Konsultacje

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

Konsultacje to szczególna forma szkolenia. Zagadnienia omawiane podczas spotkania są szczegółów ustalane z Klientem. Konsultacje są prowadzone indywidualnie, a jeżeli jest taka potrzeba mogą być prowadzone z wykorzystaniem projektów Klienta.  

 

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92