliku. Wszystkie obiekty znajdują się w „obrębie” jednej części, tym samym wszystkie operacje poszczególnych obiektów są w jednym drzewie operacji. Na liście materiałowej wszystkie obiekty rozpatrywane są jako jedna bryła. Możliwość zapisu każdego obiektu do osobnej części, jak również łączenie wielu obiektów ze sobą.

   Złożenie

   Złożenia składają się z wielu komponentów (części). Każda z części ma swój unikalny numer/nazwę oraz każda z części posiada osobną historię operacji. W złożeniu mamy bezpośrednią możliwość ustawiania wiązań związanych z ruchem części, a także wykrywaniem np. kolizji części. Z poziomu złożenia możemy również zapisać złożenie jako dokument części wieloobiektowej.

  • Do pełnej edycji plik może być zapisany jedynie w tej wersji SOLIDWORKS, którą aktualnie posiadamy.

  • Configuration Publisher – narzędzie służące do tworzenia konfiguracji komponentu. Jak korzystać? To bardzo proste, wystarczy stworzyć reguły definiujące konfigurację komponentu.

  • Konstruktor już w założeniu projektowym powinien znać dokładność z zakresu obróbki używanych materiałów przez park maszynowy firmy. Jak wiadomo projekt wykonany w SW jest projektem idealnym, tej idealności jednak nie możemy wymagać od parku maszynowego ze względu na proces obróbki czy użytych maszyn, które posiadają swoje dokładności. (W tym przypadku nie rozpatrujemy jakości użytego materiału co też jest kluczową kwestią.) Reasumując, znajomość parku maszynowego jest kluczowym elementem projektowania.

  • Rozszerzenie DXF/DWG najczęściej używane jest jako format plików przygotowawczych wyznaczających wektory dla oprogramowania CAM z zakresu rysunku płaskiego 2D. Jak wiadomo nie każde oprogramowanie CAM „potrafi” poprawnie odczytać geometrię krzywoliniową np. splajnu. Opcja „eksportuj wszystkie splajny jako polinie” rozwiązuje częściowo problem „odczytu” ale nie bez straty jakości obrabianego elementu. Dzieje się tak ponieważ splajny generowane są jako seria krótkich linii prostych.

  • Odpowiedź w naszym poradniku: Cięcie prostopadłe.

  • Oczwyście, że można. Zapraszamy do lektury naszego poradnika: Przełączanie rzutowania amerykańskie-europejskie.

  • W przypadku oprogramowania SOLIDWORKS i SOLIDWORKS Composer subskrypcja nie jest obligatoryjna. SOLIDWORKS Enterprise PDM wymaga zakupu subskrypcji w pierwszym roku.

  • Aktualna subskrypcja uprawnia do:

   1. Korzystania z pełnej pomocy technicznej świadczonej przez obsługującego Przedstawiciela SOLIDWORKS (VARa)
   2. Dostępu do Portalu Klienta SOLIDWORKS, w tym m.in.:
   • bogata Baza Wiedzy SOLIDWORKS
   • forum dyskusyjne mysolidworks.com
   • aktualne i archiwalne Webinary (internetowe seminaria)
   • zgłaszanie pytań bezpośrednio do pomocy technicznej SOLIDWORKS (Service Request – SR)
   • wpływ na rozwój oprogramowania SOLIDWORKS (ok. 90% nowych udoskonaleń jest wynikiem propozycji klientów)
   • biblioteka tekstur do tworzenia renderingów i wizualizacji
   1. Pobierania bieżących aktualizacji i nowych wersji oprogramowania SOLIDWORKS
   2. Testowania najnowszych wersji BETA aplikacji
   3. Bezpłatnego egzaminu CSWP/CSWA i uzyskania certyfikatu
   4. Korzystania z funkcji renderowania sieciowego w PhotoView360
   5. Dostęp do renderowania sieciowego
   6. Wyglądy MODO
   7. Biblioteka materiałów MAtereality
   8. Rozwiązanie SOLIDWORKS Visualize Standard (dla pakietów SOLIDWORKS Professional i Premium)
   9. Dostęp do platformy MySOLIDWORKS Professional
   10. Rozwiązanie SOLIDWORKS CAM Standard
  • Standardowo subskrypcja może być wykupiona na okres 1 roku, 3 lub 5 lat. Dopuszcza się również inne okresy trwania subskrypcji stanowiące wielokrotność okresu jednorocznego.

  • Subskrypcja to coś w rodzaju abonamentu, który przypisujemy do licencji programu SOLIDWORKS. Decydując się na jej wykupienie zapewniasz swojej firmie lub reprezentowanej przez Ciebie instytucji dostęp do najnowszych wersji programu, aktualizacji (service packów), pomocy technicznej oraz innych przywilejów, przewidzianych tylko dla posiadaczy subskrypcji.

  • Posiadając subskrypcję będziesz mógł maksymalnie wykorzystać możliwości Twojego oprogramowania SOLIDWORKS, ponieważ dostęp do najnowszych aktualizacji i specjalistycznego wsparcia technicznego pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Zwiększona wydajność oprogramowania, nowe właściwości produktu, wsparcie techniczne obejmujące konsultacje telefoniczne i dostępne przez całą dobę wsparcie elektroniczne pomagają skoncentrować się na tym co najważniejsze podczas projektowania świetnych produktów.

  • Najprostszą metodą wykupienia subskrypcji SOLIDWORKS jest kontakt z lokalnym przedstawicielem VAR.

  • Powiadomienia o nowych wersjach przesyłane są drogą mailową. Zarówno nowe wersje jaki i Service Packi można pobrać samodzielnie bezpośrednio z Portalu dla użytkowników SOLIDWORKS – Customer Portal.

  • Oprogramowanie SOLIDWORKS dostępne jest w trzynastu wersjach językowych. Wsparcie techniczne realizowane przez lokalnych przedstawicieli VAR gwarantuje, że otrzymywana pomoc techniczna jest udzielana w języku adekwatnym dla danego regionu.

  • Tak, jest to możliwe. Konieczne będzie wyrównanie wszystkich licencji, tak, aby data zakończenia susbkrypcji była jednakowa.

  • SOLIDWORKS posiada 4 typy licencji: Stand-Alone (jednostanowiskowa) oraz SNL (SOLIDWORKS Network License; tzw. sieciowa, nazywana czasem pływającą).

    Licencja SNL:

   • zarządzanie dostępnymi licencjami w ramach puli sieciowej będzie odbywało się w sposób automatyczny poprzez Managera Licencji Sieciowej
   • licencje będą płynnie przekazywane pomiędzy komputerami w miarę bieżących potrzeb
   • istnieje możliwość kontroli użycia licencji przez administratora
   • istnieje możliwość korzystania z licencji poza miejscem pracy dzięki funkcji wypożyczenia licencji
   • Manager Licencji Sieciowej zarządza zarówno samymi licencjami jak i funkcjonalnością pakietów SOLIDWORKS
   • upraszcza się kwestie zarządzania subskrypcją pod kątem finansowym (jeden numer seryjny, jeden termin końca subskrypcji dla wszystkich licencji)

   Licencje stand-alone są to licencje jednostanowiskowe które aktywuje się na danej stacji roboczej. Nie są to jednak licencje przypisane do użytkownika lub komputera i mogą być przenoszone między komputerami za pomocą mechanizmy transferu i ponownej aktywacji. Licencje te mogą być aktywowoane ręcznie lub online.

   Licencje czasowe dają prawo do korzystania z oprogramowania SOLIDWORKS na predefiniowany i odnawialny okres czasu, dzięki czemu zapewniają Klientom elastyczne i skalowalne rozwiązanie łatwiejsze do budżetowania i o niższych kosztach w porównaniu do tradycyjnego modelu licencjonowania wieczystego.

  • Licencje czasowe można wykupić na okres 3 miesięcy lub 1 roku. Więcej informacji dostępne jest TUTAJ.

  • Aktualnie w ofercie dostępne są następujące pakiety:
   – SOLIDWORKS (Standard, Professional, Premium)
   – SOLIDWORKS Simulation (Standard, Professional, Premium)
   – SOLIDWORKS Plastics (Standard, Professional, Premium)
   – SOLIDWORKS Visualize (Standard, Professional i Boost)
   – SOLIDWORKS Composer
   – SOLIDWORKS CAM (Standard, Professional)
   – SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor
   – SOLIDWORKS Electrical Schematic i Schematic Standard
   – SOLIDWORKS Inspection Standard i Professional
   – SOLIDWORKS MBD
   – SOLIDWORKS Machinist Standard i Professional
   – SOLIDWORKS Manage CAD Editor Professional
   – SOLIDWORKS PCB i PCB Connector
   – SOLIDWORKS Flow Simulation
   – SOLIDWORKS Flow Simulation – Electronic Cooling Module
   – SOLIDWORKS Flow Simulation – HVAC Module

  • W przeciągu 7-10 dni roboczych skontaktujemy się w celu przekazania decyzji na temat dalszego udziału w programie.

  • Łącznie można otrzymać max. po 3 licencje z dostępnych rozwiązań:

   • SOLIDWORKS Simulation Premium,
   • SOLIDWORKS Flow Simulation
   • SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC,
   Electronic Cooling Module, Add-on
   • SOLIDWORKS Plastics Premium
   • SOLIDWORKS Electrical Professional,
   • SOLIDWORKS MBD Standard
   • SOLIDWORKS Visualize Professional,
   • SOLIDWORKS Composer
   • SOLIDWORKS CAM Professional
   • SOLIDWORKS PCB

  • Licencje będą ważne przez okres 1 roku.

  • Tak, w trakcie uczestnictwa w programie dostępna jest pomoc techniczna świadczona u swojego opiekuna- autoryzowanego resellera SOLIDWORKS- SOLIDEXPERT.

  • Tak, ale przed tym należy skontaktować się z zespołem prowadzącym wspomniany program.

  • Aplikowanie do programu dla Startupów jest całkowicie bezpłatne.

  • Composer jest niezależnym programem. Może zostać zainstalowany na osobnym stanowisku bez dodatkowej licencji SOLIWORKS. Do importu geometrii będzie wykorzystany SOLIDWORKS Translator, który zostanie zainstalowany wraz z instalacją Composer’a.

  • To darmowe narzędzie do podglądu plików SMG bez konieczności instalowania pełnej wersji programu. Dzięki Composer Player możesz zobaczyć cały projekt, a także wykorzystać go do prezentacji.

  • Opcja ta pozwala nam na zaznaczenie całego złożenia jednym kliknięciem. Poprawia też tworzenie animacji – gdy chcemy przesunąć całe złożenie tworzy nam jeden klucz operacji zamiast osobnego do każdego aktora wchodzącego w skład złożenia.

  • W tym celu należy przejść do zakładki TRANSFORM->MOVE->TRANSLATE wybrać danego aktora i kliknąć oś po którym chcemy odsunąć aktora – po czym w zakładce PROPERTIES pojawi się nam zmienna LENGTH w której wpisujemy odległość odsunięcia.

  • Tak, służą do tego zmienne CAMERA HEIGHT, bądź CAMERA FOV (jeżeli jesteśmy w trybie CAMERA PERSPECTIV MODE).

  • Najdalej odsunięty aktor kierunku po którym będziemy rozstrzelać zostaje w pozycji początkowej – reszta aktorów względem niego zostaje rozstrzelona.

  • Tak, wystarczy za pomocą wciśniętego klawisza ALT wybrać krawędź/oś według której chcemy obracać aktora.

  • To proste! Zaznaczamy klucze które nas interesują i za pomocą czarnego paska na dole Timeline chwytając za jeden z jego końców możemy dodać/skrócić obszar między kluczami.

  • Nie. SOLIDWORKS Electrical Schematic to autonomiczna aplikacja, nie wymagająca posiadania licencji SOLIDWORKS. Pozwala nam ona na projektowanie schematów układów elektrycznych w 2D.

  • SOLIDWORKS Electrical Professional to pakiet dostarczający w jednym zestawie program SOLIDWORKS Electrical Schemtic oraz SOLIDWORKS Electrical 3D. Pełną funkcjonalność pakietu Professional otrzymujemy za pomocą jednego numeru licencji oraz tylko jednej instalacji.

  • Tak. SOLIDWORKS Electrical 3D wymaga licencji programu SOLIDWORKS CAD. Jest ona niezbędna do opracowywania trójwymiarowych projektów wiązek elektrycznych.

  • Tak. SOLIDWORKS Electrical Professional wymaga licencji programu SOLIDWORKS CAD. Jest ona niezbędna do modelowania trójwymiarowych projektów wiązek elektrycznych.

  • Flow Simulation to dodatek SOLIDWORKS, dlatego do jego uruchomienia wymagana jest wcześniejsza instalacja samego oprogramowania SOLIDWORKS.

  • Tak istnieje taka możliwość za pomocą funkcji – obszar wirujący. Przykładowe badanie można obejrzeć w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=UKpdwSzkpA8

  • Nie, obszar wirujący musi posiadać określoną oś obrotu. Kula to geometria, która posiada nieskończenie wiele osi obrotu.

  • Flow Simulation pozwala stworzyć statyczną analizę CFD pomp zębatych, która pozwoli określić np. spadek ciśnienia. Nie ma jednak możliwości przeprowadzenia analizy dla dwóch ruchomych elementów (sliding mesh może być zadeklarowany dla jednego obszaru wirującego).

  • Definiując obszar wirujący określamy kierunek obrotu elementu wirującego, a nie poruszanego przez niego medium.

  • Interfejs FLOW Simulation jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem SOLIDWORKS, dlatego obsługa tego dodatku jest bardzo intuicyjna. W poniższym linku można obejrzeć wprowadzenie do SOLIDWORKS Flow Simulation oraz zapoznać się z interfejsem i jego obsługą: https://www.youtube.com/watch?v=i6okaPkvdUo

  • Nie ma możliwości przeprowadzania symulacji dla układów wielofazowych za pomocą Flow Simulation. Dodatek pozwala jedynie zbadać trajektorię przepływu cząstek znajdujących się w głównym medium.

  • Tak. Jeden numer seryjny daje nam możliwość instalacji na jednym komputerze SOLIDWORKS Inspection w wersji Add-In oraz Standalone. Z aplikacji tych można korzystać jednocześnie.

  • SOLIDWORKS Inspection w wersji stand-alone jest autonomiczną aplikacją, która do swojego działania nie potrzebuje programu SOLIDWORKS. Mogą z niej korzystać osoby, które nie mają nawet styczności z programem SOLIDWORKS.

  • Tak, program SOLIDWORKS Inspection dostępny jest w wersji sieciowej (SNL).

  • Pakiet Professional programu SOLIDWORKS Inspection pozwala nam na bezpośrednie wprowadzanie zmierzonych wartości kontrolowanych charakterystyk do programu poprzez ich ręczne wpisanie, zaczytanie z elektronicznych przyrządów pomiarowych czy zaimportowanie z systemów CMM tj. Faro CAM2, Calypso itd. Program dokonuje automatycznej weryfikacji wprowadzonych danych w czasie rzeczywistym. Zgodność lub nie z granicami tolerancji oznaczana jest kolorystycznie na rysunku oraz na wprowadzonym wymiarze. Następnie tak przygotowane i zweryfikowane dane możemy wyeksportować do plików PDF, Excel lub XML.

  • W ramach jednego numeru seryjnego SOLIDWORKS Inspection można korzystać z wersji Add-in oraz Standalone tylko na tym samym komputerze.

  • Tak program pozwala na import danych z systemów CMM takich jak: Calypso, Camio, CMD Line Format (via Polyworks), CMM Manager, CSV, Faro Cam2, Faro Cam2 Tabular, Faro Cam2 CSV, Geomeasure, LK-CMES, LK-DMIS, MCosmos, MeasureMax, Metrologic, Metrosoft CM Delimited, Metrosoft Quartis, MicroVu Looping, Modus, OGP – Smart Scope, OGP – MeasureMind Export Stats, OGP – MeasureMind QC Calc Export, Open DMIS, PC-DMIS, Polyworks, Power Inspect, QC 5000 – IK 5000, Tarus – TDR, Tarus, Virtual DMIS.

  • Nie. SOLIDWORKS MBD to dodatek do programu, dodatkowo płatny.

  • Tak. SOLIDWORKS MBD to dodatek do programu SOLIDWORKS. Do jego uruchomienia wymagane jest środowisko SOLIDWORKS.

  • Jeden numer seryjny SOLIDWORKS MBD upoważnia do korzystania z programu tylko na jednym komputerze.

  • Tak.

  • Nie. Na ten moment program dostępny jest jedynie w postaci licencji stanowiskowej.

  • Nie. Program działa niezależnie od SOLIDWORKS.

  • Nie.

  • SOLIDWORKS PCB/ PCB Connector jest kompatybilny z SOLIDWORKS od wersji SOLIDWORKS 2015 SP 4.0.

   • Dla wersji SOLIDWORKS 2015 SP 4.0 – SOLIDWORKS 2016 SP 2.0 wymagana jest instalacja dodatku do SOLIDWORKS.
   • Od wersji SOLIDWORKS 2016 SP 3.0 nie wymaga sie już instalacji dodatku do SOLIDWORKS.
  • Tak.

  • Tak. Program dosępny jest w postaci licencji stanowiskowej, ale jego instalacji dokonuje sie w Designerze, poprzez usługi rozszerzeń Altium.

  • Hasło można zmienić w poziomu Administracji. Aby to uczynić należy:

   1. Uruchom narzędzie Administracji; Menu Start -> Wszystkie programy -> SOLIDWORKS PDM -> Administracja
   2. W przechowalni należy rozwinąć zakładkę Użytkownicy
   3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na użytkownika i wybrać Zmień hasło
   4. Uzupełnić pola Nowe hasło, Potwierdź nowe hasło oraz Hasło zalogowanego użytkownika
   5. Zatwierdzić klikając OK
  • Licencje oprogramowania SOLIDWORKS PDM Professional (wcześniej Enterprise PDM) jest dostarczana wraz z Microsoft SQL Server 2014 (wersja standard). Zakup stanowiska SOLIDWORKS PDM Professional oznacza nabycie wszystkich jego komponentów: MS SQL, składników serwerowych PDM oraz aplikacji klienckiej. Nie ma możliwości, ani też potrzeby kupować osobno: MS SQL Server, składników serwerowych PDM czy licencji dostępowych. Składniki serwerowe SOLIDWORKS PDM Professional obejmują:

   • Serwer Bazy Danych
   • Serwer Archiwum
   • Serwer sieci Web (nie wymagany, konfigurowany na życzenie klienta)

   PDM oferuje 4 typy licencji klienckich, których podstawowe funkcjonalności, a tym samym różnice między nimi, przedstawiają się następująco:

   • SOLIDWORKS PDM CAD Editor:

   Dla użytkowników CAD. Zintegrowany z eksploratorem Windows, posiada podgląd wielu formatów plików oraz możliwość edycji, przeglądania i zarządzania wielu formatów CAD (m.in. SOLIDWORKS, AutoCAD, Inventor, Pro/E). Dodatkowo posiada wtyczki do programów CAD, które umożliwiają pracę bezpośrednio z interfejsu programu CAD. SOLIDWORKS PDM CAD Editor sprzedawany może być jako pojedyncza licencja.

   • SOLIDWORKS PDM Contributor:

   Przeważnie dla menadżerów, osób zatwierdzających, dla użytkowników nie pracujących w aplikacjach CAD. Posiada pełną funkcjonalność PDM, może być używany do wszystkich formatów plików, zarówno CAD jak i takich jak m.in. MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Główną różnicą licencji Contributor w stosunku do CAD Editor jest to, że nie posiada wtyczki do programów typu CAD. PDM Contributor sprzedawany może być jako pojedyncza licencja.

   • SOLIDWORKS PDM Viewer:

   Przeważnie dla pracowników z działu produkcji, zakupów, osób które tylko przeglądają dokumentacje. Zintegrowana z eksploratorem Windows, pozwala na dostęp tylko do odczytu plików w przechowalni (użytkownik nie może dodać lub modyfikować żadnych plików). Licencja SOLIDWORKS PDM Viewer pozwala na uczestnictwo w obiegu dokumentacji (zmiana stanu plików, np. zatwierdzenie). Sprzedawana w paczce po 5 licencji.

   • SOLIDWORKS PDM Contributor Web:

   Klient webowy, posiada możliwość pracy ze wszystkimi typami plików, w tym m.in. CAD oraz MS Office. Klient Contributor Web posiada ograniczenia w stosunku do standardowego klienta Contributor wynikające z użytkowania przeglądarki internetowej, która nie posiada takich samych funkcji jakie oferuje eksplorator Windows. Nie posiada dodatków do programów typu CAD lub wsparcia poprzez API. Sprzedawana jako pojedyncza licencja.

   • PDM Processor Site License (PSL):

   Dla dużych przedsiębiorstw SOLIDWORKS oferuje tzw. licencje procesorowe (PSL) SOLIDWORKS PDM sprzedawane w paczkach po 25, 50, 100, 200 licencji. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne gdyż nie ma podziału na typy licencji. W takiej paczce licencji dostępne są wszystkie typy licencji klienckich co tak naprawdę pozwala instalować najwyższą wersję (czyli CAD Editor) na każdym komputerze. Ponadto umowa licencyjna dla licencji procesorowych nie ma ograniczeń terytorialnych i PDM może być używany globalnie na całym świecie bez konieczności zakupu klienta.

  • Pliki PDM w rzeczywistości nie są przechowywane w strukturze katalogów widocznej po zalogowaniu do przechowalni ani pod swoimi nazwami. Widok zielonych folderów Przechowalni wraz z plikami jest „składany w locie” na podstawie wpisów w tabelach bazy danych MS SQL przez oprogramowanie klienta PDM. Jakakolwiek operacja wymagająca dostępu do pliku (np. otwarcie przez dwuklik) powoduje pobranie pliku do widoku lokalnego (pamięci podręcznej, cache’a, na dysk komputera) z odpowiedniego miejsca w katalogach Serwera Archiwizacji PDM. Folder archiwum danej Przechowalni PDM jest składowany na Serwerze Archiwizacji. Po wejściu do niego widoczne jest 16 podkatalogów (0-9, A-F). Pliki zawarte w tych folderach posiadają własny fizyczny kod składowania. Jest to szesnastkowo zapisany ID Dokumentu z bazy SQL.

  • Wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS PDM dostarczane są następujące składniki:

   • Microsoft SQL Serwer – silnik bazodanowy
   • PDM Database Server – usługa systemowa
   • PDM Archive Server – usługa systemowa
   • PDM Web Server (składnik opcjonalny)
   • PDM Client Software

   Przy dużych wdrożeniach Producent oprogramowania zaleca rozdzielenie usługi serwera bazy danych oraz serwera archiwum na dwie oddzielne maszyny.

  • Szczegółowa instrukcja odnośnie tworzenia kopi zapasowej oraz podniesienia wersji, jest dostępna pod linkiem.

  • Tak, PDM posiada wbudowany moduł służący to tworzenia kopii zapasowej przechowalni.

  • Aby utworzyć nowy widok przechowalni należy:

   1. Uruchomić konfiguracje widoku – Menu Start -> Wszystkie programy -> SOLIDWORKS PDM -> Konfiguracja widoku
   2. Na ekranie Witamy, kliknąć Dalej.
   3. Na ekranie Wybierz serwery, należy wybrać serwery archiwum i kliknąć Dalej.
    Jeśli serwer archiwum użytkownika nie jest widoczny, należy dodać go ręcznie. Należy kliknąć Dalej, w oknie dialogowym Dodaj serwer ręcznie, należy wpisać nazwę serwera i jego port. Po uzupełnieniu informacji należy kliknąć OK i Dalej.
   4. Jeśli pojawiło się okno logowania, należy zwrócić się do administratora z prośbą o nadanie uprawnień do dodawania widoków przechowalni.
   5. Na ekranie Wybierz przechowalnie, należy wybrać z listy przechowalnie dla której ma zostać utworzony widok i kliknąć dalej
   6. W oknie dialogowym Wybierz lokalizację:
   7. W części Lokalizacja dołączenia, przejść na komputerze lokalnym do lokalizacji dla widoku przechowalni plików.
   8. W części Typ dołączenia, należy wybrać jedną z możliwości:
    • Tylko dla mnie dla wersji, która jest dostępna tylko dla bieżącego użytkownika.
    • Dla wszystkich użytkowników na tym komputerze przy pracy w środowisku terminalowym.
   9. Kliknąć Dalej
   10. Kliknąć Zakończ, a następnie zamknąć kreator
  • Praca w trybie offline jest możliwa. Należy pamiętać, że w trybie offline dostępne są tylko pliki z pamięci podręcznej. Pliki które są obecnie wyewidencjonowane mają możliwość zapisu.

  • Podczas uzyskiwania pliku z przechowalni, jego kopia jest tworzona w folderze roboczym na dysku lokalnym na komputerze użytkownika. Właśnie ten folder służy jako pamięć podręczna.System tworzy kopie plików, kiedy:

   • Otworzymy plik
   • Zaznaczymy plik i wybierzemy kartę Podgląd
   • Skorzystamy na pliku z opcji: Wyewidencjonuj, Pobierz wersję lub Pobierz ostatnią wersję
  • Jeśli konto zostało utworzone, to późniejsza zmiana nazwy użytkownika jest niedostępna.

  • Instrukcję oraz przykład zmiany nazw plików można znaleźć pod linkiem.

  • Wewidencjonowanie to nic innego ja pobranie do pamięci podręcznej najnowszej wersji pliku i zablokowanie możliwości edycji dla innych użytkowników. Zaewidencjonowanie to proces przeciwny do tego pierwszego, czyli eksportujemy naszą wersję pliku z pamięci podręcznej do przechowalni (przez to tworzymy jego najnowszą wersję), a także przywrócenie możliwości edycji dla innych użytkowników. Edytować można tylko i wyłącznie pliki wewidencjonowane.

  • Każdy plik umieszczony w przechowalni jest wersjonowany. Oznacza to, że mamy dostęp do każdej wersji pliku jaka została stworzona od czasu umieszczenia go w przechowalni. Na przykład, jeśli edytowaliśmy plik i go zaewidencjonowaliśmy, można otworzyć starszą wersję i zobaczyć go przed edycją.

  • Tak, PDM posiada wbudowane narzędzie służące do tego celu. Można je znaleźć wchodząc w: Menu Start -> Wszystkie programy -> SOLIDWORKS PDM -> Narzędzie uaktualniania plików

  • Przeglądarka plików SOLIDWORKS PDM umożliwia wyświetlenie podglądów dokumentów w oddzielnym oknie. Przeglądarka zawiera takie same funkcje jak te zawarte w karcie Podgląd w Eksploratorze Windows. Karta Podgląd dostępna jest tylko dla plików, które znajdują się w przechowalni, dlatego aby zobaczyć podgląd plików nie znajdujących się w przechowalni należy użyć przeglądarki plików. Aby użyć przeglądarki należy: wybrać plik w przechowalni, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Widok pliku.

  • Dodatek umożliwia wybór dwóch rodzajów siatki – siatki powierzchniowej (2D) oraz siatki bryłowej (3D). Siatka powierzchniowa powinna być używana do elementów cienkościennych ponieważ umożliwia kompromis między dokładnością obliczeń, a czasem analizy. Siatka bryłowa wypełnia całą objętość badanej geometrii, ale czas analizy jest odpowiednio dłuższy.

  • SOLIDOWORKS Plastics posiada wbudowaną bazę materiałów składającą się z kilku tysięcy polimerów, które mają zdefiniowane wszystkie wymagane właściwości używane w badaniach.

  • Moduł Plastics pozwala na przeprowadzenie analiz:

   1 – wtrysku,

   2 – wtrysku i stanu odcisku (dopakowania)

   3 – wtrysku, stanu odcisku (dopakowania) i skurczu

  • Program SOLIDWORKS Plastics pozwala na uzyskanie wyników:
   – Czasu wtrysku
   – Ciśnienia docisku
   – Końcowej temperatury fazy wtrysku
   – Średniej temperatury fazy wtrysku
   – Temperatury przepływu centralnego
   – Gradientu temperatury na końcu fazy wtrysku
   – Naprężenia ścinającego na końcu fazy wtrysku
   – Wskaźnika naprężenia ścinającego na końcu fazy wtrysku
   – Skurczu wolumetrycznego na końcu fazy wtrysku
   – Wielkości warstwy stałej na końcu fazy wtrysku
   – Czasu chłodzenia
   – Temperatury na końcu fazy chłodzenia
   – Zapadnięcia
   – Łatwości wypełniania
   – Udziału punktu wtrysku w wypełnieniu

  • SOLIDWORKS Plastics pozwala na uzyskanie wyników:
   – Ciśnienia na końcu fazy dopakowania
   – Temperatury na końcu fazy dopakowania
   – Średniej temperatury na końcu fazy dopakowania
   – Naprężenia ścinającego na końcu fazy dopakowania
   – Wskaźnika naprężenia ścinającego na końcu fazy dopakowania
   – Skurczu wolumetrycznego na końcu fazy dopakowania
   – Temperatury po zakończeniu fazy wtrysku
   – Średniej temperatury po zakończeniu fazy wtrysku
   – Czasu stygnięcia po zakończeniu fazy wtrysku
   – Naprężenia szczątkowego po zakończeniu fazy wtrysku
   – Dwójłomności w płaszczyźnie X-Y na końcu fazy dopakowania
   – Dwójłomności w płaszczyźnie X-Z na końcu fazy dopakowania
   – Dwójłomności w płaszczyźnie Y-Z na końcu fazy dopakowania

  • SOLIDWORKS Plastics umożliwia wykrycie pęcherzów gazowych w strukturze, zapadnięć, pocienienia ścianek odlewu, niedolewów, niewłaściwego skurczu materiału oraz wypaczeń wypraski.

  • Simulation to dodatek SOLIDWORKS, dlatego do jego uruchomienia wymagana jest wcześniejsza instalacja samego oprogramowania SOLIDWORKS.

  • Pełny opis różnic znajduje się w zakładce pakiety. Oprócz tego przegląd pakietów obliczeniowych w formie filmu można znaleźć w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=rhSbFPA4uz4

  • Simulation jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem SOLIDWORKS, dzięki temu posiada przyjazny interfejs wyposażony w wbudowane samouczki oraz „doradców” badania. Wszystko to powoduje, że Simulation może być z powodzeniem używany przez inżynierów, którzy nie posiadają ukierunkowanego wykształcenia MES.

  • Tak, baza materiałów może zostać powiększona poprzez manualną definicję nowych materiałów lub poprzez bazę Matereality. Więcej informacji można znaleźć w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=ivaACxmOKBQ

  • Przykład definicji grubości skorupy znajduje się w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=8vMjzKeEKE4

  • Przeprowadzenie przykładowej symulacji upadku za pomocą dodatku Simulation można zobaczyć w poniższym filmie: https://www.youtube.com/watch?t=49&v=12pL-UDPjnQ

  • Tak, istnieje taka możliwość. Więcej informacji można znaleźć w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=HRtu9T83K0M

  • Opis poszczególnych typów elementów skończonych używanych w Simulation znajduje się w poniższym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=bphXauZB4R4

  • Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize jest dostępne w dwóch wersjach (Standard, Professional) sprzedawanych poprzez sieć dystrybutorów obsługujących klientów biznesowych (Professional Channel). Wersja SOLIDWORKS Visualize Standard jest dostępna w oddzielnej sprzedaży, ale jest także składnikiem każdej licencji SOLIDWORKS Professional i Premium 2016 lub nowszych wersji, które obecnie są objęte subskrypcją.

  • Tak, SOLIDWORKS Visualize Standard przestanie działać wkrótce po rezygnacji użytkownika SOLIDWORKS Professional lub Premium z usługi subskrypcji.

  • Produkty SOLIDWORKS Visualize są dostępne z licencjami jednostanowiskowymi oraz licencjami SNL. Ponieważ SOLIDWORKS Visualize jest aplikacją autonomiczną, nie jest zależna od licencji SOLIDWORKS, dzięki czemu fotorealistyczną wizualizację może dokończyć ktoś inny w firmie, co oznacza płynną i dynamiczną pracę nad projektem oraz sprzyja współpracy.

  • Tak, produkty SOLIDWORKS Visualize będą w stanie wykorzystywać pliki i zasoby utworzone wcześniej za pomocą aplikacji Bunkspeed. Plików utworzonych w produktach SOLIDWORKS Visualize nie będzie można otwierać w poprzedni wersjach produktów, oznaczonych marką Bunkspeed.

  • Produkty SOLIDWORKS Visualize są skierowane do projektantów, inżynierów, pracowników kreatywnych i twórców treści we wszystkich branżach obsługiwanych przez SOLIDWORKS. Mogą mieć również zastosowanie w sektorach spoza tradycyjnej bazy użytkowników SOLIDWORKS, którzy zajmują się marketingiem, prezentacjami oraz gromadzeniem opinii klientów na temat produktów. Produkty SOLIDWORKS Visualize mają umożliwiać realistyczne, efektowne prezentowanie produktów na każdym etapie procesu projektowania.

  • Tak. W celu otrzymania wersji próbnej należy skontaktować się z nami.

  • Tak.

  • Pliki SOLIDWORKS można otwierać bezpośrednio w aplikacji SOLIDWORKS Visualize. Użytkownicy mają dostęp do geometrii, informacji o materiałach, obrazów HDRI i kalkomanii. Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize zawiera również mechanizm aktualizacji na bieżąco, który monitoruje oryginalne pliki robocze SOLIDWORKS lub innego oprogramowania CAD pod kątem zapisanych zmian, a następnie automatycznie przenosi zaktualizowane zmiany bezpośrednio do SOLIDWORKS Visualize. Łańcuch obsługi danych ma za zadanie utrzymanie elastyczności SOLIDWORKS przy równoczesnym uproszczeniu struktury w celu szybkiego, łatwego i przyjemnego dodawania materiałów i elementów oświetlenia oraz stosowania innych technik fotograficznych.

  • W SOLIDWORKS Visualize można otwierać te same pliki SOLIDWORKS co w SOLIDWORKS 2016.

  • Nie, macierzystych plików SOLIDWORKS Visualize nie można otwierać w SOLIDWORKS. Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize ma możliwość eksportowania geometrii do kilku formatów, a wyeksportowane geometrie można następnie importować do SOLIDWORKS lub innych pakietów CAD.

  • Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize obsługuje języki typowe dla SOLIDWORKS: angielski, niemiecki, czeski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, turecki, chiński i chiński tajwański.

  • W przypadku wersji 2016 oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize korzysta z osobnego serwera licencji. W kolejnych wersjach serwery licencji zostaną połączone.

  • Nie, SOLIDWORKS Visualize korzysta z osobnych ustawień, więc trzeba je dostosować do potrzeb w SOLIDWORKS Visualize.

  • Otrzymasz stanowiskowe licencje SOLIDWORKS Visualize Standard w ilości odpwiadającej ilości licencji SOLIDWORKS, którym przysługuje darmowy pakiet Visualize Standard. Do aktywacji darmowych licencji należy wykorzystać numer licencji sieciowej.

   Program SOLIDWORKS Visualize Professional wymaga do aktywacji osobnego numeru licencji i na ten moment jest on dostepny jedynie w wersji stanowiskowej.

  • Tak, manipulator 3D działa w SOLIDWORKS Visualize. Aby móc z niego korzystać należy zainstalować te same sterowniki jak dla SOLIDWORKS. Do pobrania ze strony producenta.

  • Niestety nie. SOLIDWORKS Visualize potrzebuje oszacować strukturę modelu i zastosowane ustawienia. Dopiero, wtedy może obliczyć czas potrzebny dla procesu.

  • Nie, plików zapisanych w nowszych wersjach SOLIDWORKS nie będzie można otworzyć we wcześniejszej wersji SOLIDWORKS Visualize.

  • Tak, większość modeli zapisanych we wcześniejszych wersjach SOLIDWORKS, powinny zostać poprawnie zaimportowane do nowszej wersji SOLIDWORKS Visualize. Jednak zaleca się przebudowanie i zapisanie modelu w tej samej wersji SOLIDWORKS jak używana wersja SOLIDWORKS Visualize.

  • Nie. Od 1 stycznia 2019 wszystkie darmowe licencje DraftSight przestały działać. Aby nadal korzystać z programu należy kupić licencję programu. W ofercie znajduje się 5 różnych pakietów: Standard, Professional, Premium, Enterprise i Enterprise Plus. Szczegóły dostępne są TUTAJ lub TUTAJ.

  • Nie. Program DraftSight jest dostępny dla wszystkich, bez względu na to czy posiadają program SOLIDWORKS. DraftSight to osobne rozwiązanie, działające niezależnie od SOLIDWORKS.

  • Płatne pakiety DraftSight można nabyć poprzez lokalnego Resellera programu SOLIDWORKS w danym kraju.

  • Tak. Zakupując pakiet Enterprise programu DraftSight, otrzymamy licencję sieciową.

  • Pierwszym z modułów, który Firma musi zakupić jest moduł Administrator. Bez posiadania tego modułu nie jesteśmy w stanie tworzyć projektów konfiguratora produktu oraz rozbudowywać DriveWorksa o kolejne moduły (Autopilot, User, Live).

  • W pierwszej kolejności należy zakupić moduł Administratora (pozwoli przygotować projekt konfiguratora), a następnie dokupić moduły Autopilot oraz Live, które pozwolą na udostępnienie konfiguratora produktu w internecie.

  • Tak. Program SOLIDWORKS jest wymagany, gdyż jest on niezbędny do przebudowania modelu 3D zgodnie z wprowadzoną w programie konfiguracją produktu.

  • W przypadku zakupu nowej licencji, zakup rocznej subskrypcji jest obowiązkowy. Po tym czasie nie ma konieczności przedłużania subskrypcji.

  • Tak, jeżeli pliki SOLIDWORKS mają być generowane razem z dokumentami dotyczącymi nowej konfiguracji.

  • Tak. W module Administrator znajduje się edytor szablonów, w którym można stworzyć własny szablon dokumentów, maili czy też raportów.

  • Tak. Uruchomienie programu jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do platformy 3DExperience.

  • Pliki zapisywane są na dedykowanym serwerze (w chmurze), dzięki czemu nie ma potrzeby posiadania własnego serwera.

  • Program jest udostępniany na zasadzie subskrypcji. Aby uzyskać dostęp do platformy/programu wymagane jest wykupienie aktualnej subskrypcji.

  • Darmową przeglądarkę eDrawings można pobrać i zainstalować ze strony producenta lub poprzez managera instalacji SOLIDWORKS.

  • Nie, eDrawings Viewer to darmowa przeglądarka dla wszystkich użytkowników.

  • Nie, eDrawings to rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich użytkowników bez względu na to czy posiadają oni licencję oprogramowania CAD. Do prawidłowego działania przeglądarki nie jest wykorzystywany SOLIDWORKS.

  • Tak. Uruchomienie programu jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do platformy 3DExperience.

  • Na chwile obecną nie. Pliki są przechowywyane na dedykowanych do tego serwerach. Nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu.

zaufali nam