Powierzchnie

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do modelowania powierzchniowego
  • różnice w podejściach projektowych (modelowanie bryłowe i powierzchniowe)
  • podstawowe operacje powierzchniowe
  • praca na obiektach powierzchniowych
  • ciągłość krzywizny
 2. Tworzenie wypełnień i łat powierzchni
 3. Modelowanie hybrydowe
  • wykorzystanie powierzchni do modyfikacji/operacji bryłowych
  • naprawa i modyfikacja zaimportowanej geometrii
  • zaawansowane operacje powierzchniowe
  • powierzchnia rozwijalna
  • powierzchnia według granicy
  • wypełnienie powierzchni
 4. Zaawansowane techniki projektowe
  • projekt z wykorzystaniem narzędzie bryłowych i powierzchniowych
© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92