SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM jest pierwszym modułem SOLIDWORKS dedykowanym do generowania G kodów na maszyny CNC takie jak frezarki i tokarki. Jest to narzędzie do przygotowanie obróbki w środowisku SOLIDWORKS. Opiera się na interfejsie CAMWorks, najlepiej przystosowanego do SOLIDWORKS programu CAM. Dzięki zastosowaniu Automatycznego rozpoznawania własności i wykorzystaniu bazy wiedzy możliwe jest pełne zautomatyzowanie działania programu, by znacznie zmniejszyć czas potrzebny na przygotowanie projektu oraz samej obróbki. Skontaktuj się z nami już teraz i sprawdź cenę licencji SOLIDWORKS CAM.

Cena
SOLIDWORKS CAM

Opis programu SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM to pierwszy moduł od Dassault Systemes służący do projektowania procesu obróbki CNC i wygenerowania na podstawie bryły kodu do maszyn. Pojawia się jako kolejna zakładka. Praca odbywa się na natywnych lub importowanych plikach, które otworzy program SOLIDWORKS. Wszystkie dane obróbcze zapisywane są do pliku programu głównego. Jedno środowisko i jeden plik gwarantuje, że żadne dane nie zostaną zmienione lub zagubione. Najlepsza integracja między programami CAD/CAM była jednym z kryteriów wyboru CAMWorks jako programu, na bazie którego powstanie program SOLIDWORKS CAM.

Dostępność w dwóch pakietach:

  • Standard
  • Professional

Pakiet Standard jest dostępny dla wszystkich użytkowników SOLIDWORKS (niezależnie od pakietu) z aktywną subskrypcją. Umożliwia on obróbkę frezowania w 2.5 osiach (czyli otwory, kieszenie, wcięcia, planowanie, gwinty) oraz proste operacje trzyosiowe. Posiada Bazę Wiedzy z umieszczonymi przez producenta narzędziami i parametrami obróbki. Jest ona edytowalna, przez co można dostosować ją do potrzeb zakładu i zautomatyzować proces tworzenia technologii. Oprócz dostępnego dla wszystkich użytkowników z subskrypcją pakietu Standard, jest jeszcze pakiet Professional, w którym dodatkowo mamy min. do dyspozycji operacje tokarskie.

Pozostając w oknie SOLIDWORKS, możliwe jest nadawanie własności i operacji samodzielnie lub automatycznie (opierając się na Bazie Wiedzy). Następnie użytkownik sprawdza wyniki na symulacji i generuje G kod. Wszystkie operacje można dowolnie edytować zmieniając sposoby wejścia, posuwy, ilość zbieranego materiału. W pakiecie Professional dostępny jest też moduł HSM, istotnie skracający czas pracy.

Program zawiera dużą liczbę postprocesorów do najpopularniejszych maszyn i ich sterowań przez co większość użytkowników dostanie G kod potrzebny do ich maszyn. Posiadacze rzadziej spotykanych modeli mogą otrzymać stworzony na zamówienie postprocesor od dystrybutora, czyli firmy SolidExpert.

Interfejs programu SOLIDWORKS CAM

Interfejs programu SOLIDWORKS CAM
Trzy drzewa w menu

Trzy drzewa w menu

SOLIDWORKS CAM jest całkowicie zintegrowany z macierzystym programem i pojawia się jako kolejna zakładka, dodaje również trzy swoje drzewka (własności, operacji i narzędzi).

Symulacja

Symulacja

Za pomocą symulacji możemy zobaczyć obróbkę detalu i wychwycić kolizje, a także ocenić efekt końcowy za pomocą porównania.

Okno G kodu

Okno G kodu

Po stworzeniu technologii generujemy G kod za pomocą wybranego postprocesora. Odbywa się to w drzewie menadżera własności SOLIDWORKS.

Pakiety SOLIDWORKS CAM

FunkcjaSOLIDWORKS CAM StandardSOLIDWORKS CAM ProfessionalSOLIDWORKS CAM Premium
Ogólne cechy
ARW – Automatyczne rozpoznawanie własności – Otwory
ARW - Automatyczne rozpoznawanie własności – Kieszenie, Dodania
ARW - Automatyczne rozpoznawanie własności – Toczenie
TBW – Technologiczna Baza Wiedzy
Automatyczne rozpoznawanie wielu ustawień obróbczych
Indeksowanie 4tej i 5tej osi włączając mocowania kolumnowe
Sortowanie operacji
Symulacja ścieżki
Symulacja krokowa ścieżki
Tolerance Based Machining – obróbka z uwzględnieniem tolerancji (makro)
Obróbka złożeń
Konfiguracje CAMWORKS
Modele półfabrykatów i generowanie w toku obróbki
Arkusze ustawień – XML, XMLT, MDB
eDrawings Publisher
Universal Post Generator (aplikacje pomocnicze instalowane dodatkowo)
Biblioteka własności CAMWORKS (wsparcie tylko dla własności 2,5 osi)
Import/Eksport danych CAM
Biblioteka posuwów i prędkości (MES)
Własności 2,5 osi frezowanie
Interaktywne tworzenie własności
Obróbka zgrubna
Konturowanie (obróbka wykańczająca)
Planowanie
Frezowanie gwintu
Nawiercanie
Wiercenie
Pogłębianie stożkowe
Pogłębianie walcowe
Rozwiercanie
Gwintowanie
Grawerowanie
Własności 3 osiowe
Tworzenie własności wielopowierzchniowych
Odsunięcie obszaru
Poziom Z
Płaskie obszary
Obejmuj/Pomijaj obszary i własności
Własności toczenia
Toczenie zgrubne powierzchni
Toczenie wykańczające powierzchni
Toczenie zgrubne profilu
Toczenie wykańczające profilu
Toczenie Gwintu na profilu zewnętrznym
Odcięcie
Toczenie rowka zgrubne
Toczenie rowka wykańczające
Pogłębianie zgrubne
Pogłębianie wykańczające
Nawiercanie (w osi)
Wiercenie (w osi)
Gwintowanie (w osi)
Toczenie Gwintu na profilu wewnętrznym
Dodatkowe cechy
High Speed Machining
NC Editor

Funkcje SOLIDWORKS CAM

Moduły SOLIDWORKS CAM

Nowości SOLIDWORKS CAM 2018

Galeria programu SOLIDWORKS CAM

SUBSKRYPCJA
© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92