Flow Simulation

Plan szkolenia

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Dzień 1

  1. Przepływ wewnętrzny i zewnętrzny.
  2. Analiza stanu ustalonego i nieustalonego.
  3. Ośrodek wirujący.
  4. Medium porowate.

Dzień 2

  1. Kawitacja.
  2. Prędkość naddźwiękowa.
  3. Transfer obciążeń do SIMULATION.
© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92