Akademia Symulacji - III, IV, V Tydzień - SOLIDEXPERT
Działamy od 2002 roku
Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS
NEWSLETTER: promocje, newsy

Akademia Symulacji – III, IV, V Tydzień

Akademia Symulacji proponuje Państwu, szczególnie osobom początkującym, którzy zaczynają przygodę z SOLIDWORKS Simulation schemat kształcenia zawierający informacje o dostępnych e-lekcjach, samouczkach, filmach i artykułach. Wszystkie poniższe materiały zostały zweryfikowane i poukładane w odpowiedniej kolejności przez naszą doświadczoną kadrę Instruktorów, aby łatwo i przyjemnie poznać SOLIDWORKS Simulation.

Jeżeli pojawią się pytania w związku z Akademią Symulacji lub obsługą SOLIDWORKS Simulation to prosimy o kontakt z nami poprzez stronę SOLIDEXPERT HELPDESK (link) i zarejestrowanie nowej sprawy w temacie wpisując „Akademia Symulacji” lub o kontakt telefoniczny +48 12 626 06 00.

3 miesiące

Program nauczania

Opieka mentora

W następnym kroku proszę się zapoznać z samouczkami SOLIDWORKS Simulation. Aby znaleźć samouczki należy wybrać Pomoc/SOLIDWORKS Simulation/Samouczki (Rys.1).

Podczas robienia samouczków, a także korzystania z SOLIDWORKS Simulation na co dzień polecamy używanie Pomoc SOLIDWORKS, która zawiera wyjaśnienia każdego narzędzia i jego opcji dla wszystkich programów SOLIDWORKS. Pomoc SOLIDWORKS znajdziemy wybierając z paska menu Pomoc, wciskając na klawiaturze klawisz F1 lub mając włączone narzędzie możemy przejść bezpośrednio do opisu jak pokazuje rysunek.

 

Poniżej przedstawiamy spis samouczków wraz z krótkim opisem czego można się nauczyć oraz dla jakiego pakietu są dostępne, ponieważ jest kilka pakietów SOLIDWORKS Simulation. Szczegółowe informacje o pakietach można znaleźć tutaj.

ANALIZA STATYCZNA

Analiza części

Nauczymy się:  

 • Przypisywania materiału do części Tworzenia badania analizy statycznej.
 • Stosowania umocowania nieruchomego i obciążenia naciskiem.
 • Ustawiania opcji tworzenia siatki i tworzenia siatki części.
 • Uruchamiania badania.
 • Przeglądania podstawowych wyników analizy statycznej.
 • Oceniania bezpieczeństwa projektu.
 • Generowania raportu badania.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Analiza złożenia

Nauczymy się: 

 • Stosowania umocowań nieruchomych i sił kierunkowych.
 • Wygaszania komponentów złożenia do analizy.
 • Wyszczególniania sił reakcji.
 • Dostosowywania mapy kolorów wykresu.
 • Generowania i modyfikowania wykresu przekroju.
 • Sondowania wyników na wykresie przekroju.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Łączenie brył i skorup

Nauczymy się: 

 • Definiowania właściwości skorupy.
 • Dodawania złącz cięgłowych.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Ciśnienie nierównomierne

Nauczymy się: 

 • Stosowania niejednorodnego obciążenia ciśnieniem.
 • Dostosowywania wykresów wyników.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Kontakt z małym przemieszczeniem

Nauczymy się: 

 • Definiowania kontaktu lokalnego.
 • Przeglądania naprężeń głównych w rozstrzelonych widokach.
 • Wykreślania nacisku kontaktowego.
 • Dostosowywania wykresów wektorów.
 • Przeglądania i używania wykresów wnikliwości projektu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Kontakt z dużym przemieszczeniem

Nauczymy się: 

 • Stosowania zadanego przemieszczenia.
 • Definiowania kontaktu lokalnego z tarciem.
 • Uruchamiania problemu kontaktowego i oceniania wyników kontaktowych.
 • Uaktywniania kontaktu z dużym przemieszczeniem i ponownego uruchamiania problemu.
 • Wyszczególniania sił kontaktowych, tarcia i reakcji.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 45 min.

Dopasowanie przez kurczenie

Nauczymy się: 

 • Używania opcji obciążenia bezwładnościowego.
 • Definiowania kontaktu pasowania skurczowego.
 • Przeglądania wyników względem osi odniesienia.
 • Wyszczególniania wyników w wybranych elementach.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Obciążenia zdalne

Nauczymy się: 

 • Stosowania odległego obciążenia.
 • Przeglądania i wyszczególniania naprężeń i przemieszczeń.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Analiza arkusza blachy

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania analizy statycznej.
 • Wybierania solvera.
 • Przypisywania materiału do części.
 • Stosowania umocowania nieruchomego i obciążenia naciskiem.
 • Przeglądania wyników naprężeń w modelach skorup.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Tworzenie powierzchni z geometrii brył

Nauczymy się: 

 • Tworzenie powierzchni środkowych obiektów bryłowych poprzez odsunięcie ścian.
 • Zastosowanie operacji obróbki powierzchni celem zapewnienia ciągłości geometrii powierzchni.
 • Usuwanie obiektów.
 • Dzielenie ścian celem utworzenia kompatybilnej siatki dotykających się ścian.
 • Tworzenie siatki powierzchni.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Przekształcanie cienkiego obiektu bryłowego w obiekt powierzchniowy

Nauczymy się: 

 • Konwertować obiekt bryłowy na obiekt arkusza blachy.
 • Utworzyć geometrie powierzchniową z bryły poprzez odsunięcie ścian.
 • Definiować warunek kontaktu wiązanego pomiędzy nie dotykającymi się ścianami powierzchni i bryły.
 • Wykluczyć zbędne obiekty z badania Simulation.
 • Porównać wyniki różnych modeli.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Ograniczenia symetrii

Nauczymy się: 

 • Stosowania umocowań symetrii w modelach brył.
 • Stosowania umocowań symetrii w modelach skorup.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Importowanie obciążeń ruchu

Nauczymy się: 

 • Definiować ściany przenoszące obciążenia i uruchamiać badanie analizy ruchu.
 • Eksportować z SOLIDWORKS Motion do SOLIDWORKSs Simulation dla wielu klatek czasu.
 • Tworzyć scenariusze projektu utworzone z klatek ruchu.
 • Tworzyć grafy wyników scenariusza projektu i identyfikować krytycznych chwile czasowe.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Importowani ciśnienia przepływu

Nauczymy się: 

 • Importowanie obciążeń ciśnieniem z SOLIDWORKS Flow Simulation.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Metody adaptacyjne

Nauczymy się: 

 • Używania metody adaptacyjnej typu p.
 • Używania metody adaptacyjnej typu h.
 • Przeglądania grafów konwergencji.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Obciążenia łożyska

Nauczymy się: 

 • Automatycznego stosowania siły łożyska.
 • Ręcznego stosowania siły łożyska przy użyciu nierównomiernego rozkładu siły.
 • Wyszczególniania sił reakcji.

Język: polski

Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych

Czas trwania: 15 min.

Złącza kołkowe

Nauczymy się: 

 • Definiowania złącza kołkowego pomiędzy ścianami posiadającymi kontakt początkowy.
 • Określania oporu obrotowego kołka.
 • Wyszczególniania sił kołka.

Język: polski

Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych

Czas trwania: 45 min.

Kołkowe i elastyczne złącza wsporcze

Nauczymy się: 

 • Definiowania różnych typów kołków.
 • Definiowania elastycznego wsparcia.
 • Uruchamiania analizy częstotliwości i wyszczególniania częstotliwości drgań własnych siłownika.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 45 min.

Weryfikacja Design Check złącz

Nauczymy się: 

 • Definiować złącza śrubowe w serii otworów.
 • Uruchomić weryfikację powodzenia/niepowodzenia dla złączy.
 • Przeglądać wyniki współczynnika bezpieczeństwa i listę sił złączy

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Konstrukcja kratownicowa

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania z siatką belki.
 • Definiowania kratownic i połączeń.
 • Dodawania obciążeń i umocowań do połączeń kratownic.
 • Tworzenia siatki i uruchamiania badania siatki belki.
 • Przeglądania przemieszczenia i naprężenia osiowego.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Wykresy belki

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania z siatką belki.
 • Definiowania belek i połączeń.
 • Stosowania obciążeń i umocowań do belek.
 • Tworzenia siatki i uruchamiania badania siatki belki.
 • Przeglądania wykresów ścinania i momentu.
 • Wyszczególniania sił belki.
 • Przeglądania naprężeń zginających.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

BADANIA PROJEKTU

Parametry i badanie projektu oceny

Nauczymy się: 

 • Definiowania wymiaru modelu jako zmiennej.
 • Definiowania wielu scenariuszy w oparciu o wymiar modelu.
 • Definiowania i uruchamiania badania projektu.
 • Przeglądania wyników scenariuszy.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Ocena projektu wieszaka

Nauczymy się: 

 • Definiowania wymiarów modelu i wyrażeń jako parametrów.
 • Stosowania sił jako parametrów.
 • Definiowania i uruchamiania badania projektu oceny.
 • Oceniania wyników badania projektu oceny.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 45 min.

Ocena projektu ramy rowerowej

Nauczymy się: 

 • Definiowania i połączenia parametrów z właściwościami materiału.
 • Definiowania właściwości materiału i warunków obciążania jako zmienne badania projektu.
 • Definiowania i uruchamiania badania projektu oceny.
 • Definiowania współczynnika bezpieczeństwa i wypadkowe przemieszczenie jako powiązania badania projektu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

ZMĘCZENIE

Analiza zmęczenia w części cięgła

Nauczymy się: 

 • Definiowania wymiaru modelu jako zmiennej.
 • Definiowania wielu scenariuszy w oparciu o wymiar modelu.
 • Definiowania i uruchamiania badania projektu.
 • Przeglądania wyników scenariuszy.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Analiza zmęczenia najazdu

Nauczymy się: 

 • Wykonywać analizę zmęczenia w modelach skorupy.
 • Definiować wiele przypadków zmęczenia.
 • Oszacowywać wyniki analizy zmęczenia.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Analiza zmęczenia podwozia

Nauczymy się: 

 • Definiować krzywą SN w oparciu o dane ASME.
 • Definiować przypadki obciążeń zmęczeniowych o zmiennej amplitudzie przy użyciu krzywych z biblioteki.
 • Przeglądać i interpretować wyniki zmęczenia dla obciążeń o zmiennej amplitudzie.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Trasa badania zmęczenia zawieszenia pojazdu

Nauczymy się: 

 • Identyfikować rejony niebezpieczne złożenia z punktu widzenia zmęczenia przy użyciu wykresu sprawdzenie zmęczenia.
 • Definiować przypadek zmęczenia o stałej amplitudzie.
 • Interpretować wyniki zmęczenia.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

ŚLEDZENIE TRENDU

Śledzenie trendu

Nauczymy się: 

 • Włączania śledzenia trendu i ustawiania linii bazowej.
 • Przeglądania grafów, obrazów galerii oraz dziennika trendu.
 • Przywracania modelu do iteracji.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

 

 

COSMOSMotion

SOLIDWORKS Motion

Nauczymy się: 

 • Uruchomić badanie SOLIDWORKS Motion dla modelu zawierającego sprężynę i napęd.
 • Wykreślimy wyniki.
 • Zduplikować badanie ruchu ze zmodyfikowanymi parametrami symulacji.
 • Użyć wyników, aby zmienić projekt modelu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

SOLIDWORKS Motion

Nauczymy się: 

 • Utworzenia sztywnej grupy w celu zignorowania zbędnych wiązań w obliczeniach ruchu.
 • Zastąpienia pary zbędnych wiązań tworzących zawias wiązaniami zawiasu.
 • Zastąpienia zbędnych wiązań pierwotnymi wiązaniami.
 • Zastąpienia wiązań tulejkami.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Ruch wzdłuż ścieżki

Nauczymy się: 

 • Utworzenia napędu wiązania ścieżki o stałej prędkości dla złożenia z wiązaniem ścieżki i obliczenie ruchu.
 • Zdefiniowania profilu napędu z segmentów przemieszczenia generatora funkcji, które są kawałkami ciągłymi w funkcji czasu, i obliczenie ruchu.
 • Sporządzenia wykresu przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia.
 • Zdefiniowania profilu napędu z segmentów przemieszczenia generatora funkcji, które są kawałkami ciągłymi w funkcji kąta cyklu, i obliczenie ruchu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 15 min.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I WYBOCZENIE 

Analiza częstotliwości

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania analizy częstotliwości.
 • Przypisywania materiałów i stosowania umocowań.
 • Uruchamiania analizy częstotliwości.
 • Przeglądania wyników analizy częstotliwości.
 • Wyszczególniania współczynników udziału masy.
 • Oceniania dokładności wyników.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Analiza wyboczenia

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania wyboczenia.
 • Definiowania parametrów skorupy i przypisywania materiałów.
 • Stosowania umocowań i obciążeń do skorup.
 • Tworzenia modeli skorupy.
 • Przeglądania wyników analizy wyboczenia.
 • Obliczania obciążenia wyboczającego.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

TERMICZNE

Analiza termiczna

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania termicznego stanu ustalonego.
 • Przypisywania właściwości materiału.
 • Definiowania właściwości materiału zależnych od temperatury.
 • Definiowania obciążeń termicznych i warunków brzegowych.
 • Przeglądania i sondowania wyników temperatury.
 • Generowania wykresu izo temperatury.
 • Tworzenia badania termicznego stanu nieustalonego.
 • Używania przeciągania i upuszczania do zdefiniowania właściwości materiału i obciążeń termicznych.
 • Definiowania obciążenia termicznego zależnego od czasu poprzez importowanie wcześniej zdefiniowanej krzywej czasu.
 • Tworzenia grafów wyników termicznych względem czasu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Analiza naprężeń cieplnych

Nauczymy się: 

 • Uwzględniania efektów termicznych w badaniach statycznych przy użyciu wyników z badań termicznych.
 • Stosowania warunku brzegowego symetrii strukturalnej.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Analiza naprężeń cieplnych w stanie nieustalonym

Nauczymy się: 

 • Definiowania numeru kroku czasu dla naprężeń cieplnych jako parametru.
 • Używania parametru numeru kroku do definiowania scenariuszy projektu.
 • Uruchamiania scenariuszy projektu.
 • Tworzenia grafów wyników naprężeń cieplnych w stanie nieustalonym.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Termostat

Nauczymy się: 

 • Przypisywania temperatury początkowej do komponentów złożenia.
 • Stosowania mocy cieplnej kontrolowanej termostatem dla badania termicznego stanu nieustalonego.
 • Określania lokalizacji termostatu i żądanego zakresu temperatur.
 • Tworzenia grafów wyników w danej lokalizacji względem czasu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Promieniowanie

Nauczymy się: 

 • Stosowania promieniowania powierzchni do powierzchni.
 • Definiowania promieniowania powierzchni do otoczenia.
 • Tworzenia grafów wyników termicznych względem czasu.

Język: polski

Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych

Czas trwania: 30 min.

Kontaktowy opór cieplny

Nauczymy się: 

 • Stosowania mocy cieplnej i konwekcji.
 • Symulowania kontaktowego oporu cieplnego.
 • Sondowania i tworzenia grafów wyników termicznych.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

TEST UPUSZCZENIA I PROJEKT ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

Test upuszczenia: Pręt aluminiowy

Nauczymy się: 

 • Określania materiału, który wykorzystuje model plastyczny wg Misesa z utwardzaniem izotropowym.
 • Ustawiania badania testu upuszczenia i opcji wyników.
 • Tworzenia wykresów i grafów przemieszczeń.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Test upuszczenia: Dysk twardy komputera

Nauczymy się: 

 • Ustawiania badania testu upuszczenia i opcji wyników.
 • Znajdowania zestawów kontaktowych i definiowania warunków kontaktu.
 • Mierzenia przyspieszenia spowodowanego uderzeniem.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Test upuszczenia: Części rozłączone

Nauczymy się: 

 • Ustawiania badania testu upuszczenia i opcji wyników.
 • Określania kontaktu pomiędzy komponentami.
 • Przeglądania wyników naprężenia i przemieszczenia.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

Projekt zbiornika ciśnieniowego

Nauczymy się: 

 • Używania rozprowadzonej masy.
 • Tworzenia badania projektu zbiornika ciśnieniowego.
 • Używania linearyzacji naprężenia.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

OPTYMALIZACJA 

Optymalizacja konstrukcji pokrętła

Nauczymy się: 

 • Użyjemy karty Widok zmiennej, aby skonfigurować badanie projektu.
 • Zdefiniujemy wymiary modelu jako zmienne.
 • Zdefiniujemy sensor dla minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa i użyjemy go jako powiązania.
 • Zdefiniujemy masę gałki jako cel do minimalizacji.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Optymalizacja kształtu

Nauczymy się: 

 • Tworzenie badania projektu optymalizacji.
 • Definiowanie zmiennych, powiązania i cele.
 • Przeglądania wyników procesu optymalizacji.
 • Kreślenie lokalnego trendu projektu.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 45 min.

INNE

Badania ruchu opartego na zdarzeniu 

Nauczymy się: 

 • Wyświetlania parametrów sensora i napędu.
 • Wyświetlania wyzwalaczy i akcji sterujących.
 • Zmienianie prędkości napędu liniowego.
 • Zmienianie profilu serwomotoru.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 15 min.

Złącza spoiny punktowej

Nauczymy się: 

 • Definiowania złącz spoiny punktowej.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 30 min.

SKORUPY KOMPOZYTOWE

Skorupy kompozytowe

Nauczymy się: 

 • Definiowania wydrążonych walców jako skorup kompozytowych.
 • Regulacji opcji orientacji kompozytu.
 • Sprawdzania kierunku stosu laminatu.
 • Przeglądania naprężeń w różnych warstwach
  wzdłuż kierunków materiału.
 • Używania kryterium zniszczenia kompozytu
  do przeglądania wykresu współczynnika. bezpieczeństwa.
 • Zmieniania budowy kompozytu w celu
  poprawy współczynnika bezpieczeństwa.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 45 min.

NIELINIOWE

Geometrycznie nieliniowa analiza płyty

Nauczymy się: 

 • Tworzenia nieliniowego badania statycznego.
 • Ustawiania właściwości nieliniowego badania statycznego.
 • Kojarzenia krzywej czasu z obciążeniem ciśnieniem.
 • Ustawiania opcji wyników.
 • Przeglądania wyników analizy nieliniowej.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 15 min.

Zwijanie arkusza w obręcz

Nauczymy się: 

 • Edytowanie grubości skorupy.
 • Stosowanie umocowań.
 • Stosowanie momentu.
 • Ustawienie opcji wyników.
 • Tworzenie siatki skorupy.
 • Przeglądania wyników analizy nieliniowej.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 30 min.

Analiza sprężysto-plastyczna zacisku typu C

Nauczymy się: 

 • Definiować nieliniowy materiał sprężysto-plastyczny.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 30 min.

Przeskok/przeskok powrotny arkusza cylindrycznego

Nauczymy się: 

 • Używania algorytmu kontroli długości łuku.
 • Generowania grafu przemieszczenia względem współczynnika obciążenia.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 30 min.

Nieliniowa analiza kontaktowa uchwytu rury

Nauczymy się: 

 • Definiowania nieliniowego materiału hipersprężystego.
 • Definiowania zestawów kontaktowych powierzchni.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 30 min.

Nieliniowa analiza kontaktowa
pierścienia uszczelniającego typu O

Nauczymy się: 

 • Definiowania materiału pierścienia uszczelniającego typu O-ring.
 • Definiowania zestawów kontaktowych powierzchni.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 30 min.

Nieliniowa analiza złożenia uchwytu

Nauczymy się: 

 • Przypisywania właściwości materiału do komponentów złożenia.
 • Definiowania warunku kontaktu pomiędzy komponentami złożenia.
 • Definiowania sterowania siatki oraz tworzenie siatki modelu.
 • Przeglądanie historii naprężeń.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 45 min.

Symulacja łuku ortodontycznego

Nauczymy się: 

 • Przypisywanie właściwości materiału Nitinol do części.
 • Stabilizowanie modelu w jednym kierunku.
 • Porównanie kształtów zdeformowanych i niezdeformowanych.

Język:  polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 30 min.

Uproszczone nieliniowe badanie 2D

Nauczymy się: 

 • Upraszczać model symulacji 3D do 2D.
 • Wyświetlania wyniki analizy 2D w 2D i 3D.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 15 min.

DYNAMIKA LINIOWA

Analiza czasowa obręczy kosza do koszykówki

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania historii modalnej na podstawie badania częstotliwości.
 • Ustawiania właściwości badania czasowego.
 • Definiowania obciążenia impulsowego ustawianie właściwości tłumienia.
 • Ustawiania opcji wyników.
 • Przeglądania wyników badania czasowego.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 15 min.

Analiza harmoniczna dwóch belek

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania harmonicznego na podstawie badania częstotliwości.
 • Ustawiania właściwości badania harmonicznego.
 • Definiowania obciążenia harmonicznego.
 • Ustawiania właściwości tłumienia.
 • Ustawiania opcji wyników.
 • Przeglądania wyników analizy harmonicznej.

Język: polski
Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium
Czas trwania: 15 min.

Analiza drgań płytki drukowanej

Nauczymy się: 

 • Tworzenia badania drgań losowych na podstawie badania częstotliwości.
 • Ustawiania właściwości badania drgań losowych.
 • Definiowania obciążenia losowego ustawianie właściwości tłumienia.
 • Ustawiania opcji wyników.
 • Przeglądania wyników analizy drgań losowych.

Język: polski

Dostępne dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Premium

Czas trwania: 30 min.

formularz kontaktowy