Routing - Instalacje rurowe

Plan szkolenia

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Dzień 1

  1. Podstawy Routingu.
  2. Tworzenie i edytowanie instalacji rurowych grubościennych.
  3. Tworzenie i edytowanie instalacji rurowych cienkościennych (rury gięte).
  4. Tworzenie tras o przekroju niekołowym (trasy elektryczne, koryta kablowe, trasy HVAC).

Dzień 2

1. Przygotowanie dokumentacji rysunkowej tras.

2. Tworzenie własnych komponentów:

  • w oparciu o dostarczane wraz z programem,
  • w oparciu o modele dostarczane przed ich producentów,
  • zgodnie z założonymi parametrami – definiowanie od podstaw.

3. Używanie schematów technologicznych P&ID.

4. Budowa skidów w oparciu o konstrukcje spawane SOLIDWORKS

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92