Blachy

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

 1. Metody tworzenia arkuszy blach
 2. Wykorzystanie operacji modelowania blach
  • odgięcie bazowe
  • odgięcie dookolne 
  • odgięcie krawędzi 
  • podwinięcie 
  • zagięcie wyciągnięte po profilach oraz zgięcie wyciągnięte po ścieżce
  • odłam narożnik 
  • spawany narożnik 
  • uskok
  • szkic zgięcia i inne
 3. Definiowanie parametrów blachy
  • grubość blachy
  • promień zgięcia
  • naddatek materiału i sposoby jego definiowania
  • tabela grubości blachy 
 4. Widok rozłożony blachy i jego opcje
 5. Szyki, kreator otworu, wyciągnięcie wycięcia i inne operacje bryłowe oraz ich opcje dostępne dla blach
 6. Konwertowanie na arkusz blachy
 7. Wieloobiekty w blachach
 8. Lista elementów ciętych. Zakres operacji 
 9. Tworzenie oraz wykorzystanie narzędzi formowania
 10. Rysunki
  • widok rozłożony 
  • linie zgięcia
  • notatki linii zgięcia
  • tabela listy elementów ciętych
 11. Export do DXF

 

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92