Części, Rysunki, Złożenia

Plan szkolenia

Czas trwania: 3 dni
Zapytaj o termin

Dzień 1

1. Omówienie interfejsu użytkownika SOLIDWORKS.

2. Omówienie szkicownika (2D):

3. Modelowanie podstawowych części. Operacje i ich opcje:

4. Wprowadzenie do rysunków (widoki, wymiarowanie).

Dzień 2

1. Szyki (liniowy, kołowy, lustro, szyk oparty na szkicu, szyk oparty na krzywej).

2. Geometria odniesienia (płaszczyzny, osie).

3. Kolejne operacje:

  • operacja obrotu wokół linii środkowej,
  • operacja wyciągnięcia po ścieżce,
  • operacja sfazowania,
  • skorupa,
  • żebra,
  • pochylenia,
  • operacje z opcją cienkich ścianek.

4. Edycja materiału, badanie masy.

5. SOLIDWORKS Simulation Xpress.

6. Definiowanie zmiennych globalnych oraz równań. 

Dzień 3

1. Konfiguracje części.

2. Biblioteka projektu.

3. Rysunki – rozwinięcie tematu:

4. Modelowanie złożenia „od dołu w górę” (dodawanie komponentów, wiązań).

5. Praca ze złożeniami: 

6. Tworzenie rysunku złożenia:

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92