CAMWorks – 2.5 osi

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

 1. Omówienie interfejsu użytkownika
 2. Definiowanie maszyny i półfabrykatu
 3. Definicja technologii obróbczej – etapy
  • Opisanie geometrii do obróbki - automatyczne i ręczne
  • Zdefiniowanie planu operacji – automatycznie z Technologicznej bazy danych
  • Definiowanie bazy programu
  • Wygenerowanie ścieżek
  • Symulacja
  • Generowanie G-kodu
 4. Interaktywne wstawianie własności 2.5 osi;
  • Rodzaje własności (otwory, planowanie, kieszenie, rowki, dodania, wcięcia)
  • Obróbka otworów, otwory wielostopniowe (wiercenie)
 5. Omówienie operacji 2,5 osi
  • Rodzaje operacji
  • Zmiana parametrów operacji
  • Zmiana narzędzia
  • Uwzględnienie zamocowań – pominięcia obszaru.
 6. Technologiczna baza danych
  • Dodawanie własnej maszyny
  • Dodawanie własnego narzędzia
  • Definiowanie własnych strategii
  • Ustawianie domyślnych parametrów operacji
 7. Gwintowanie
  • Wstawianie własności gwintowania
  • Dodawanie własnego gwintu
  • Automatyczne rozpoznanie gwintu przez mapowanie
 8. Grawerowanie 2,5 osi
 9. HSM Vollumill – 2.5 osi
 10. Obróbka z uwzględnieniem tolerancji w 2.5 osiach
 11. Generowanie kodu NC
© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92