Akademia Symulacji - VI Tydzień - SOLIDEXPERT
Działamy od 2002 roku
Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS
NEWSLETTER: promocje, newsy

Akademia Symulacji – VI Tydzień

Akademia Symulacji proponuje Państwu, szczególnie osobom początkującym, którzy zaczynają przygodę z SOLIDWORKS Simulation schemat kształcenia zawierający informacje o dostępnych e-lekcjach, samouczkach, filmach i artykułach. Wszystkie poniższe materiały zostały zweryfikowane i poukładane w odpowiedniej kolejności przez naszą doświadczoną kadrę Instruktorów, aby łatwo i przyjemnie poznać SOLIDWORKS Simulation.

Jeżeli pojawią się pytania w związku z Akademią Symulacji lub obsługą SOLIDWORKS Simulation to prosimy o kontakt z nami poprzez stronę SOLIDEXPERT HELPDESK (link) i zarejestrowanie nowej sprawy w temacie wpisując „Akademia Symulacji” lub o kontakt telefoniczny +48 12 626 06 00.

3 miesiące

Program nauczania

Opieka mentora

Po zapoznaniu się z samouczkami polecamy e-lekcje na platformie MySOLIDWORKS.

Pakiet produktów Simulation

Poznaj poszczególne moduły pakietu SOLIDWORKS Simulation.

 • Analizuj przekazywanie ciepła i przepływ płynu za pomocą SOLIDWORKS Flow.
 • Używaj Sustainability do zmniejszenia oddziaływania swoich projektów na środowisko.
 • Poznaj tajniki analizy naprężeń-odkształceń przy użyciu SOLIDWORKS Simulation.
 • Analizuj dynamikę sztywnego obiektu za pomocą SOLIDWORKS Motion.
 • Wyświetlaj wzory wypełnienia formowanych wtryskowo części z tworzyw sztucznych za pomocą SOLIDWORKS Plastics.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 10 min.

Proces analizy

W tym module przedstawiono interfejs użytkownika Simulation i omówiono proces konfiguracji dla   prostej części. Kolejnym krokiem jest wykonanie symulacji i przeanalizowanie wyników.

 • Poznaj interfejs użytkownika Simulation.
 • Naucz się stosować umocowania, materiały i obciążenia.
 • Dowiedz się, jak przeprowadzić symulację i przeanalizować model pod kątem naprężenia i przemieszczenia.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 14 min.

Analiza złożenia z kontaktami — część 1

W tej serii wprowadzono pojęcie kontaktu, jak również śrub i odległego obciążenia.

 • Analizuj kontakty w złożeniach.
 • Upraszczaj model poprzez eliminację części, które mogą być odzwierciedlane za pomocą złączy i odległych obciążeń.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 16 min.

Analiza cienkich komponentów

Dowiedz się, jak używane są skorupy do modelowania cienkich konstrukcji.

 • Twórz skorupy na cienkich konstrukcjach przy użyciu Menedżera skorupy.
 • Stosuj umocowania symetrii w celu uproszczenia obliczeń.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania:12 min.

Analiza częstotliwości dla złożenia

Dowiedz się, jak używać kontaktów przy analizowaniu drgań własnych struktur złożenia.

 • Analizuj kształty częstotliwości drgań własnych i mody struktur złożenia.
 • Testuj różne warunki kontaktu w celu przeanalizowania sztywności struktury.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 14 min.

Analiza zmęczenia

Dowiedz się, jak analizować konstrukcję w powtarzających się warunkach obciążenia za pomocą modułu zmęczeniowego.

 • Stosuj krzywe S-N do materiałów na potrzeby analizy powtarzanego obciążenia.
 • Stosuj współczynniki korekcyjne w celu uzyskania bardziej realistycznych wyników.
 • Wyświetlaj wykresy uszkodzeń w celu przeanalizowania żywotności materiału.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 13 min.

Proces optymalizacji

Dowiedz się, jak optymalizować projekty w celu zmniejszenia masy modelu poprzez różnicowanie wymiarów modelu.

 • Stosuj parametry i powiązania w celu optymalizacji projektu pod kątem celów.
 • Dowiedz się, jak badania projektu są używane w Simulation.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 10 min.

Zbieżność siatki i elementy sterowania siatką

Poznaj pojęcie zbieżności siatki poprzez obserwację, jak rozmiar elementów wpływa na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia.

 • Przekonaj się, jak zmiana globalnego rozmiaru elementu wpływa na wyniki.
 • Naucz się stosować elementy sterowania siatką w określonych miejscach.
 • Dowiedz się, dlaczego ostre narożniki mogą powodować koncentracje naprężeń.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 16 min.

Analiza złożenia z kontaktami — część 2

Ta seria dotyczy hierarchii kontaktów, złączy kołkowych i złączy sprężynowych.

 • Stosuj materiały do złączy kołkowych w celu przeprowadzenia analizy wytrzymałości.
 • Twórz sprężyny z obciążeniem wstępnym w celu uwzględnienia naprężenia sprężyny.
 • Używaj hierarchii kontaktów do sterowania kontaktami.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania:19 min.

Menedżer przypadków obciążenia

Dowiedz się, jak łączyć obciążenia w różnych konfiguracjach za pomocą Menedżera przypadków obciążenia.

 • Dowiedz się, jak połączone efekty różnych warunków obciążenia wpływają na projekt.
 • Łącz w analizie obciążenia ruchome i stałe.
 • Używaj równań do wygodnego łączenia obciążeń.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 14 min.

Modelowanie podrzędne 

Dowiedz się, jak przeanalizować fragment większego złożenia, aby zaoszczędzić czas i uzyskać bardziej dokładne wyniki metodą tworzenia podmodeli.

 • Naucz się tworzyć badanie podmodelu na podstawie badania nadrzędnego.
 • Dowiedz się, jak obciążenia automatycznie przechodzą do badania podmodelu.
 • Oszczędzaj czas i zasoby obliczeniowe przy zachowaniu wysokiej dokładności wyników.
 • Używaj eDrawings do zapisywania wyników.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Standard i wyższych
Czas trwania: 10 min.

Analiza termiczna z uwzględnieniem promieniowania

Dowiedz się, jak przeprowadzić analizę termiczną z uwzględnieniem promieniowania,   przewodzenia i konwekcji.

 • Uzyskuj dokładne wyniki, biorąc pod uwagę wpływ przewodzenia, konwekcji i promieniowania.
 • Naucz się mierzyć temperaturę i strumień cieplny.

Język: angielski
Dla pakietu: SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych
Czas trwania: 14 min.

 

formularz kontaktowy