Czym jest CAMWorks Shopfloor? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

CAMWorks - Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu CAM CAMWorks, znajdź odpowiedź na swoje pytania

CAMWorks - Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu CAM CAMWorks, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Czym jest CAMWorks Shopfloor?

Jesteś tutaj:

Oprogramowanie CAMWorks ShopFloor to aplikacja będąca modułem w pakiecie oprogramowania CAMWorks, w pełni zintegrowana z SOLIDWORKS i CAMWorks. Dostępna od wersji CAMWorks 2019 SP3. Docelową grupą użytkowników aplikacji CAMWorks ShopFloor jest personel produkcyjny pracujący bezpośrednio przy maszynach.

Narzędzie, poprzez udostępnienie projektu obróbki opracowanego dla modelu, umożliwia uzyskanie większej ilości potrzebnych informacji, ograniczając jednocześnie liczbę dodatkowych pytań stawianych przed technologiem przez operatora obrabiarki.

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.