Części, Rysunki, Złożenia

Plan szkolenia

Czas trwania: 3 dni
Zapytaj o termin

Dzień 1

 1. Omówienie interfejsu użytkownika SOLIDWORKS
 2. Wprowadzenie do szkicownika (2D)
 3. Modelowanie podstawowej części
  • operacje wyciągnięcia
  • zaokrąglenia
  • kreator otworów
 4. Wprowadzenie do rysunków 
  • widoki
  • wymiarowanie
 5. Modelowanie odlewu lub odkuwki 
  • symetria 
  • kolejne funkcje szkicownika i operacji

Dzień 2

 1. Szyki 
  • liniowy, kołowy, lustro
  • szyk oparty na szkicu
  • szyk oparty na krzywej
 2. Operacja obrotu wokół linii środkowej, Operacja wyciągnięcia po ścieżce, Operacja sfazowania; 
 3. Edycja materiału, badanie masy
 4. SOLIDWORKS Simulation Xpress
 5. Operacje: skorupy, żebra, pochylenia. Cienkie ścianki
 6. Geometria odniesienia (płaszczyzny, osie)

 

Dzień 3

 1. Konfiguracje części
 2. Zmienne globalne, równania
 3. Biblioteka projektu
 4. Rysunki – rozwinięcie tematu 
  • widoki (przekrój, szczegół itp.)
  • adnotacje
  • tworzenie właściwości dostosowanych, szablony 
 5. Modelowanie złożenia „od dołu w górę” (dodawanie komponentów, wiązań)
 6. Praca ze złożeniami 
  • modyfikowanie
  • wykrywanie przenikania i kolizji
  • widok rozstrzelony
  • lista materiałów 
© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92