Praca w SOLIDWORKS PDM

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

 1. Wstęp
  • Czym jest SOLIDWORK PDM?
  • Komponenty SW PDM
  • Przechowalnia plików
  • Praca z widokiem przechowalni plików
  • Uprawnienia
 2. Interfejs użytkownika
 3. Tworzenie i dodawanie plików do przechowalni
  • Tworzenie nowych plików
  • Dodawanie istniejących plików
  • Praca z szablonami projektów
  • Karty plików i folderów
 4. Ewidencjonowanie. Edycja dokumentów i automatyczne wersjonowanie
  • Zaewidencjonowanie
  • Wyewidencjonowanie
  • Praca z wersjami
 5. Odniesienia
  • Automatyczne odniesienia plików CAD. Zakładki „Zawartość” i „Gdzie używane”
  • Ręcznie dodawanie i usuwanie odniesień
  • Przenoszenie i kopiowanie plików
 6. Wyszukiwanie
 7. Obiegi dokumentacji i powiadomienia
 8. Praca z dodatkiem SOLIDWORKS
 9. Praca z listami materiałowymi. Pojęcie nazwanej, obliczonej i aktywowanej listy materiałów.

 

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92