Blachy

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

1. Omówienie różnych metod tworzenia arkusza blachy.

2. Wykorzystanie operacji modelowania arkuszy blach:

3. Definiowanie parametrów arkusza blachy (grubość blachy, promień zgięcia, naddatek materiału i sposoby jego definiowania, tabela grubości blachy).

4. Widok rozłożony arkusza blachy i jego opcje.

5. Szyki, kreator otworu, wyciągnięcie wycięcia i inne operacje bryłowe oraz ich opcje dostępne dla arkuszy blach.

6. Konwertowanie modeli bryłowych i importowanych na arkusz blachy.

7. Wieloobiektowe modele arkusza blachy (lista elementów, zakres operacji).

8. Tworzenie oraz wykorzystanie narzędzi formowania.

9. Rysunki (widok rozłożony arkusza blachy, linie zgięcia, notatki linii zgięcia, tabela listy elementów ciętych, tabela zgięć).

10. Export do DXF.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92