SOLIDWORKS PCB

Plan szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Dzień 1

1. Omówienie interfejsu
2. Tworzenie projektu
3. Kreowanie schematu
4. Sprawdzanie poprawności schematu
5. Generowanie zarysu płytki w CAD 3D (SOLIDWORKS PCB Connector)
6. Tworzenie layout'u 2D
7. Określanie reguł projektowych
8. Generowanie plików produkcyjnych

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92