Archiwum ERP Baza Wiedzy FAQ - SOLIDEXPERT

Jak system ERP obniża koszty?

7 lipca 2020

Wdrożenie systemu ERP jest inwestycją, w ramach wdrożenia firma ponosi koszty, jednak są one podyktowane przyszłymi oszczędnościami wynikającymi z:   Pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem, dostępu do danych z wielu lokalizacji na różnych urządzeniach,  Redukcji czasu zespołów konsumowanego na ręczne przetwarzanie danych,   Optymalizacji polityki zarządzania zapasami, redukcji poziomu zapasów na magazynach,...

Co zyskuje się dzięki systemowi ERP?

7 lipca 2020

Wdrożenie systemu ERP pozwoli na:  Pracę w spójnym systemie informatycznym. 1 system do obsługi wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa,  1 baza danych, dzięki czemu raz wprowadzone informacje do systemu mogą być wielokrotnie przetwarzane przez różne jednostki organizacyjne.  Dostęp do analityki finansowej w czasie rzeczywistym. Na bazie informacji zawartych w systemie ERP zarządy firm mogą przewidywać rozwój...

Jak wybrać oprogramowania ERP?

7 lipca 2020

Z punktu widzenia klienta wybór systemu ERP jest bardzo trudnym wyzwaniem, ponieważ systemy ERP posiadają bardzo dużą złożoność. Ponad to, wybór potencjalnie najlepszego systemu ERP pod profil danej firmy,  to tylko część sukcesu, ponieważ kluczowym etapem powinien być wybór firmy wdrożeniowej. Nawet najlepszy system ERP, niewłaściwie wdrożony będzie bezużyteczny. Wiedza, doświadczenie, kontakt personalny firmy...

Kto powinien używać systemu ERP?

7 lipca 2020

Wdrożenie systemu ERP bardzo często łączy się ze standaryzacją procesów biznesowych. Należy pamiętać, że z jednej strony system ERP pozwala na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, ale z drugiej strony wymaga pewnej dyscypliny pracy. Nad wdrożeniem systemu ERP powinny myśleć firmy, których działanie jest już ustabilizowane, mają określony profil biznesowych oraz dysponują odpowiednim budżetem na wdrożenie takiego...

Czym różni się system ERP od CRM?

7 lipca 2020

System CRM (Customer Relationship Management) jest rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania sprzedażą w firmie. Pozwala na rejestracje działań z klientem (rozmowy, oferty, spotkania, etc.). System CRM obejmuje cześć obszarów za które jest odpowiedzialny system ERP. Można uznać, że system CRM stanowi moduł składowy systemu ERP.       Zobacz również: Microsoft Dynamics 365 Business Central – informacje...

Z czego składa się system ERP?

7 lipca 2020

W zależności od konkretnego systemu ERP dostępnych jest kilka modeli architektury systemu:   On-premices: na serwerze u klienta lub w chmurze np.: Azure instalowana jest baza danych oraz oprogramowanie po stronie serwera. Na urządzaniach klienckich instalowana jest aplikacja użytkownika. W tym przypadku dostarczana jest architektura trójwarstwowa:   Warstwa bazy danych,  Warstwa logiczna (procesy biznesowe),  Warstwa...

Czy system ERP integruje się z innymi rozwiązaniami?

7 lipca 2020

Tak. Systemy ERP opierają się na bazach danych jak np.: MS SQL czy Oracle. Dzięki czemu dostępne są rozwiązania pozwalające na integracje z innymi systemami bazodanowymi. Jest to bardzo ważna funkcjonalność, ponieważ  nie ma jednego systemu “do wszystkiego”, a integracja umożliwia wymianę danych z innymi systemami informatycznymi bez potrzeby ręcznego przetwarzania danych.       Zobacz...

Czy wdrożenie ERP może się nie udać?

7 lipca 2020

Tak, o sukcesie wdrożenie decyduje kilka czynników:   Zaangażowanie zespołów projektowych,  Kompetencje zespołów projektowych,  Właściwe zdefiniowanie potrzeb,  Świadomość wagi i złożoności projektu, Otwartość na zmiany,  Właściwa komunikacja,  Współpraca,  Wsparcie ze strony sponsora i komitetu sterującego    Zobacz również: Microsoft Dynamics 365 Business Central – informacje na temat ERP, oferta...

Jak zostać konsultantem ERP?

7 lipca 2020

Przede wszystkim wymagana jest chęć do pracy i stałego uczenia się! Warto być specjalistą w danym obszarze np.: logistyka, finanse czy np.: produkcja. Mając wiedzę biznesową z konkretnych obszarów nauczenie się systemu nie powinno być dużym wyzwaniem.       Zobacz również: Microsoft Dynamics 365 Business Central – informacje na temat ERP, oferta wdrożenia Power BI...

Ile kosztuje system ERP?

7 lipca 2020

To pytanie jest zadawane bardzo często już na etapie pierwszych rozmów na temat wdrożenia ERP, co niekoniecznie jest właściwą drogą. Na rynku jest dostępnych kilkadziesiąt różnych rozwiązań pozycjonujących się jako system ERP, koszty mogą sięgać od kilkunastu tysięcy do nawet kilku milionów złotych! W pierwszej kolejności firmy decydujące się na zakup systemu ERP powinny rozważyć...

Jak wdrożyć system ERP?

7 lipca 2020

Wdrożenie systemu ERP ze względu na szeroki zakres zmian w organizacji oraz długi czas trwania wymaga dużej determinacji zarówno po stronie firmy wdrożeniowej jak również klienta. Proces wdrożenia można podzielić na kilka etapów:   Przygotowanie projektu.  Uruchomienie projektu.  Konfiguracja systemu.  Przygotowanie startu produkcyjnego.  Start produkcyjny.   Zakończenie projektu.  W ramach etapu przygotowania projektu...

Co robi konsultant ERP?

7 lipca 2020

Rolą konsultanta ERP jest odpowiednie dopasowanie funkcjonalności systemu ERP do procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa. Ponad to, konsultant przygotowuje zakres modyfikacji i we współpracy z deweloperem tworzy wymaganą funkcjonalność, którą następnie prezentuje klientowi. Jest także pierwszą linią wsparcia dla użytkowników systemu.     Zobacz również: Microsoft Dynamics 365 Business Central – informacje...

Co to jest system ERP?

7 lipca 2020

System klasy ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie pozwalające na zarządzanie przedsiębiorstwem, a także optymalizacje pracy praktycznie w każdym obszarze jej działalności tj.: finanse, logistyka I magazyny, sprzedaż, produkcja czy serwis. Po uruchomieniu produkcyjnym system ERP staje się praktycznie głównym narzędziem pracy i nadrzędnym systemem informatycznym. Dzięki wdrożeniu systemu ERP dane z różnych...