FAQ Baza Wiedzy CAMWorks

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu CAMWorks.

Czy w CAMWorks można otrzymać szacowany czas obróbki?

Jesteś tutaj:

Oprogramowanie CAMWorks ( Solidworks CAM) umożliwia oszacowanie czasu wykonania obróbki dla przygotowanej technologii. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia szacowanego czasu obróbki opracowanej technologii dla całego programu, w którym uwzględnione są wszystkie operacje, a także wymiana narzędzi. Czas określany jest w oparciu o zastosowane parametry obróbki, a także parametry wybranej maszyny, zdefiniowane w Technologicznej Bazie Danych. Informacje są dostępne na zakładce „parametry” w drzewie operacji CAMWorks.

Oprogramowanie CAMWorks oprócz globalnego oszacowania czasu obróbki udostępnia także możliwość określenia czasów dla pojedynczej operacji. Informacje są dostępne podczas edycji operacji na zakładce „statystyka”.

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej