FAQ Baza Wiedzy ERP

Pytania, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla rozwiązań ERP.

Jak wdrożyć system ERP?

Jesteś tutaj:

Wdrożenie systemu ERP ze względu na szeroki zakres zmian w organizacji oraz długi czas trwania wymaga dużej determinacji zarówno po stronie firmy wdrożeniowej jak również klienta. Proces wdrożenia można podzielić na kilka etapów:  

  • Przygotowanie projektu. 
  • Uruchomienie projektu. 
  • Konfiguracja systemu. 
  • Przygotowanie startu produkcyjnego. 
  • Start produkcyjny.  
  • Zakończenie projektu. 

W ramach etapu przygotowania projektu należy zdefiniować ramy czasowe wdrożenia, wstępne założenia projektowe, etapy prac wdrożeniowych, a także ustalić sposób komunikacji obu firm. Kluczowe jest również zbudowanie zespołów wdrożeniowych, wyznaczyć osoby odpowiedzialne na poszczególne obszary w firmie oraz kierownika projektu (powinna to być osoba odpowiednio umocowana w firmie).  

Uruchomienie projektu rozpoczyna szczegółowa analiza przedwdrożeniowa w ramach której zostają: 

  • Zamodelowane procesy biznesowe przedsiębiorstwa, 
  • Zidentyfikowane wymagania zmian w organizacji klienta,  
  • Zidentyfikowane funkcjonalności systemu ERP, a także konieczne modyfikacje, 

Finalnym efektem analizy przedwdrożeniowej jest dokument, będący raportem szczegółowej analizy procesów na podstawie którego zostają zaplanowane kolejne etapy wdrożenia. W ramach uruchomienia projektu zostaje zdefiniowany harmonogram prac oraz płatności.  

Konfiguracja systemu ma na celu implementacje opisanych funkcjonalności w analizie przedwdrożeniowej w systemie ERP. W ramach tego etapu zostaje przygotowana baza testowa z podstawową konfiguracją, a także zostają projektowane i implementowane dodatkowe funkcjonalności. Spotkania z klientnem powinny odbywac się cyklicznie w celu prezentowania poszczególnych funkcjonalności oraz testów akceptacyjnych. Jest to najdłuższy etap, wymagający szczególnej determinaci.  

W ramach przygotowania startu produkcyjnego zostaje przeprowadzona próbna migracja danych, szkolenia użytkowników, a także przygotowanie bazy produkcyjnej.  

Start produkcyjny jest planowany najczęściej na przełom roku ze względu na zamknięcie roku obrachunkowego, jednak nie jest to konieczność. Przed uruchomieniem systemu przeprowadzana jest migracja danych. Po starcie konieczne jest stałe wsparcie firmy wdrożeniowej w celu szybkiego naprawiania ewentualnych błędów oraz wsparcia użytkowników.  

Zakończenie projektu potwierdza poprawne uruchomienie systemu, często na koniec wdrożenia przeprowadzane są zaawansowane szkolenia. Również ustalane są szczegóły dalszej współpracy, ponieważ system ERP wymaga ciągłej konserwacji, a także wprowadzania zmian wynikających np.: ze zmian legislacyjnych.  

 

Zobacz również:

Czy artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy poprawić ten artykuł?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej