Archiwum FAQ Baza Wiedzy SOLIDWORKS - SOLIDEXPERT

W jaki sposób przesyłane są zgłoszenia serwisowe (SR), błędy (SPR) i ulepszenia (ER) w przypadku licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Prosimy o kontakt z pomocą techniczną SOLIDWORKS lub Centrum obsługi klienta SOLIDWORKS. SR, SPR i ER dla licencji online SOLIDWORKS są obsługiwane w taki sam sposób, jak wszystkie inne produkty i usługi SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie...

Czy musisz wprowadzić numer seryjny podczas wdrażania licencji online SOLIDWORKS przy użyciu obrazu administracyjnego?

20 lipca 2021

Nie, przy użyciu obrazu administracyjnego nie ma takiego wymagania. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma...

Czy klienci mogą używać obrazów administracyjnych do wdrażania kombinacji produktów licencjonowania online SOLIDWORKS oraz produktów licencji dla jednego użytkownika lub licencji SolidNetwork?

20 lipca 2021

Tak, klienci mają taką możliwość. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość...

Czy klienci mogą używać obrazów administracyjnych do wdrażania produktów licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Tak, mogą używać obrazów administracyjnych. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość...

Czy klienci SOLIDWORKS mogą łączyć produkty z różnymi mechanizmami licencjonowania?

20 lipca 2021

Tak, klienci mają taką możliwość. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość...

Czy w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS istnieje opcja zdefiniowania produktu jako licencjonowania online?

20 lipca 2021

Nie, produkt można przełączyć na licencjonowanie online tylko za pomocą portalu administracyjnego. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D...

Czy jest coś do skonfigurowania w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS, aby zainstalować produkty licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Nie. Menedżer instalacji automatycznie konfiguruje wszystko na podstawie wprowadzonych lub pobranych numerów seryjnych za pomocą funkcji logowania. Ponadto podczas aktywacji lub ponownej aktywacji SOLIDWORKS menedżer aktywacji automatycznie przełączy się z aktywacji komputera na licencjonowanie online na podstawie konfiguracji produktów w portalu administracyjnym SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS...

Jeśli więcej niż jeden produkt licencjonowania online SOLIDWORKS jest przypisany do użytkownika, czy ta osoba może uruchomić jeden produkt na komputerze (Maszyna A) i uruchomić inny przypisany do niego produkt na innym komputerze (Maszyna B)?

20 lipca 2021

Nie. W przypadku korzystania z licencji online SOLIDWORKS wszystkie produkty przypisane do poszczególnych osób podróżują razem. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS –...

Czy korzystając z licencjonowania online SOLIDWORKS i uzyskując dostęp do przechowalni SOLIDWORKS PDM lub SOLIDWORKS PCB, muszę logować się dwukrotnie?

20 lipca 2021

Tak, użytkownicy muszą logować się dwukrotnie (raz przy użyciu identyfikatora SOLIDWORKS, a drugi raz przy użyciu poświadczeń przechowalni), ponieważ logowanie do przechowalni jest lokalne dla klienta, a zatem nie ma nic wspólnego z identyfikatorem SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie...

Czy istnieją jakieś ograniczenia geograficzne w korzystaniu z produktu SOLIDWORKS z licencjonowaniem online?

20 lipca 2021

Nie. Jednak każdy użytkownik powinien przestrzegać umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), a licencji nie można kupić w danym kraju, aby była używana głównie w innym kraju. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz...

Jeśli licencja jest w trybie offline, a użytkownik opuszcza firmę bez zwracania licencji w trybie offline, w jaki sposób administrator SOLIDWORKS może ponownie przypisać produkt z licencją online?

20 lipca 2021

Po 30 dniach licencja zostanie automatycznie zwrócona użyta ponownie lub przypisana do nowego użytkownika. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany...

Jeśli licencja jest w trybie offline, czy użytkownik może zalogować się z innego komputera?

20 lipca 2021

Nie, użytkownik nie ma takiej możliwości. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość...

Czy administrator SOLIDWORKS może ponownie przypisać produkt z licencją online, jeśli użytkownik przejmie licencję w trybie offline?

20 lipca 2021

Nie, administrator nie ma takiej możliwości. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość...

Co się stanie po upływie czasu „trybu offline” SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Po upływie okresu „Tryb offline” użytkownik musi się zalogować, aby aktywować SOLIDWORKS. Użytkownik może wtedy ponownie przełączyć licencję w tryb offline. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej:...

Czy można zmienić tę wartość domyślną licencji offline SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Nie, ilość dni jest z góry ustawiona bez możliwości zmiany. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie...

Jak przełączyć moją licencję(e) w tryb offline podczas korzystania z licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Wybierz menu logowania i kliknij „Weź licencję offline”. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE...

Co się stanie, jeśli użytkownik spróbuje się zalogować i nie ma przypisanego produktu licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zachęcający użytkownika do skontaktowania się z administratorem w celu przypisania produktów. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS –...

Jeśli wyłączę komputer i zapomnę się wylogować, czy mogę zalogować się z innego komputera?

20 lipca 2021

Tak, można ponownie zalogować się na innym komputerze. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Platforma 3DEXPERIENCE...

Co się stanie, gdy użytkownik spróbuje zalogować się, podczas gdy wcześniej kolejny użytkownik zalogował się na innym komputerze?

20 lipca 2021

Użytkownik ma możliwość wyłączenia pierwszej sekcji (na maszynie 1) i uruchomienia SOLIDWORKS na osobnej maszynie (na maszynie 2). UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS...

Co się stanie, jeśli produkt licencjonowania online SOLIDWORKS nie może już uzyskać licencji?

20 lipca 2021

Jeśli nie można już uzyskać licencji, SOLIDWORKS zostanie „zablokowany”. Użytkownik może następnie kliknąć „OK” i zapisać swoją pracę przed zamknięciem SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej:...

W przypadku korzystania z licencjonowania online i logowania SOLIDWORKS, jaki pakiet jest używany, jeśli użytkownik ma przypisanych wiele licencji tego samego produktu?

20 lipca 2021

Przypisaniami produktów zarządza się w portalu administracyjnym SOLIDWORKS. Do użytkownika można przypisać tylko jeden (1) produkt na typ produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi portalu administracyjnego SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie...

Co się stanie, jeśli stracę łączność z Internetem podczas korzystania z produktu SOLIDWORKS z licencjonowaniem online?

20 lipca 2021

Dopóki nie zostaniesz odłączony od Internetu przez więcej niż kilka minut, sesja SOLIDWORKS z pozostanie aktywna. Dodatkowo, jeśli planujesz podróż i wiesz, że nie będziesz mieć dostępu do Internetu, możesz użyć trybu offline, aby „zablokować” licencję na maszynie, z której aktualnie korzystasz. Korzystając z „Trybu offline” nie potrzebujesz połączenia z Internetem. UWAGA: Licencjonowanie online dla...

Czy istnieje gwarancja dostępności SOLIDWORKS w licencjonowaniu online?

20 lipca 2021

Nie. Jednak licencjonowanie online SOLIDWORKS korzysta z tego samego i sprawdzonego mechanizmu aktywacji online, który był z powodzeniem używany od ponad dekady. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz...

Czy podczas korzystania z produktu SOLIDWORKS z licencją online musisz być cały czas podłączony do Internetu?

20 lipca 2021

Tak. Jeśli jednak połączenie zostanie przerwane na krótki okres czasu, nie zablokuje to produktu SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej...

Czy muszę się logować za każdym razem, gdy korzystam z produktu licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Nie. Musisz się zalogować tylko przy pierwszym uruchomieniu SOLIDWORKS. Po zalogowaniu można zamknąć i ponownie uruchomić SOLIDWORKS bez konieczności ponownego wprowadzania poświadczeń SOLIDWORKS. Jednakże, jeśli się wylogujesz, będziesz musiał wprowadzić swoje poświadczenia przy następnym uruchomieniu SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie...

Czy muszę się logować podczas korzystania z produktu licencjonowania online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Tak. Przy pierwszym uruchomieniu SOLIDWORKS zostaniesz poproszony o zalogowanie się przy użyciu swojego identyfikatora SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej...

Czy licencjonowanie online SOLIDWORKS wymaga dostępu do Internetu?

20 lipca 2021

Tak, bez stałego dostępu do Internetu nie ma możliwości korzystania z licencjonowania online. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD...

Po włączeniu licencjonowania online SOLIDWORKS dla zasobu, w jaki sposób użytkownik może wrócić do aktywacji lokalnej?

20 lipca 2021

Administrator może wybrać zasób i zmienić go z powrotem z licencjonowania online na aktywację lokalną w dowolnym momencie, korzystając z opcji przełączania na szczegółowej stronie produktu, o ile licencja nie jest używana przez użytkownika. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online...

W jaki sposób administrator SOLIDWORKS może określić, gdzie dany zasób (licencja) jest aktywowany?

20 lipca 2021

Wybierając produkt w zakładce „Produkty” wyświetla się strona ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Wyświetlone zostaną „nazwa komputera” wszystkich komputerów, na których aktywowany jest określony zasób. Dodatkowo, jeśli zasób jest używany z licencjonowaniem online, a licencja jest pobierana w trybie offline, zostanie również wskazana „nazwa maszyny”.   UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników...

Czy istnieją jakieś wymagania lub ograniczenia dotyczące zmiany licencji stanowiskowej SOLIDWORKS z aktywacji lokalnej na licencjonowanie online?

20 lipca 2021

Licencjonowanie online jest dostępne tylko dla wybranych produktów SOLIDWORKS. Licencjonowanie online można włączyć tylko wtedy, gdy licencja jest poprawnie dezaktywowana na wszystkich komputerach. Zasób licencjonowania online może być przypisany tylko do jednego (1) użytkownika konta. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022!...

W jaki sposób administrator SOLIDWORKS może zmienić licencję stanowiskową SOLIDWORKS z aktywacji komputera na licencjonowanie online?

20 lipca 2021

Administrator może wybrać zasób i zmienić go z aktywacji lokalnej na licencjonowanie online, korzystając z opcji przełączania na szczegółowej stronie produktu. Licencjonowanie online jest dostępne tylko dla wybranych produktów SOLIDWORKS. Licencjonowanie online można włączyć tylko wtedy, gdy licencja jest poprawnie dezaktywowana na wszystkich komputerach. Zasób licencjonowania online może być przypisany tylko do jednego (1)...

Czy można przypisać ten sam produkt z licencją online wielu użytkownikom?

20 lipca 2021

Nie. Produkt z licencją online można przypisać tylko do jednego (1) użytkownika. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D...

Ilu użytkowników można przypisać do produktu z licencją online?

20 lipca 2021

Do produktu z licencją online można przypisać tylko jednego (1) użytkownika. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Czy muszę kupić MySolidWorks, aby utworzyć identyfikator SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Nie. Każdy może utworzyć SOLIDWORKS ID, niezależnie od tego, czy posiada produkt SOLIDWORKS czy MySolidWorks. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej...

Czy muszę posiadać produkt SOLIDWORKS, aby utworzyć identyfikator SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Nie, można utworzyć identyfikator SOLIDWORKS, używając tylko adresu e-mail. Jeśli zarejestruje się produkt podczas tworzenia identyfikatora SOLIDWORKS można również mieć dostęp do dodatkowych zasobów, zwłaszcza jeśli produkt jest objęty subskrypcją. Uwaga: Jeśli Państwa konto SOLIDWORKS ma już administratora, to nie będziecie w stanie samodzielnie zarejestrować produktu SOLIDWORKS. W takim przypadku tylko Administrator...

Jak utworzyć identyfikator SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Aby utworzyć identyfikator SOLIDWORKS, możesz przejść do http://my.solidworks.com i kliknąć „Dołącz”. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Co to jest identyfikator SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Identyfikator SOLIDWORKS lub Konto online SOLIDWORKS zapewnia użytkownikom dostęp do szerokiej gamy treści i zasobów SOLIDWORKS. Ponadto by móc korzystać z licencjonowania online SOLIDWORKS wymagany jest identyfikator SOLIDWORKS. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS...

Czy klienci muszą mieć subskrypcję, aby korzystać z licencji online SOLIDWORKS?

20 lipca 2021

Nie, licencjonowanie online SOLIDWORKS jest dostępne dla wszystkich klientów, niezależnie od ich statusu subskrypcji. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany...

Czy licencje SOLIDWORKS online są dostępne dla Licencji użytku domowego (HUL)?

14 lipca 2021

Nie, licencje SOLIDWORKS do użytku domowego nie są obecnie obsługiwane. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie...

Czy klienci SOLIDWORKS korzystający z produktów z licencją dla jednego użytkownika muszą przejść z aktywacji komputera na licencjonowanie online?

14 lipca 2021

Nie, klienci SOLIDWORKS nie są zmuszani do przejścia na licencjonowanie online SOLIDWORKS i mogą wybrać metodę aktywacji, która jest najlepsza dla ich firmy. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu. ...

Jakie są zalety korzystania z licencji dla jednego użytkownika z licencją online SOLIDWORKS w porównaniu z licencją SolidNetwork (SNL)?

14 lipca 2021

W SOLIDWORKS licencje SolidNetwork są idealne dla średnich i dużych firm, które chcą udostępniać pulę licencji wielu użytkownikom. Natomiast licencja dla jednego użytkownika z licencją SOLIDWORKS online jest idealna dla osób, które posiadają własną licencję i chcą mieć swobodę korzystania z SOLIDWORKS na wielu komputerach. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 –...

Jaka jest różnica między aktywacją lokalną a licencjonowaniem SOLIDWORKS online?

14 lipca 2021

Licencjonowanie online SOLIDWORKS to nowa metoda licencjonowania, która oferuje znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjną aktywacją. Licencjonowanie online pozwala licencji na „podążanie” za użytkownikami zamiast pozostawania na aktywowanym komputerze. Jest to bardzo przydatne dla klientów, którzy muszą uruchamiać swoje produkty na więcej niż jednej maszynie. Dodatkowo, logując się do SOLIDWORKS, użytkownicy mogą...

Czy licencje online SOLIDWORKS są dostępne dla licencji SolidNetwork (SNL)?

14 lipca 2021

Nie. Licencjonowanie online SOLIDWORKS jest dostępne tylko dla Licencji dla jednego użytkownika. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D...

Czy licencje online SOLIDWORKS są dostępne w przypadku licencji dla jednego użytkownika?

14 lipca 2021

Tak, licencjonowanie online SOLIDWORKS jest dostępne tylko dla licencji dla jednego użytkownika. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D...

Czy licencje online są dostępne dla wydań wcześniejszych niż SOLIDWORKS 2018?

14 lipca 2021

Nie, licencje online nie są dostępne dla wydań wcześniejszych niż SOLIDWORKS 2018. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D...

Czy korzystanie z licencji online SOLIDWORKS wiąże się z dodatkowymi kosztami?

14 lipca 2021

Nie, korzystanie z licencji online SOLIDWORKS nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu.  Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D...

Dla kogo docelowo jest licencjonowanie online SOLIDWORKS?

14 lipca 2021

Licencjonowanie online SOLIDWORKS jest dostępne dla wszystkich klientów SOLIDWORKS korzystających z produktów licencyjnych dla jednego użytkownika. Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą uruchamiać swoje produkty na więcej niż jednym komputerze i nie mają licencji SolidNetwork (SNL). UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 12.02.2022!...

Co to jest licencjonowanie online SOLIDWORKS?

14 lipca 2021

Licencjonowanie online SOLIDWORKS to nowy model licencjonowania, który wiąże jedną lub więcej licencji produktów SOLIDWORKS z identyfikatorem SOLIDWORKS użytkownika. Dzięki licencjonowaniu online SOLIDWORKS użytkownicy mogą bez problemu instalować i używać produkty SOLIDWORKS na dowolnej liczbie komputerów, bez konieczności ich każdorazowego aktywowania lub dezaktywowania. Po zalogowaniu się przy użyciu swojego...

Jak zmienić kreskowanie w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Kreskowanie w SOLIDWORKS można zmienić poprzez zastosowanie konkretnego materiału bądź poprzez ręczną modyfikację. Domyślny styl kreskowania jest odgórnie przypisany dla każdego materiału. Jest dodawany automatycznie w momencie zastosowania go do tworzonej części. Jeśli zastosujemy materiał i wykonamy przekrój w dokumentacji płaskiej, to styl kreskowania domyślnie będzie wyświetlony taki jak w materiale jest...

Jak zmienić język w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

W SOLIDWORKS język można zmienić wykonując bardzo prostą czynność. Jeśli pracujemy na wersji językowej polskiej a chcemy zmienić na język angielski wystarczy zaznaczenie jednego checkboxa. By to zrobić należy to zmienić w ustawieniach SOLIDWORKS. Opcje systemu -> Ogólne i zaznaczamy -> Użyj menu w języku angielskim. Gotowe, teraz po ponownym uruchomieniu SOLIDWORKS program uruchomi się...

Jak zmienić grubość linii w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Grubość linii w SOLIDWORKS można zmienić dla wielu elementów. W szablonach można zdefiniować ustawienie grubości linii dla wymiarów czy też adnotacji. Opcje te definiuje się w zakładce Właściwości dokumentu. Należy pamiętać, że ta zakładka jest odpowiedzialna za ustawienie parametrów tylko w aktywnym pliku. Kolejną metodą która umożliwia sterowanie grubością linii są warstwy dokumentacji płaskiej w...

Jak zmienić gęstość w programie SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Gęstość w programie SOLIDWORKS obliczana jest automatycznie a można ją zmienić modyfikując masę właściwą w bibliotece materiałowej, np. tworząc nowy materiał. Gęstość –  jest to stosunek masy do zajmowanej przez nią objętości najczęściej wyrażany w . Gęstość odczytywana z materiału: Każdy materiał z biblioteki SOLIDWORKS posiada nadaną masę właściwą, która jest wykorzystywana między innymi do...

Jak zaznaczyć gwint w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Gwint w SOLIDWORKS można precyzyjnie zaznaczyć klikając w geometrię gwintu prawym przyciskiem myszy (PPM) lub zaznaczając operację „Gwint” z Drzewo operacji FeatureManager. Zaznaczenie powoduje podświetlenie geometrii i daje możliwość szybkiej edycji parametrów operacji Gwint. Należy pamiętać, że tworzenie fizycznej reprezentacji Gwintu powoduje znaczne skomplikowanie geometrii i zwiększa zużycie zasobów...

Jak wyświetlić wymiary w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Wyświetlanie wymiarów w SOLIDWORKS może odbywać się na kilka sposobów. Pierwszą opcją jest możliwość pokazania wszystkich wymiarów które występują w pliku. Gdy posiadamy otwarty plik klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) w folder Adnotacje, który znajduje się w Drzewo operacji FeatureManager i wybieramy opcje „Pokaż wymiary operacji”. Efekt przedstawia się następująco: Kolejną ciekawą opcją jest funkcjonalność...

Jak wyłączyć cień w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Cień w SOLIDWORKS możemy wyłączyć w kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest najechanie kursorem myszy na pozycję znajdującą się w „Widok (Wyświetlacz przeźroczysty)” – Ustawienia widoku i odznaczenie opcji „Cienie w trybie cieniowania”. Drugą metodą jest przejście do zakładki Widok->Tryb wyświetlania i odznaczenie opcji „Cienie w trybie Cieniowany”.   Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS...

Jak w SOLIDWORKS zaznaczyć krawędzie w szkicach / na rysunku?

29 czerwca 2021

W szkicach lub na rysunkach krawędzie zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy (LPM). W przypadku bardziej skomplikowanych kształtów w których może być utrudnione zaznaczenie krawędzi możemy skorzystać z precyzyjnych filtrów wyboru które SOLIDWORKS oferuje. Filtry wywołujemy klikając przycisk F5, następnie zaznaczając opcję „Filtruj Krawędzie” program SOLIDWORKS będzie w stanie wybierać same krawędzie. Opcja ta...

Jak w SOLIDWORKS zamienić szkic złożenia w część?

29 czerwca 2021

Szkic złożenia w SOLIDWORKS można potraktować jako układ który umożliwi nam zaprojektowanie mechanizmu przy pomocy bloków, a następnie utworzenie na jego podstawie poszczególnych części. Jest to procedura pozwalająca na tak zwane projektowanie z góry do dołu. Projektowanie tym sposobem w znaczny sposób przyśpiesza proces budowania pojedynczych elementów gdyż pobieranie parametrów referencyjnych z pozostałych części...

Jak w SOLIDWORKS utworzyć nowe złożenie albo rysunek na podstawie już istniejącego?

29 czerwca 2021

Aby w SOLIDWORKS utworzyć nowe złożenie albo rysunek na podstawie już istniejącego idealną funkcjonalnością jest narzędzie “Pack and Go”, znane również jako plik przenośny. Funkcjonalność Pack and Go ta pozwala na stworzenie kopii wskazanego złożenia i rysunku pod zupełnie nową nazwą. Jest to szczególnie przydatna funkcjonalność w przypadku chęci utworzenia nowego projektu złożeniowego bazującego na...

Jak edytować widok rozstrzelony w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Aby edytować widok rozstrzelony w SOLIDWORKS, należy przejść do „Menedżer konfiguracji ConfigurationManager”, aktywować dwuklikiem lewy klawiszem myszy konfigurację „Rozstrzelony” i „Rozstrzelony Widok”. Następnie prawym klawiszem myszy wybieramy „Rozstrzelony Widok” oraz aktywujemy „Edytuj operację”. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Dlaczego w SOLIDWORKS nie mogę usunąć części w złożeniu?

29 czerwca 2021

W SOLIDWORKS nie można usunąć części w złożeniu, ponieważ prawdopodobnie plik złożenia importowanego został otwarty  w SOLIDWORKS z włączoną opcją „3D Inteconnect”. Aby można było usunąć cześć należy, nacisnąć prawym klawiszem myszy na najwyższe złożenie i wybrać „Rozłóż  operację”. Drugie rozwiązanie problemu polega wyłączeniu opcji „Włącz 3D Interconnect” przed otworzeniem złożenia,...

Jak narysować rurę w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Rurę w SOLIDWORKS można narysować na kilka sposobów w zależności jakim typem obiektu ma być: Rura jako obiekt bryłowy. Na wybranej płaszczyźnie aktywować rysowanie szkicu, przejść do karty „Szkic”, wybrać narzędzie rysowania „Okrąg” i narysować okrąg o odpowiedniej średnicy. 2. Następnie z karty „Operacje” aktywujemy narzędzie „Wyciągnięcie dodanie/bazy”. W menedżerze wyciągnięcia aktywujemy opcję...

Jak mogę usunąć wygląd w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Usunąć wygląd w SOLIDWORKS można na bardzo dużo sposobów, w przypadku wyglądu części są to: Wybieramy prawym lub lewym przyciskiem myszy na element modelu, następnie wybieramy „Wyglądy” i czerwonym krzyżykiem usuwami wygląd. Z paska narzędzi „Widok (wyświetlacz przezroczysty”) wybieramy „Edytuj wygląd” i potem „Usuń wygląd”. Przechodzimy do „Menedrzer wyświetlania DisplayManager”, wybieramy prawym...

Jak dodać tolerancję w SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Tolerancję w SOLIDWORKS można już dodać na etapie tworzenia modelu 3D. W edycji wymiaru przechodzimy do „Tolerancja/Dokładność” i wybieramy odpowiedni typ tolerancji oraz dokładność. Aby wymiar z tolerancją nadaną w modelu 3D zaimportować do rysunku 2D, należy wybrać „Adnotacja” -> „Elementy modelu” , wskazać źródło importu oraz elementy jakie chcemy zaimportować z modelu 3D (można...

Jak dodać bibliotekę do SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Dodać bibliotekę do SOLIDWORKS można na kilka sposobów w zależności od typu biblioteki: Biblioteka materiałów – jak dodać bibliotekę jest opisane na stronie https://solidmania.com/stworz-wlasna-baze-materialow-solidworks/ Biblioteka operacji – jak utworzyć bibliotekę jest na stronie https://solidmania.com/solidworks-operacje-biblioteki/ Biblioteka dodatku Routing – jak dodać bibliotekę jest opisane na stronie...

Ile jest ważna licencja SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

Standardowa licencja SOLIDWORKS nie ma okresu ważności, czyli jest licencją wieczystą. Od 2017 roku SOLIDWORKS wprowadził możliwość zakupu licencji na okres 3 miesięcy lub 1 roku czyli licencja czasowa, więcej o niej na stronie https://solidmania.com/licencja-czasowa-solidworks/ . Oprócz wykupienia odpowiedniej licencji można dokupić lub nie subskrypcję. Czym jest subskrypcja i jej zalety opisane jest na stronie...

Gdzie przechowywane są czcionki w programie SOLIDWORKS?

29 czerwca 2021

W programie SOLIDWORKS nie są przechowywane czcionki. SOLIDWORKS korzysta z czcionek zainstalowanych w systemie Windows w lokalizacji C:\Windows\Fonts .  Jeżeli chcemy, aby SOLIDWORKS wykorzystywał nowe czcionki to należy je doinstalować w systemie Windows. Jeżeli, po dodaniu wymiaru w szkicu nie widać go, to problem najprawdopodobniej jest związany z czcionkami co opisuje artykuł...

Gdzie można znaleźć w SOLIDWORKS ostatnio używaną funkcję lub część?

29 czerwca 2021

Ostatnio używaną funkcję w SOLIDWORKS znajdziemy wybierając „Powtórz ostatnie polecenie” (standardowy skrót klawiaturowy „Enter”) z „Edycja” w menu rozwijalnym. Ostatnią używaną część w SOLIDWORKS znajdziemy dwoma sposobami: Wybierając „Otwórz ostatnie” z „Pliku” w menu rozwijalnym. Aktywując okno „Witamy – SOLIDWORKS” (standardowy skrót klawiaturowy „Ctrl+F2”) i następnie przechodzimy do...

Dlaczego w SOLIDWORKS nie mogę obracać widokiem?

22 stycznia 2021

W przypadku braku możliwości obracania modelem w programie SOLIDWORKS, należy upewnić się, że nie jest uruchomiona opcja „Przesuń”. Aby obrócić modelem, należy wcisnąć środkowy przycisk myszy i poruszając nią, model będzie obracany względem punktu środkowego ekranu, lub wokół cechy geometrycznej modelu, po wcześniejszym jej wyborze. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD...

Dlaczego w SOLIDWORKS mój model (lub rysunek) jest odrzucany na bok podczas powiększania?

22 stycznia 2021

Problem z odrzucaniem modelu lub rysunku na bok w programie SOLIDWORKS, może być spowodowany włączoną opcją „Powiększ/Pomniejsz środek ekranu”. Gdy ta opcja zostanie uruchomiona, widok można przybliżać i oddalać względem środka obszaru roboczego, Aby wyśrodkować model lub rysunek, można użyć opcji „Wpasuj w ekran” lub korzystając ze skrótu klawiszowego „f”. Domyślnie, widok powiększa się lub...

Dlaczego SOLIDWORKS nie widzi części?

22 stycznia 2021

W sytuacji, gdzie SOLIDWORKS nie widzi części, należy upewnić się, że cześć nie jest wygaszona lub ukryta. Gdy część jest wygaszona, na drzewku operacji nazwa części jest podświetlana na szaro, natomiast gdy część jest ukryta, ikonka części jest wyświetlana bez żółtego wypełnienia. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Dlaczego SOLIDWORKS nie może połączyć się z serwerem licencji?

22 stycznia 2021

W przypadku, gdy występuje problem z połączeniem z serwerem licencji SOLIDWORKS i pojawia się jeden z tych komunikatów: W takim wypadku należy: Zaakceptować komunikat i upewnić się, że program się wyłączył. Przejść do lokalizacji C:\ProgramData\FLEXnet. Usunąć wszystkie pliki (w razie potrzeby pokazać ukryte elementy w folderze), których nazwa zaczyna się od „SW_D” – nie usuwać...

Dlaczego SOLIDWORKS nie chce otworzyć danego pliku?

22 stycznia 2021

W przypadku problemu z otwieraniem plików, należy najpierw sprawdzić, czy dany typ pliku jest obsługiwany przez program SOLIDWORKS. Obsługiwane rozszerzenia można sprawdzić na stronie: https://solidexpert.com/baza-wiedzy-solidworks-faq/jakie-rozszerzenia-plikow-obsluguje-program-solidworks/ Dodatkowo, można użyć narzędzia 3Dinteconnect, które jest w stanie otworzyć pliki zapisane w natywnym formacie innych programów CAD (Catia,...

Dlaczego SOLIDWORKS działa wolno?

22 stycznia 2021

Wolna praca programu SOLIDWORKS może być spowodowana sprzętem komputerowym, który nie spełnia minimalnych wymagań producenta. Informacje dotyczące odpowiedniej specyfikacji można znaleźć na stronie: WYMAGANIA SOLIDWORKS lub https://www.solidworks.com/support/system-requirements Zmniejszenie wydajności podczas pracy na SOLIDWORKS może być również spowodowane nieodpowiednimi, bądź przestarzałymi sterownikami karty graficznej....

Dlaczego nie mogę zmienić wymiaru w SOLIDWORKS?

22 stycznia 2021

Problem z niemożliwością edycji wymiaru w SOLIDWORKS występuje w przypadku gdy jest on zależny lub powoduje przedefiniowanie szkicu. Stan ten można zaobserwować gdy wymiar jest podświetlony na kolor szary (wymiar zależny – wyświetlany informacyjnie, aktualizuje się zgodnie z geometrią, do której się odnosi) lub żółty (wymiar sterujący – gdy wyświetla się na żółto oznacza to,...

Dlaczego nie mogę zmienić nazwy konfiguracji w SOLIDWORKS?

22 stycznia 2021

W celu zmiany nazwy konfiguracji w SOLIDWORKS, należy się upewnić, że zastosowano jedną z poniższych metod zmiany nazwy konfiguracji. Zmianę nazwy można dokonać na trzy sposoby: kliknąć na nazwę danej konfiguracji i nacisnąć klawisz F2, dokonać zmiany nazwy, kliknąć dwa razy wolno na  konfiguracje, zostanie aktywowane pole edycji, kliknąć PPM na nazwę konfiguracji, przejść do...

Dlaczego nie mogę wyjść ze szkicu w programie SOLIDWORKS?

22 stycznia 2021

Sytuacja, której nie ma możliwości wyjścia ze szkicu pojawia się w przypadku aktywnego menedżera właściwości PropertyManager, który uaktywnia się podczas wykonywania danej operacji w szkicu. Aby wyjść ze szkicu, należy zatwierdzić lub zamknąć operację. Po takim zabiegu w prawym górnym rogu ekranu roboczego pojawi się opcja wyjścia ze szkicu, na pasku CommandManager oraz dodatkowo w...

Dlaczego nie mogę usunąć wymiaru w SOLIDWORKS?

22 stycznia 2021

Sytuacja, w której pojawia się problem z usunięciem wymiaru w SOLIDWORKS w szkicu może być spowodowana włączoną funkcją Instant2D. Podczas kliknięcia w dany wymiar, natychmiast aktywowane jest pole wyboru wartości. Rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie opcji Instant2D lub kliknięcie na linię wymiarową, zamiast bezpośrednio w wartość wymiaru.   Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS –...

W czym SOLIDWORKS jest lepszy od innych programów?

28 grudnia 2020

Cechy wyróżniające program SOLIDWORKS: Intuicyjny interfejs. SOLIDWORKS posiada najbardziej przyjazne środowisko pracy. Wydajne środowisko projektowania. Nie ma problemu z pracą na dużych złożeniach, generowaniem widoków przekroju składających się z dziesiątek tysięcy komponentów, a także renderowaniem najbardziej wymagających scen. SOLIDWORKS to obecnie najbardziej wydajny CAD 3D na świecie, dzięki czemu Twoje projekty...

SOLIDWORKS nie odpowiada co znaczy ten komunikat?

28 grudnia 2020

„SOLIDWORKS nie odpowiada” jest domyślnym komunikatem systemu WINDOWS, który pojawia się kiedy interfejs programu nie odpowiada na interakcję z użytkownikiem. Może być to związane z przetwarzaniem polecenia lub błędem, który poskutkował zawieszeniem się działania aplikacji. Na podstawie samego komunikatu nie da się określić, która sytuacja występuje w danej chwili. S pracy programu można sprawdzić za...

SOLIDWORKS jest zajęty uruchamianiem polecenia co znaczy ten komunikat?

28 grudnia 2020

To znaczy, że program jest w trakcie przetwarzania danych (otwierania / zapisu plików, przetwarzania operacji) i w tym czasie nie będzie odpowiadał na interakcję ze strony użytkownika. Wystarczy jednak poczekać kilka chwil, a aplikacja wróci do normalnej pracy. Jeśli w tym momencie zdecydujesz się zamknąć program, to wszystkie niezapisane zmiany będą utracone.   Zobacz więcej:...

Jak zrobić formę w SOLIDWORKS?

28 grudnia 2020

Wykonanie modelu formy w SOLIDWORKS jest bardzo usprawnione za pomocą wbudowanych narzędzi zebranych wygodnie w dedykowanym pasku poleceń – Narzędzia do form. Przygotowanie modelu formy składa się z podstawowych etapów: Analiza pochyleń oraz podcięć. Analiza oraz tworzenie linii neutralnej. Utworzenie powierzchni zamknięcia stykowego Tworzenie powierzchni neutralnej. Utworzenie obiektów rdzenia i gniazda za pomocą narzędzia...

Jak zrobić animacje w SOLIDWORKS?

28 grudnia 2020

W programie SOLIDWORKS, można zrobić animacje używając kreatora animacji, który znajduje się w obszarze badania ruchu (jak pokazano na rysunku) można utworzyć w łatwy sposób animacje: obrotu modelu, rozstrzelenia/zwinięcia (w przypadku zdefiniowania widoku rozstrzelonego) oraz inne również dostępne po uprzednim utworzeniu odpowiednich wiązań lub innych parametrów. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS –...

Jak zmienić układ współrzędnych w SOLIDWORKS?

28 grudnia 2020

Zmiana płaszczyzny szkicu, a zatem również orientacji operacji utworzonych w oparciu o ten szkic, jest możliwa z poziomu menu kontekstowego szkicu poleceniem Edytuj płaszczyznę szkicu. Dodanie pomocniczego układu współrzędnych jest możliwe z poziomu karty Złożenie menadżera poleceń CommandManager. Po rozwinięciu pola Geometria odniesienia, należy wybrać narzędzie Układ współrzędnych. Następnie można umieścić nowy...

Jak rozdzielić złożenie w programie SOLIDWORKS?

10 grudnia 2020

Jeśli masz na myśli Rozłożenie podzespołu (pod-złożenia) – czyli rozbicie podzespołu znajdującego się w większym złożeniu na osobne komponenty znajdujące się bezpośrednio w złożeniu najwyższego poziomu – to podążaj ścieżką pokazaną poniżej: Klikając prawym klawiszem myszy na nazwę złożenia niższego poziomu (pod-złożenia) w drzewie FeatureManager, otwiera się menu kontekstowe, z którego należy wybrać...

Jak przyśpieszyć działanie programu SOLIDWORKS?

10 grudnia 2020

Istnieje kilka możliwych rozwiązań, aby przyśpieszyć prędkość działania SOLIDWORKS: Rozwiązania z poziomu SOLIDWORKS poprzez obniżenie jakości generowanej grafiki – do znalezienia w Opcje/Opcje systemu/Wydajność oraz w Opcje/Właściwości dokumentu/Jakość obrazu 2. Wykorzystanie narzędzia Ocena wydajności z karty Oceń menadżera poleceń CommandManager do analizy czasochłonności generowania złożeń / przebudowy...

Jak przesuwać część lub złożenie w SOLIDWORKS?

10 grudnia 2020

Aby przesunąć część lub złożenie należy po zaznaczeniu wybranej jednej lub wielu części, użyć narzędzia Przenieś komponent z karty Złożenie menadżera poleceń CommandManager. Narzędzie Przenieś komponent umożliwia przenoszenie komponentów, dodawanie wiązań SmartMates, wykrywanie kolizji i dynamicznych prześwitów oraz realistyczne wyświetlanie ruchu komponentów złożenia.   Zobacz więcej: O programie...

Jak poprawić jakość pliku PDF zapisanego z SOLIDWORKS Drawing?

10 grudnia 2020

Z poziomu Opcji programu SOLIDWORKS widocznych na zrzucie poniżej można zmienić ustawienia jakości eksportu dokumentu do formatu PDF       Domyślną wartość 96 DPI (punktów na cal) można zwiększyć nawet do 600, co powinno skutkować znacznie wyższą rozdzielczością grafiki w dokumencie PDF.   Po lewej – niska jakość (96 DPI) , po prawej –...

Czy istnieje generator kół zębatych w SOLIDWORKS?

10 grudnia 2020

Generator kół zębatych jako osobne narzędzie programu SOLIDWORKS nie istnieje. Nie oznacza to, że nie ma możliwości utworzenia takiej części – w tym celu można posłużyć się dodatkiem Toolbox (dostępnym w SOLIDWORKS Professional i Premium). Aby wstawić koło zębate z biblioteki elementów znormalizowanych należy wybrać pozycję Toolbox z Biblioteki Projektu po prawej stronie obszaru roboczego....

Dlaczego nie mogę uruchomić programu SOLIDWORKS?

10 grudnia 2020

Brak możliwości uruchomienia programu SOLIDWORKS można podzielić na 2 grupy: Problemy z licencją Nieprawidłowości na stacji roboczej Najczęściej przyczyna nie uruchomienia SOLIDWORKS leży w braku dostępu do licencji. Ten może nastąpić z kilku przypadkach: W przypadku licencji sieciowej – brak połączenia z serwerem licencji lub brak dostępnych licencji do wykorzystania (pula wykorzystana przez innych użytkowników)...

Dlaczego nie mogę otworzyć pliku o rozszerzeniu STEP?

16 października 2020

Pliki STEP to tzw. format przejściowy, utworzony w celu wymiany danych między różnymi współpracującymi ze sobą programami CAD. Plik w tym formacie jest de facto plikiem tekstowym i może być otwarty w zwykłym Notatniku Windows (programy CAD odpowiedni interpretują ten tekst i wyświetlają geometrię 3D). Wiele problemów z otwieraniem plików STEP związana jest z brakiem...

Dlaczego nie mogę obracać części, złożenia za pomocą myszki w SOLIDWORKS?

16 października 2020

Do obracania modelu 3D (a ściślej mówiąc: zmiany widoku, ponieważ współrzędne położenia nie zmieniają się) w programie SOLIDWORKS służy środkowy przycisk (rolka) myszy. Po jego wciśnięciu i przytrzymaniu możliwa jest swobodna nawigacja. Z poziomu opcji programu nie istnieją żadne ustawienia, które mogłyby zmodyfikować funkcjonalność środkowego przycisku myszy w zakresie obracania – istnieje jedynie możliwość...

Dlaczego nie mogę edytować szkicu w SOLIDWORKS?

16 października 2020

Szkicu w programie SOLIDWORKS nie można edytować w kilku przypadkach: Gdy jest on wygaszony Gdy jest wygaszona płaszczyzna, na której się znajduje Gdy utworzone są relacje uniemożliwiające edycję. W drugim przypadku szkic może zostać wygaszony bez klikania bezpośrednio na jego pozycję w drzewie operacji. O ile wyłączenie szkicu wraz z wygaszeniem płaszczyzny jest dość oczywiste,...

Dlaczego nie mogę pogrubić powierzchni w SOLIDWORKS?

16 października 2020

Pogrubienie powierzchni nie udaje się najczęściej ze względu na samą geometrię. SOLIDWORKS ze względu na kształt powierzchni nie jest w stanie wykonać jej odsunięcia. Pogrubienie polega na odsunięciu, a następnie scaleniu powierzchni i tym samym utworzeniu zamkniętego obszaru (oczywiście wynikiem operacji jest model bryłowy, nie powierzchniowy). Jeśli operacja pogrubienia nie udaje się, należy sprawdzić czy...

Dlaczego mój szkic / złożenie w SOLIDWORKS nie może znaleźć zależnych plików?

16 października 2020

Najbardziej oczywistym powodem jest zmiana lokalizacji i/lub nazwy pliku zależnego – program „gubi” wówczas ścieżkę (w przypadku zmian nazwy folderów lub plików utracona jest nawet tzw. ścieżka względna). Innym przypadkiem jest sytuacja, w której „właściwy” plik jest zamknięty, ale w SOLIDWORKS otwarta jest inna część (lub złożenie wykorzystujące część) o tej samej nazwie – możliwe,...

Czym różni się SOLIDWORKS od AutoCAD?

16 października 2020

SOLIDWORKS i AutoCAD to aplikacje wykorzystywane przy projektowaniu elementów mechanicznych. Stanowią jednak zupełnie osobne narzędzia oparte na innych systemach pracy. O ile SOLIDWORKS jest dedykowany mechanice, to AutoCAD jest narzędziem bardziej „ogólnym”, wykorzystywanym również w innych branżach takich jak np. architektura. Dodatkowo AutoCAD – mimo, iż posiada podstawowe narzędzia do modelowania przestrzennego –...

Czy mogę używać SOLIDWORKS bez serwera SQL?

16 października 2020

Tak, można używać SOLIDWORKS bez serwera SQL. Program nie wykorzystuje funkcjonalności SQL. Serwer SQL jest niezbędny do korzystania z dwóch innych produktów: SOLIDWORKS Eletcrical SOLIDWORKS PDM Proces projektowania CAD 3D oraz tworzenie dokumentacji, a także zapisywanie tego rodzaju danych (części, złożeń i rysunków) w tym formacie nie wymaga zewnętrznej bazy danych opartej na strukturalnym języku...

Czy mogę używać języka PYTHON do programowania w SOLIDWORKS?

15 października 2020

Tak, można używać programowania PYTHON w celu tworzenia makr (API) w SOLIDWORKS do automatyzacji procesu projektowania. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Czy mogę wypożyczyć program SOLIDWORKS?

15 października 2020

Można wypożyczyć program SOLIDWORKS pod warunkiem korzystania z licencjonowania SNL tzw. Sieciowego. W przeciwnym wypadku wypożyczanie licencji w inny sposób jest łamaniem warunków licencji. Możesz przeczytać więcej na temat wypożyczenia licencji SOLIDWORKS. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Czy mogę zainstalować SOLIDWORKS na dysku zewnętrznym?

15 października 2020

Nie, nie można zainstalować SOLIDWORKS na dysku zewnętrznym. SOLIDWOKRS instaluje wewnętrznie w folderach systemowych wymagane komponenty w celu prawidłowego działania, łącznie ze składnikami Microsoft. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Czy program SOLIDWORKS wykrywa pirackie (crack, serial, torrent) wersje?

15 października 2020

Tak, program SOLIDWORKS wykrywa pirackie wersje oprogramowania pobrane z różnych serwisów typu „warez” czy torrent, czyli takie które działają na podstawie cracka, nielegalnie użytego numeru seryjnego (serial number).  Adres IP osoby używającej może zostać zapisany i użyty w celach procesowych, takie sytuacje mają miejsce również w Polsce. Potwierdza to zapis w umowie licencyjnej SOLIDWORKS: “Aby...

Jak zrobić widok rozstrzelony w SOLIDWORKS?

14 października 2020

Aby wykonać widok rozstrzelony w SOLIDWORKS należy mieć stworzone złożenie. Następnie na karcie Złożenie wybrać operacje  Rozstrzelony widok. Wybierz jeden lub więcej części do uwzględnienia w pierwszym kroku rozstrzelenia. Przeciągnij uchwyt przemieszczenie lub obrotu (triada), aby przenieść wybrane komponenty. Wybierz Gotowe. Ważne: W trakcie wykonywania kroków rozstrzelenia nie używamy klawisza ESC oraz ENTER.  ...

Jak zrobić PDF 3D w programie SOLIDWORKS?

14 października 2020

Aby zrobić PDF 3D w programie SOLIDWOKRS, należy otworzyć wymagany projekt i z menu Plik, wybrać opcje Zapisz Jako. Po otworzeniu nowego okna, należy wybrać format Adobe Portable Document Format (*.pdf) i zaznaczyć opcje – Zapisz jako 3D PDF.   Zobacz więcej: Zapisywanie plików SolidWorks w formatach: PDF, PDF 3D oraz U3D O programie SOLIDWORKS...

Jak zrobić koło zębate w programie SOLIDWORKS?

14 października 2020

Aby wykonać koło zębate w programie SOLIDWORKS można wykonać zarys ewolwenty i stworzyć część – pełen artykuł znajdziesz na samy dole. Dodatkowo użytkownicy posiadający bibliotekę Toolbox (SOLIDWOKRS Professional lub Premium) mają dostęp do gotowych bibliotek kół zębatych. Dodatkowo można wykorzystać m.in. dodatki do SOLIDWORKS ułatwiające tworzenie kół zębatych: MITCalc   Zobacz więcej: Ewolwentowy...

Jak zmienić tabele w programie SOLIDWORKS?

14 października 2020

Aby móc zmienić tabele w rysunku w programie SOLIDWORKS należy przejść do karty Format arkusza I wybrać Edytuj format arkusza. W ten sposób jesteśmy w trybie tworzenia i edycji tabelki rysunkowej, gdzie również możemy podpinać właściwości, aby tabelka uzupełniała Nam się automatycznie.   Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Jak w programie SOLIDWORKS zmienić skalę w arkuszu?

14 października 2020

W programie SOLIDWORKS, aby zmienić skalę w arkuszu należy na dolnym pasku wybrać menu rozwijalne i wybrać odpowiednią skalą jaką chcemy zastosować. Również z tego miejsca możemy wejść we właściwości arkusza gdzie również możemy zmienić np. Tryb rzutowania.     Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Szablony rysunków...

Co to jest konfiguracja pochodna w programie SOLIDWORKS?

8 października 2020

Konfiguracja pochodna (wyprowadzona) w programie SOLIDWORKS jest to rodzaj konfiguracji, który umożliwia tworzenie relacji rodzic-potomek. Oznacza to, że wszystkie parametry potomka są połączone z parametrami rodzica np. jeśli parametr „A” w konfiguracji rodzica zostanie zmieniony, ulegnie on również zmianie w konfiguracji potomka. Aby utworzyć konfigurację wyprowadzoną należy: W Menadżerze konfiguracji...

Co oznacza dana ikona w programie SOLIDWORKS CAD?

8 października 2020

SOLIDWORKS w trakcie tworzenia programu a później licznych jego aktualizacji zadbał o wygodę pracy użytkownika poprzez stworzenie, przejrzystego oraz intuicyjnego interfejsu. Jego główna zaletą jest „czytelność” ikon, które nawet bez opisu jasno przedstawiają nam ich funkcje i znaczenie. Dokładnie objaśnienie funkcji i znaczenia ikon można znaleźć w artykule: Ikony drzewa operacji FeatureManager SOLIDWORKS – opis....

Co jest lepsze, SOLIDWORKS czy AutoCAD?

8 października 2020

Zarówno SOLIDWORKS jak i AutoCAD  należą do rodziny oprogramowania CAD. Niestety na tym ich podobieństwo się kończy. W przeciwieństwie do AutoCAD’a SOLIDWORKS jest oprogramowaniem stworzonym do parametrycznego projektowania i modelowania 3D. Dzięki bogato rozwiniętemu interfejsowi oraz licznym dodatkom SOLIDWORKS pozwala użytkownikowi na min. : modelowanie bryłowe modelowanie powierzchniowe projektowanie arkuszy blach...

Jak są dostępne do kupienia wersje SOLIDWORKS i co zawierają?

8 października 2020

SOLIDWORKS CAD występuję w trzech wersjach tzw. pakietach: Standard, Professional i Premium. W zależności od wybranego pakietu, użytkownik otrzyma dostęp do różnych funkcji programu (wyższy pakiet zawsze zawiera w sobie wszystkie funkcje niższych).   Szczegółowe informacje, tj. pełną tabelę z porównaniem pakietów można znaleźć pod adresem: https://solidexpert.com/programy/solidworks/ Zobacz więcej: O programie...

Gdzie w SOLIDWORKS jest zakładka szablonów?

8 października 2020

Aby w SOLIDWORKS wejść w zakładkę szablonów należy wybrać Plik > Nowy następnie pokaże nam się okno wyboru szablonów:     Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Szablony i formatki arkusza w...

Gdzie w SOLIDWORKS jest obszar roboczy?

8 października 2020

Obszar roboczy w SOLIDWORKS to miejsce przeznaczone do pracy w wirtualnym środowisku. Aby dostosować swój obszar roboczy do monitora należy wybrać Widok > Obszar roboczy Domyślnie – rozmieszcza okno SOLIDWORKS z menedżerem poleceń CommandManager na górze i menedżerami właściwości PropertyManager po lewej stronie. Szeroki ekran – rozmieszcza okno SOLIDWORKS z menedżerem poleceń CommandManager po lewej...

Gdzie w SOLIDWORKS jest funkcja rozejście styczne?

8 października 2020

Styczne rozejście się jest to funkcja operacji zaokrąglenia, aby ją znaleźć w SOLDIWROKS należy wcisnąć przycisk „S”, następnie wybrać „Zaokrąglenie” lub wybrać  z menadżera poleceń CommandManager operację „Zaokrąglenie”. Następnie w operacji „Zaokrąglenia”, w sekcji „Elementy do zaokrąglenia” mamy możliwość włączenia funkcji „Styczne rozejście się” co pozwala na zaokrąglenie wszystkich...

Która wersja SOLIDWORKS jest najlepsza?

8 października 2020

Dassault Systèmes, każdego roku wprowadza nową wersję SOLDIWORKS, oraz 5 razy w ciągu roku usprawnia działanie poprzez wydane Service Packi. Podczas wprowadzania nowych funkcji zawsze polega na opinii użytkowników oraz profesjonalnych testerów. Najlepszą wersją jest zatem, ta najbardziej aktualna i tą właśnie rekomendujemy. Dzięki wykupionej opcji subskrypcji, użytkownik może cieszyć się zawsze najnowszą wersją...

Jakie duże firmy używają programu SOLIDWORKS?

8 października 2020

Program SOLIDWORKS jest najpopularniejszym programem na globalnym rynku oprogramowania CAD 3D. Korzystają z niego zarówno duże jak i małe przedsiębiorstwa. Wśród firm używających SOLDIWORKS można znaleźć min.: SelfMaker – firma technologiczna projektującą i budującą multifunkcyjne urządzenia samoobsługowe, narzędzia integracyjne oraz oprogramowanie w pełni dostosowane do potrzeb klientów SECO/WARWICK –  firma...

Ile mb miejsca / pamięci zajmuje na komputerze program SOLIDWORKS?

8 października 2020

Podstawowa wersja SOLIDWORKS (bez dodatków), zajmuje do 10 GB miejsca na dysku komputera. Natomiast rekomenduje się aby po instalacji na dysku zostało co najmniej 20 GB wolnego miejsca. Należy pamiętać, że pliki instancyjne oprogramowania zajmują około 15GB (wraz z kompletem dodatków). Reasumując, przed instalacją oprogramowania użytkownik powinien zapewnić około 50 GB wolnego miejsca na dysku....

Co się dzieje, kiedy wygaśnie licencja SOLIDWORKS?

8 października 2020

Licencje jednostanowiskowe SOLIDWORKS mają numer seryjny, z którego może korzystać jeden użytkownik. Możemy podzielić takie licencje na dwie kategorie: wieczyste i czasowe. Licencję czasową SOLIDWORKS można kupić na okres 3 lub 12 miesięcy. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy, aby zapewnić nieprzerwane działanie produktu, należy dokonać zakupu nowej licencji czasowej lub wieczystej. Utworzona w tym czasie...

Jak w SOLIDWORKS przypisać różne materiały w modelach wieloobiektowych?

2 października 2020

Aby przypisać różne materiały w modelach wieloobiektowych w programie SOLIDWORKS należy rozwinąć folder Obiekty bryłowe, który znajduje się w drzewie operacji FeatureManager. Następnie wybieramy obiekt, prawym przyciskiem myszy rozwijamy drzewko Materiał.   Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Jak w SOLIDWORKS mogę zrobić gwint?

2 października 2020

Aby zrobić gwint w programie SOLIDWORKS należy w zakładce Operację w menedżerze poleceń CommandManager, rozwinąć kreator otworów i wybrać opcję Gwint.   Następnie w Menedżerze właściwości PropertyManager wybieramy lokalizację krawędzi walca gwintu oraz specyfikację według potrzeb.   Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Tworzenie wycięcia...

Jak w SOLIDWORKS mogę edytować część z poziomu złożenia?

2 października 2020

Edytować część z poziomu złożenia w programie SOLIDWORKS można wykonać na dwa sposoby. Sposób 1: Zaznaczamy część w drzewie operacji FeatureManager i wybieramy opcję edytuj część.   Sposób 2: Zaznaczamy część w złożeniu którą chcemy edytować, następnie wybieramy z menedżera poleceń CommandManager, w zakładce złożenie wybieramy opcję Edytuj komponent. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS...

Jak utworzyć szkic na zakrzywionej powierzchni w programie SOLIDWORKS?

2 października 2020

Aby utworzyć szkic na zakrzywionej powierzchni w programie SOLIDWORKS należy wykonać szkic na płaszczyźnie równoległej do powierzchni zakrzywionej. Następnie w zakładce Operacje w menedżerze poleceń CommandManager  rozwijamy polecenie Krzywe i wybieramy Rzut krzywej. W menedżerze właściwości PropertyManager wybieramy typ rzutowania, szkic, kierunek oraz ściany do rzutu. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS...

Jak ukryć wymiar w SOLIDWORKS?

2 października 2020

W celu skopiowania elementu szkicu w programie SOLIDWORKS należy zaznaczyć element, następnie w menu edycja wybrać opcję kopiuj. Wybieramy ścianę lub płaszczyznę docelową i w menu edycja wybieramy wklej. Szczegółowe informacje na temat metod kopiowania elementów zostały umieszczone w załączonym artykule. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Jak...

Jak skopiować element w SOLIDWORKS?

2 października 2020

W celu skopiowania elementu w złożeniu w SOLIDWORKS należy zaznaczyć element, następnie w menu edycja wybrać opcję kopiuj. W menu edycja wybieramy opcję wklej. Skopiowany element pojawia nam się w drzewku operacji FeatureManager.     Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Przenieś/kopiuj...

Jak przyciąć element w SOLIDWORKS?

2 października 2020

Aby przyciąć element w programie SOLIDWORKS należy w części edytować szkic, następnie w zakładce szkic w menedżerze poleceń CommandManager wybrać opcję przytnij elementy. Przytrzymując lewy przycisk myszki zaznaczamy elementy do przycięcia. Funkcja ta, działa tylko wtedy, gdy jesteśmy w edycji szkicu. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Przytnij...

Jak podzielić bryłę w SOLIDWORKS?

2 października 2020

Aby podzielić bryłę w SOLIDWORKS należy w operacjach w menedżerze poleceń CommandManager  wybrać polecenie „Przecięcie”. Następnie w Menedżerze właściwości PropertyManager wybieramy bramy bryłę, powierzchnie lub płaszczyznę do przecięcia i klikamy „Przecięcie” i odznaczamy „Scal wyniki”.     Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na świecie Menedżer...

Jak stworzyć i obrócić tekst w SOLIDWORKS?

2 października 2020

Aby stworzyć tekst w SOLIDWORKS należy stworzyć nowy szkic, narysować krzywą prowadzącą, na której będzie umieszczony tekst. Następnie wybieramy Tekst z paska narzędzi szkicu. Następnie wybieramy krzywą prowadzącą oraz wpisujemy tekst w okno dialogowe Tekst szkicu. Za pomocą odpowiednich funkcji zmieniamy położenie naszego tekstu, a także mamy możliwość dostosowania czcionki, wielkości oraz wyrównania.    ...

Jak edytować pole tekstowe w SOLIDWORKS i nazwę operacji?

1 października 2020

Aby edytować wstawione już pole tekstowe w programie SOLIDWORKS wystarczy przejść do edycji szkicu, na którym został utworzony tekst oraz kliknąć na niego dwukrotnie. Następnie uruchamia nam się edycja naszego tekstu. Po wprowadzonych zmianach wychodzimy ze szkicu. Aby zmienić nazwę jakiejkolwiek operacji z drzewa FeatureManager wystarczy zaznaczać daną operację i nacisnąć klawisz F2. Innym sposobem...

Gdzie SOLIDWORKS zapisuje stopklatkę, zrzut ekranu?

1 października 2020

Zrzut ekranu, migawka utworzona w dowolnym złożeniu w programie SOLIDWORKS jest zapisywana w tym samym dokumencie. Aby ją odnaleźć należy w oknie menadżera przejść do Menadżera wyświetlania DisplayManager i w drzewie dwuklikiem otworzyć naszą utworzoną migawkę. Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Jak narysować kratownicę w SOLIDWORKS?

1 października 2020

Rysowanie kratownicy w programie SOLIDWORKS rozpoczynamy od stworzenia szkicu a następnie wstawienia profili wykorzystując do tego moduł konstrukcji spawanej. Po uruchomieniu SOLIDWORKS, tworzymy nową część a następnie kolejno: Tworzymy nowy szkic na dowolnej płaszczyźnie np. przednia Zaczynamy rysowanie szkicu, na którym w kolejnych krokach zostaną wstawiane elementy konstrukcyjne Wymiarujemy nasz szkic za pomocą polecenia...

Czy SOLIDWORKS kupuje się jednorazowo?

1 października 2020

Są dwa typy dostępów do użytkowania programu SOLIDWORKS. Jeżeli zdecydujemy się na licencje wieczystą SOLIDWORKS, mamy możliwość korzystania z programu dożywotnio, czyli zakup jest „jednorazowy”. Dodatkowo można zdecydować się na subskrybowanie programu, ale nie jest to obligatoryjne.   Inną opcją jest zakup licencji z ograniczeniem czasowym, który będzie trzeba odnawiać po jej wygaśnięciu w celu dalszego...

Czy SOLIDWORKS jest darmowy dla studentów i uczniów?

1 października 2020

Uczelnie, które wykupiły licencje edukacyjne i są na aktywnej subskrypcji SOLIDWORKS, otrzymują licencje domowe dla swoich studentów. Studenci wtedy otrzymują z uczelni licencje bezpłatnie na dany rok. W pozostałych szkołach wydawaniem licencji domowych zajmują się prowadzący zajęcia.  Student/uczeń może też zgłosić się bezpośrednio do naszej firmy, aby otrzymać licencję testową na okres 60 dni.  Szczegóły...

Czy SOLIDWORKS jest darmowy dla hobbystów do zastosowań domowych?

1 października 2020

Program SOLIDWORKS nie jest już darmowy do zastosowań domowych. Natomiast istnieje możliwość zakupu licencji dla hobbystów bezpośrednio ze strony producenta https://discover.solidworks.com/makers Koszt licencji to 99€/rok lub 9.99€/miesiąc. UWAGA: obecnie mogą występować problemy techniczne na stronie płatności, które są niezależne od nas, w razie ich wystąpienia proszę kontaktować się bezpośrednio z producentem...

Jak i gdzie kupić program SOLIDWORKS?

1 października 2020

W każdym kraju producent SOLIDWORKS posiada swoich oficjalnych resellerów, którzy dystrybuują oprogramowaniem w danym kraju – jesteśmy jedną z takich firm. Działamy od 2002 roku, posiadamy liczne wyróżnienia i nagrody przyznawane dla najlepszych resellerów.   Aby kupić program SOLIDWORKS wystarczy skontaktować się z działem handlowym SOLIDEXPERT lub uzupełnić przygotowany przez naszą firmę formularz (patrz...

Gdzie SOLIDWORKS jest wykorzystywany, w jakich branżach?

1 października 2020

SOLIDWORKS jest wykorzystywany w takich branżach jak:  motoryzacyjna  energetyczna  medyczna  meblarska  wzornictwa przemysłowego  wiele, wiele innych…   Implementacja rozwiązań SOLIDWORKS może wspomóc pracę przedsiębiorstwa w różnych gałęziach przemysłu.    Zobacz więcej: O programie SOLIDWORKS SOLIDWORKS – najczęściej wybierany CAD 3D na...

Czy SOLIDWORKS jest dobrym programem CAD?

1 października 2020

SOLIDWORKS jest liderem rynku wśród oprogramowania CAD, co świadczy o tym jak dobrym jest programem. Najistotniejszymi cechami programu są:  parametryczne projektowanie 3D  intuicyjny interfejs  wydajne środowisko projektowania  integracja z innymi systemami CAD i PDM  najbardziej popularny CAD 3D na świecie  Program dzięki rozbudowanym funkcjom oraz ponad 300-stu dodatkom może zostać wykorzystywany wśród projektowania...

Jak obrócić część lub całe złożenie w programie SOLIDWORKS?

1 października 2020

Sposób 1  Aby obracać część lub całe złożenie w SOLIDWORKS wystarczy nakierować kursor myszki na obszar graficzny lub bezpośrednio na daną część/złożenie oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk scroll na myszce i poruszać nią. W tym momencie możemy obracać część w dowolnym kierunku.  Sposób 2  W celu obrócenia części/złożenia dla precyzyjnie określonej płaszczyzny na jaką chcemy...

Czy voucher na egzamin SOLIDWORKS (np. CSWA, CSWP itp. ) posiada datę ważności?

23 kwietnia 2020

W przypadku darmowego vouchera na egzamin SOLIDWORKS (np. CSWA lub CSWP) wygenerowanego w ramach subskrypcji SOLIDWORKS,  jego ważność wynosi 180 dni. Natomiast vouchery na egzamin SOLIDWORKS zakupione „osobno”, tj. bez subskrypcji nie posiadają daty ważności. Jeżeli nie posiadasz subskrypcji SOLIDWORKS to możesz ją nabyć u nas, natomiast jeśli chcesz kupić egzamin osobno to możesz to...

Czy mogę udostępnić swoje ustawienia SOLIDWORKS innemu użytkownikowi?

20 lutego 2020

Tak, można udostępnić swoje ustawienia SOLIDWORKS innemu użytkownikowi. Do tego celu należy wejść START -> Narzędzia SOLIDWORKS -> Kreator kopiowania ustawień. Zapisuje nasze ustawienia do pliku I wysyłamy użytkownikowi, który w ten sam sposób wczytuje ustawienia. Zobacz więcej: Kopiowanie ustawień...

Czy mogę używać SOLIDWORKS z tabletami, ekranami dotykowymi lub graficznymi?

20 lutego 2020

Tak, można używać SOLIDWORKS z tabletami, ekranami dotykowymi lub graficzny. W tym celu w oprogramowaniu mamy Tryb dotykowy, który włączamy z menu Widok. Również można tworzyć odręczne szkice. Zobacz:  Szkic odręczny w...

Czy mogę wziąć leasing na program SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Tak, można wziąć leasing na program SOLIDWORKS. Szczegóły można poznać na podstronie dedykowanej leasingowi programu...

Czy powinienem coś umieć przed szkoleniem z podstaw SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Tak, przed szkoleniem z podstaw SOLIDWORKS należy posiadać znajomość systemu operacyjnego Windows oraz minimalne doświadczenie w projektowaniu i zasad tworzenia dokumentacji. Zobacz ofertę szkoleń z podstaw...

Czy przy instalacji SOLIDWORKS należy wyłączyć programy antywirusowe?

20 lutego 2020

Tak, w trakcie instalacji SOLIDWORKS należy wyłączyć wszystkie programy antywirusowe, które mogą doprowadzić do nie prawidłowej instalacji...

Czy SOLIDWORKS może otwierać pliki z AutoCAD Inventor?

20 lutego 2020

Tak, SOLIDWORKS może otwierać pliki z AutoCAD Inventor, bezpośrednio do programu. Należy tylko sprawdzić czy w opcjach jest włączony dodatek 3DInterconnect. Można importować formaty plików: .ipt (V6-V2018) oraz .iam...

Dlaczego w SOLIDWORKS moja część jest przezroczysta?

20 lutego 2020

Jeśli Twoja część jest przezroczysta w SOLIDWORKS prawdopodobnie został zmieniony jej styl wyświetlania. Wybierz część PPM I w menu zobacz czy jest włączona opcja Zmień przezroczystość. Jeśli opcja jest wyłączona sprawdź jaki materiał został dodany do części. Nie które materiały w bibliotece SOLIDWORKS są przezroczyste tj. ABS....

Dlaczego w SOLIDWORKS nie mogę niczego zaznaczyć?

20 lutego 2020

Głównym powodem dlaczego nie można nic zaznaczyć w SOLIDWORKS jest włączenie filtru wyboru. Należy sprawdzić czy przy kursorze myszy jest różowy lejek. Jeśli tak, wciśnij klawisz F5, aby włączyć pasek filtrów I wybierz stos białych strzałek – w ten sposób wyłączysz filtr wyboru. Natomiast jeśli nie ma lejka przy kursorze, może być to spowodowany włączenie...

Dlaczego w SOLIDWORKS nie mogę przesuwać części w złożeniu?

20 lutego 2020

Jednym z powodów braku możliwości przesuwania części w SOLIDWORKS w złożeniu jest to, że próbujesz przesunąć część, która została wstawiona jako pierwsza. W drzewie operacji przed jej nazwą jest (f) co oznacza, że jest nieruchoma. Należy kliknąć tą część PPM I z menu wybrać Ruchomy. Drugim powodem jest przesuwanie komponentu, który został całkowicie zdefiniowany. Przed...

Dlaczego w SOLIDWORKS nie mogę usunąć konfiguracji?

20 lutego 2020

Nie można usunąć konfiguracji w SOLIDWORKS kiedy próbujemy usunąć aktywną konfiguracje. Należy aktywować inną I dopiero wtedy ją usunąć. Kolejnym powodem braku możliwości jest kiedy dana konfiguracja jest w użyciu w innym...

Gdzie przechowywane są pliki auto odzyskiwania w programie SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Program SOLIDWORKS domyślne przechowuje pliki autoodzyskiwania w lokalizacji: C:\Users\lsiwiec\AppData\Local\TempSW  Katalog dla kopii zapasowych\swxauto Zobacz więcej: Kopia zapasowa w...

Gdzie SOLIDWOKRKS przechowuje pliki tymczasowe?

20 lutego 2020

SOLIDWORKS domyślne przechowuje pliki tymczasowe w lokalizacji: C:\Users\UŻYTKOWNIK\AppData\Local\TempSW Katalog dla kopii zapasowych C:\Users\UŻYTKOWNIK\AppData\Local\Temp Jeśli chcesz wyczyścić pliki najlepszym rozwiązaniem jest użycie narzędzia do diagnostyki SOLIDWORKS...

Gdzie w SOLIDWORKS jest funkcja / opcja RealView?

20 lutego 2020

Opcje/funkcje Real View można znaleźć na pasku przeźroczystym: Również znajduje się ona w menu Widok -> Tryb wyświetlania. Należy sprawdzić, czy w systemie zainstalowano najnowsze sterowniki. Niektóre karty graficzne kompatybilne z RealView mogą nie wyświetlać wszystkich efektów (odbić i cieni...

Gdzie w SOLIDWORKS mogę znaleźć mój numer seryjny/aktywacji licencji?

20 lutego 2020

Aby znaleźć licencja/ numer aktywacji w SOLIDWORKS, należy uruchomić program, następnie wybrać z menu Pomoc -> SOLIDWORKS Informacje Po pojawieniu się okna należy wybrać “Pokaż numer seryjny”. Drugim sposobem jest wejście Dodaj/Usuń programy I zmodyfikować instalacje SOLIDWORKS. Wtedy pojawi się klucz jaki był wpisywany w trakcie instalacji. Równie można sprawdzić numer seryjny z pozycji rejestru...

Gdzie w SOLIDWORKS znaleźć linie podziałową (podział rzutu)?

20 lutego 2020

Linia podziałowa w SOLIDWORKS znajduję się na karcie operacje -> Krzywe. Również ta operacja znajduję się w menu Wstaw -> Krzywa -> Linia...

Gdzie w SOLIDWORKS znaleźć TOOLBOX ?

20 lutego 2020

W celu znalezienia biblioteki Toolbox w SOLIDWORKS, należy się upewniać jaką wersję programu posiadamy. Toolbox jest dostępny dla licencji SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium. Jeśli posiadamy taką licencję, należy włączyć ten dodatek wybierając Narzędzia -> Dodatki. Zaznaczyć po lewej I po prawej stronie zaznaczeniem Toolbox. Wtedy biblioteka jest dostępna z pozycji złożenie na prawym pasku...

Jak aktywować licencję SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Licencje jednostanowiskowe są najbardziej popularne i wymagają aktywacji przed uruchomieniem SOLIDWORKS – aktywacja jest następnie blokowana na komputerze / laptopie, na którym jest używana. Aktywacja jest monitowana po uruchomieniu oprogramowania i wymaga jedynie połączenia z Internetem i wpisania adresu e-mail. Licencje jednostanowiskowe można przenieść na inny komputer. Na aktywnym komputerze otwórz SOLIDWORKS i użyj...

Jak mogę w SOLIDWORKS wstawić listę materiałów na rysunek?

20 lutego 2020

W celu wstawienia listy materiałowej na rysunek w SOLIDWORKS trzeba wstawić w pierwszej kolejności widok złożenia. Po wstawieniu widoku wybierz Wstaw -> Tabele -> Lista materiałów. Oprogramowanie zapyta się, z którego widoku chcesz utworzyć listę materiałów, należy wskazać konkretny widok. Po tej czynności do naszego kursora zostanie automatycznie przyczepiona lista materiałów, którą należy wstawić w...

Jak narysować ślimak w SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Aby narysować ślimak w SOLIDWORKS, należy poznać operacje Helisa/Spirala, ewentualnie Wyciągnięcie po ścieżce z skręcenie wzdłuż ścieżki. Zobacz poniższe materiały, które pozwolą Ci na nauczenie się stworzenie ślimaka: Zobacz...

Jak obrócić widok w SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Aby obrócić widok w SOLIDWORKS, należy kliknąć PPM na widok Przesuń/Powiększ/Obróć -> Obróć widok. Równie ta sama operacja znajduje się na pasku przezroczystym. Teraz możesz swobodnie przeciągać widok lub podać konkretny...

Jak skopiować szkic w SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

W SOLIDWORKS, aby skopiować szkic wystarczy użyć skrótów klawiaturowych. Wybierz szkic, następnie wciśnij CTRL+C, wskaż ścianę lub płaszczyznę do skopiowania I wciśnij CTRL+V. Więcej nt. kopiowania dowiesz się z artykułu. Zobacz więcej: Jak skopiować...

Jak w SOLIDWORKS zwymiarować łuk w inny sposób niż do jego środka?

20 lutego 2020

Aby zwymiarować łuk w inny sposób niż do jego środka w SOLIDWORKS można użyć klawisza SHIFT. W tym celu wybierz Inteligentny wymiar, następnie linie, wciśnij klawisz Shift I przytrzymaj do momentu wyboru łuku. Ten sposób pozwoli Ci na zwymiarowanie do maksymalnego położenia łuku od linii. Natomiast jeśli chcesz zwymiarować maksymalną odległość pomiędzy dwoma łukami to...

Jak w SOLIDWORKS użyć jednej części, aby usunąć nadmiar materiału w innej części?

20 lutego 2020

Aby usunąć nadmiar materiału jednej części w innej części w oprogramowaniu SOLIDWORKS, należy mieć dwa obiekty w jednej części. Następnie musisz spozycjonować dany obiekt względu drugiego, w taki sposób jaki chcesz odjąć tą geometrie. Po ustaleniu pozycji, z menu wybierz Wstaw -> Operacje -> Połącz. W typach operacji masz możliwość wyboru Odejmij. Kolejną opcją jaką...

Jak wstawić obraz do SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Aby wstawić obraz do SOLIDWORKS, w pierwszej kolejności należy stworzyć szkic. Kolejnym krokiem jest przejście do narzędzia, które pozwoli nam wstawić obraz. Narzędzia -> Narzędzia szkicu -> Obraz w szkicu. W ten sposób wskazujemy lokalizacje skąd oprogramowanie SOLIDWORKS ma zaczytać obraz. Kolejnym krokiem jest ustalenie położenia naszego obrazka, a także jeśli jest to wymagane –...

Jak zdać egzamin CSWA/CSWP w SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Aby zdać egzamin CSWA/CSWP w SOLIDOWRKS należy posiadać wiedzę z zakresu podstaw, których można poznać na naszym szkoleniu: Szkolenie z podstaw SOLIDWORKS Również możesz się przygotować korzystając z portalu My.SOLIDWORKS, gdzie są dostępne kursy przygotowujące do egzaminu. Kolejnym krokiem jest oczywiście praktyką, czyli ćwiczenie modelowania najróżniejszych modeli, a także ich modyfikacja. Ucz się i zdaj...

Jak zrobić render w SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Render w SOLIDWORKS można wykonać w programie PhotoView360 oraz w oddzielnej aplikacji SOLIDWORKS Visualize. SOLIDWORKS  Visualize ma dwa różne pakiety, Standard i Professional. Wspaniałą wiadomością jest to, że jeśli kupisz SOLIDWORKS CAD Professional lub Premium i jesteś w trakcie trwania subskrypcji, to masz już Visualize Standard za darmo! Więcej informacji: Renderowanie...

Jak zrobić żebro w SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Żebro jest specjalnym rodzajem wyciągniętego elementu utworzonego z otwartych lub zamkniętych szkicowanych konturów. Dodaje materiał o określonej grubości w określonym kierunku między konturem a istniejącą częścią. Możesz utworzyć żebro za pomocą jednego lub wielu szkiców. Można również tworzyć operacje żeber z szkicem lub wybrać kontur odniesienia do szkicu. Zobacz więcej: Tworzenie żeber w...

Czy mogę używać SOLIDWORKS na komputerze ze zintegrowaną grafiką?

20 lutego 2020

Nie zalecamy używać zintegrowanej karty graficznej na komputerze z powodu problemów z uruchomieniem  lub działaniem oprogramowania SOLIDWORKS. Producent nie wspiera tego rozwiązanie. Najlepszą kartą graficzną dla programu SOLIDWORKS jest karta certyfikowana z serii NVIDIA Quadro lub AMD FirePRO. Sprawdź listę certyfikowanych kart graficznych: SOLIDWORKS Hardware ...

Jaka jest najlepsza karta graficzna dla programu SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Najlepszą kartą graficzną dla programu SOLIDWORKS jest karta certyfikowana z serii NVIDIA Quadro lub AMD FirePRO. Wybór karty jest uzależniony od specyfiki pracy. Specjaliści powinni naprawdę zainwestować w wysokiej klasy kartę graficzną lub kartę stacji roboczej, aby zapewnić  najwyższą możliwą liczbę klatek na sekundę przy wyjątkowo dużych złożeniach. Jeśli jesteś studentem lub inżynierem, zaczynającym od...

Jaki jest najlepszy procesor dla programu SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Najlepszym procesorem dla programu SOLIDWORKS jest procesor z największym taktowaniem czyli częstotliwością. SOLIDWORKS jest oprogramowanie związanym z częstotliwością, ponieważ wykorzystuje modelowanie parametryczne, innymi słowy, prawie wszystkie  zadania : modelowanie i składanie części, obracanie modeli, otwieranie i zapisywanie złożeń jest liniowe, co oznacza, że obliczenia należy wykonywać krok po kroku (jeden...

Jaki laptop do programu SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Znalezienie najlepszego laptopa do SOLIDWORKS jest bardzo subiektywne. SOLIDWORKS to bardzo wszechstronne oprogramowanie, różni ludzie będą potrzebować różnego sprzętu w zależności od projektów, z którymi najczęściej pracują. Podczas gdy niektórzy użytkownicy (być może studenci) mogą potrzebować tylko laptopa na poziomie podstawowym (za około ~ 2 tys. zł), inni mogą potrzebować laptopa o dużej wydajności –...

Kiedy warto używać modelowania powierzchniowego w programie SOLIDWORKS?

20 lutego 2020

Modelowania powierzchniowego w programie SOLIDWORKS warto używać przy tworzeniu kształtów, które nie mogą być stworzone w trakcie wykorzystywania podstawowych operacji modelowania bryłowego. Dodatkowo można użyć powierzchni do stworzenia geometrii referencyjnej np. do cięcia bryły. Warto też zwrócić uwagę, że wiele operacji modelowania powierzchniowego są bardziej efektywne niż zwykłe operacje SOLIDWORKS. Bardzo dobrym...

Jak mogę przenieść licencję SOLIDWORKS na inny komputer?

18 lutego 2020

Przenoszenie licencji SOLIDWORKS na inny komputer to jeden z najczęstszych tematów poruszanych przez naszych klientów. Aby sobie na takie pytanie odpowiedzieć należy pamiętać, że jedna licencja SOLIDWORKS przypisana jest do jednego stanowiska. To nie oznacza, że do końca istnienia firmy tylko jeden konkretny komputer będzie mógł z tej licencji korzystać. Licencja stanowiskowa nie oznacza, że...

Jak mogę nauczyć się obsługi programu SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Nauka obsługi programu SOLIDWORKS może odbywać w różny sposób. Pierwszym z nich jest skorzystanie z darmowego wbudowanego samouczka w programie SOLIDWORKS. Taki samouczek pomoże nam poruszać się sprawniej po programie oraz jak prawidłowo projektować. Drugim sposobem również darmowym jest korzystanie z różnego rodzaju filmików objaśniających działanie programu. W tym celu zapraszam na naszego bloga technicznego:...

Jakie kursy, szkolenia są dostępne z SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Szkoleń ze względu na szeroki wachlarz możliwości z zakresu SOLIDWORKS jest bardzo dużo. Dla ułatwienia i lepszego zrozumienia możemy podzielić szkolenia na kilka głównych kategorii: Projektowanie Obliczanie Zarządzanie Wytwarzanie Dodatkowe Każda z kategorii posiada swoje odrębne szkolenia np. w kategorii „projektowanie” możemy znaleźć szkolenia takie jak „Części, rysunki, złożenia”, „Rysunki” itd. Listę...

Kto jest producentem programu SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

SOLIDWORKS to program który swój początek miał w roku 1995 a dokładniej 1 listopada. Został stworzony przez Jona Hirschticka a rozpowszechniony przez SolidWorks Corporation. Jednakże SolidWorks Corporation nie jest już producentem SOLIDWORKS’a. Producentem SOLIDWORKS’a jest francuska firma Dassault Systemes które w roku 1997 wchłonęło SolidWorks Corporation. SOLIDWORKS od 2007 roku był jednym z głównych programów...

Kto może się nauczyć programu SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Programu SOLIDWORKS w teorii nauczyć może się każdy. Jednakże wiedza która jest potrzeba do pełnego rozumienia programu oraz pełnej funkcjonalności bez wykształcenia technicznego oraz potrzebnych kursów jest bardzo potrzebna. Taka sama zasada dotyczy większości programów technicznych. Należy pamiętać, że program SOLIDWORKS to tylko narzędzie do wykonania pracy. Natomiast wiedza którą posiada użytkownik to bardzo duża...

Gdzie w SOLIDWORKS jest biblioteka projektów?

18 lutego 2020

Biblioteka projektów to jedna z bardziej przydatnych zakładek podczas użytkowania na oprogramowaniu SOLIDWORKS. Znajduję się ona w tzw. „Okienku zadań”. Nie zawsze takie „okienko zadań” jest włączone od samego początku po instalacji SOLIDWORKS. Aby włączyć je włączyć należy na górnym pasku kliknąć prawym przyciskiem myszy. Następnie przejść na zakładkę „Paski narzędzi”, i zaznaczyć „Okienko zadań”....

Czy SOLIDWORKS działa na systemie 32 / 64 bitowym?

18 lutego 2020

Na pytanie czy SOLIDWORKS działa na systemie 32/64 bitowym można odpowiedzieć i twierdząco i przecząco. Jest to spowodowane zbyt mała ilością danych co do posiadanego programu przez firmę. Każda wersja SOLIDWORKS różni się wymaganiami czy to sprzętowymi czy też systemowymi. Ostatnią wersją SOLIDWORKS, która wspierana jest jeszcze przez system 32 bitowy to SOLIDWORKS 2014 a...

Czy potrzebuję praw administratora, aby zainstalować lub zaktualizować SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Prawa administratora to jedna z ważniejszych kwestii jeśli chodzi mówimy o użytkowaniu programu SOLIDWORKS z uprawnieniami czy bez nich. Podczas instalacji i aktualizacji prawa administratora są niezbędne i bez nich może być nam ciężko zainstalować oprogramowanie w pełni. Zdarzają się jednak przypadki w których ograniczenie praw na danym stanowisku na którym jest już zainstalowany SOLIDWORKS...

Jak odinstalować program SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Odinstalowanie programu SOLIDWORKS może wydawać się stosunkowo prostym zadaniem. Niestety do takich często nie zależy przez wzgląd na dużą ilość folderów i pod folderów które zostają stworzone. Dodatkowo wszystkie rejestry zawierające dane z programu SOLIDWORKS powinny zostać usunięte. Aby usunąć wszystkie rejestry, foldery i pod foldery należy z poziomu „Odinstaluj lub zmień program”. Następnie otwierając...

Czy mogę używać programu SOLIDWORKS bez wykupionej subskrypcji?

18 lutego 2020

Program SOLIDWORKS jest jednym z nielicznych programów, który działa i którego można używać na zasadzie wykupu wieczystego, czyli bez wykupionej stałej subskrypcji. Oznacza to, że gdy kupujemy oprogramowanie to jest ono naszą własnością a nie dzierżawimy go jak to często może być w przypadku innych programów CAD. Subskrypcja jest to wykupienie dostępu do nowszej wersji...

Czy mogę używać 1 licencji SOLIDWORKS na kilku urządzeniach?

18 lutego 2020

Pytanie dotyczące licencji SOLIDWORKS i sposobu jej wykorzystywania na kilku urządzeniach jest bardzo często zadawane przez naszych klientów. Licencja stanowiskowa SOLIDWORKS nie oznacza, że jej użycie może pojawiać się tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu, komputerze. Co prawda dwa komputery nie mogą korzystać z jednej licencji w tym samym momencie. Aby móc używać jednej licencji...

Czy istnieją jakieś darmowe kursy, szkolenia SOLIDWORKS dla studentów?

18 lutego 2020

Dla studentów istnieje szereg darmowych szkoleń online na platformie MySOLIDWORKS: https://my.solidworks.com/ – poniżej film. Natomiast nasza firma dba o studentów i chce rozwijać ich zainteresowanie, kompetencje związane z programem SOLIDWORKS. W związku z tym kursy dla studentów są dostępne w znacznie niższej cenie. W celu zapoznania się z możliwymi terminami szkoleń studenckich zapraszamy na naszą...

Czy 2 / 4 / 8 GB pamięci RAM wystarczy dla SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Minimalna pamięć RAM, która zalecana jest przez nasz dział IT to 8 GB RAM i taka wartość rzeczywiście wystarczy dla SOLIDWORKS. Należy pamiętać, że jest to wartość minimalna tzn. że przy dużych złożeniach zawierających kilkaset czy kilka tysięcy elementów program może działać wolniej. W takim przypadku 8 GB pamięci RAM może okazać się niewystarczającą ilością...

Ile rdzeni powinien mieć procesor, aby korzystać z SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Program SOLIDWORKS do pracy wykorzystuje tylko jeden rdzeń. Dużo istotniejsza jest karta graficzna. Powinna być ona kompatybilna z procesorem oraz posiadać nowe sterowniki (dedykowane pod SOLIDWORKS). Aktualizacje sterowników jesteśmy w stanie sprawdzić za pomocą strony SOLIDWORKS’a: Chcąc dobrać inne parametry pod odpowiednie stanowisko można skorzystać z naszej strony internetowej: https://solidexpert.com/. Wybierając...

Gdzie można kupić program SOLIDWORKS CAD?

18 lutego 2020

W celu kupna programu SOLIDWORKS należy skontaktować się z naszym działem handlowym bądź uzupełnić przygotowany przez naszą firmę formularz. Dzięki temu nasz specjalista handlowy będzie mógł się z Państwem skontaktować i dobrać odpowiedni pakiet programu do Państwa potrzeb. SOLIDOWORKS CAD posiada trzy różne pakiety. Im wyższa wersja pakietu tym więcej dodatkowych funkcji, bibliotek czy dodatków...

Czy mogę zainstalować nowszą wersję SOLIDWORKS bez odinstalowania starszej?

18 lutego 2020

Nowsza wersja SOLIDWORKS może być rozumiana na dwa sposoby. Pierwszy to taki w którym nowszą wersją jest po prostu nowszy Service Pack dostępny dla danej wersji SOLIDWORKS’a np. SW 2020. W takim przypadku posiadanie jednej wersji SOLIDWORKS’a przykładowo 2020 o dwóch różnych wersjach Service Packa na jednym komputerze jest niemożliwe. SOLIDWORKS 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS...

Co to jest szyk kołowy w programie SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Szyk kołowy to jedna z operacji w programie SOLIDWORKS. Aby móc użyć tego narzędzia, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze szyk kołowy musi się na czymś opierać tzn. nie zrobimy szyku kołowego jeśli nie mamy czego w takim szyku ustawić. W tym celu należy najpierw stworzyć jakąś bryłę, aby móc na niej użyć szyku kołowego....

Czy mogę używać SOLIDWORKS bez dostępu do Internetu?

18 lutego 2020

Program SOLIDWORKS wymaga dostępu do internetu podczas instalacji oprogramowania, aktualizowania programu czy podczas wymiany licencji między stanowiskami. Jeżeli chodzi nam tylko i wyłącznie o sam fakt pracy na oprogramowaniu tzn. samym rysowaniu/projektowaniu/symulacjach itd. to internet nie jest wymagany. Sama praca nie wymaga internetu aczkolwiek przy każdej aktualizacji czy próbie dezaktywacji licencji lub próbie transferu...

Do czego służy program SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Program SOLIDWORKS służy do projektowania 3D – już w pakiecie Standard zapewnia kompletne narzędzie służące do tworzenia parametrycznych części, złożeń i rysunków wykonawczych różnych maszyn i narzędzi. W pakiecie Professional mamy do dyspozycji bibliotekę normaliów Toolbox, a także PhotoView. Pakiet Premium dostarcza narzędzi Routing, do projektowania instalacji z rur cienkościennych i grubościennych, instalacji...

Co to jest subskrypcja programu SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Subskrypcja programu SOLIDWORKS jest usługą zapewniającą szybki dostęp do wsparcia technicznego (telefon, helpdesk, połączenie zdalne) i aktualizacji oraz wielu dodatkowych zasobów, w tym m.in.: dostęp do aktualizacji nowych wersji i service packów SOLIDWORKS, pomoc techniczną, możliwość darmowej certyfikacji, dostęp do bazy MySOLIDWORKS, licencję SOLIDWORKS CAM do frezowania 2,5 osiowego, licencję SOLIDWORKS Visualize przy...

Ile trwa pobieranie i instalacja programu SOLIDWORKS ?

18 lutego 2020

Pobieranie i instalowanie oprogramowania SOLIDWORKS jest mocno uzależnione od jakości łącza internetowego. Im szybsze łącze tym pobieranie jest proporcjonalnie krótsze. Dodatkowo każda wersja SOLDIWORKS pod względem zajmowanego miejsca na dysku może się różnić. Średni czas przy posiadaniu średniego łącza może wynieść nawet do kilku godzin zważywszy, że cały pakiet SW może ważyć nawet do 13...

Jak długo można testować program SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Testowanie programu SOLIDWORKS jest organiczne w czasie, licencję testową możemy otrzymać na okres do 30 dni. Należy jednak pamiętać i mieć na uwadze, że testowanie oprogramowania nie zaczyna się od dnia aktywacji licencji przez osobę testującą, a w momencie wygenerowania licencji. Dlatego należy pamiętać, że trzydziestodniowa licencja testowa, dwa tygodnie po wygenerowaniu licencji nie będzie...

Jak mogę przetestować program SOLIDWORKS ?

18 lutego 2020

Pierwszym podstawowym pytaniem podczas testowania oprogramowania SOLIDWORKS, które powinniśmy sobie zadać to czy chcemy testować na naszym stanowisku/komputerze czy też bezpośrednio z przeglądarki. Jeśli nie posiadamy wystarczających parametrów komputera, które są wymagane do pracy na programie zalecane jest testowanie online. Aby testować program trzeba mieć wygenerowaną licencje testową. W tym celu skontaktuj się z naszym...

Jak wrócić do szkicu w programie SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

W celu powrotu do szkicu w programie SOLIDWORKS, należy wykonać następujące opisane niżej czynności. Zakładając, że narysowany przez nas przedmiot został zwymiarowany, a na szkicu zostały utworzone jakieś operacje jest możliwość ponownego powrotu do szkicu – możliwości jest kilka, mianowicie: Jeżeli wyszliśmy ze szkicu ale nie użyliśmy żadnej operacji dwukrotnym naciśnięciem lewego przycisku myszy na...

Jak zaktualizować program SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Aby zaktualizować program SOLIDWORKS należy użyć jednej z niżej wymienionych metod. Do nowszej wersji uaktualnić można wtedy gdy: Otrzymaliśmy nowy nośnik instalacyjny Podczas uruchamiania SOLIDWORKS’a pojawił się komunikat o uaktualnieniach Sami sprawdziliśmy czy są dostępne aktualizacje W przypadku instalowania nowszej wersji SOLIDWORKS (przykładowo posiadamy wersję SW 2019 a instalujemy wersję SW 2020) możemy np....

Co zawiera wersja edukacyjna programu SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Wersja edukacyjna SOLIDWORKS zawiera: • SOLIDWORKS Premium • SOLIDWORKS Simulation Premium • SOLIDWORKS Flow Simulation • SOLIDWORKS Motion • SOLIDWORKS Sustainability • SOLIDWORKS Plastics Premium • SOLIDWORKS MBD • SOLIDWORKS Visualize Professional • SOLIDWORKS Electrical Professional • SOLIDWORKS PDM Standard • SOLIDWORKS CAM Professional • SOLIDWORKS Composer – dostępne dla Klientów z aktywną subskrypcją •...

Co to jest program certyfikacji SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Program certyfikacji SOLIDWORKS to kompleksowa seria egzaminów online, która sprawdza zdolność do projektowania i analizowania części i złożeń przy użyciu różnych operacji w SOLIDWORKS. Celem programu certyfikacji SOLIDWORKS jest ustanowienie standardu branżowego, według którego oceniani są specjaliści SOLIDWORKS. Ta ocena jest zakończona przy użyciu rzetelnego, kompleksowego testu Twojej wiedzy o SOLIDWORKS zarówno w...

Co powinienem umieć, aby zapisać się na zaawansowane szkolenie SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Aby zapisać się na zaawansowane szkolenie SOLIDWORKS trzeba odbyć szkolenie z Podstaw części, złożeń i rysunków SOLIDWORKS lub posiadać wiedzę, umiejętności na tym poziomie. Kurs zaawansowanego modelowania części jest przeznaczony dla użytkowników SOLIDWORKS, którzy muszą tworzyć złożone części i chcą nauczyć się korzystać z bardziej zaawansowanych operacji. Sprawdź jakie zagadnienia są poruszane podczas...

Co zrobić z programem SOLIDWORKS, jeśli formatuje dysk / zmieniam komputer?

18 lutego 2020

Przed formatowaniem dysku lub zmianą komputera powinieneś skopiować swoje ustawienia za pomocą narzędzie “Kreator kopiowania ustawień”. Kolejną rzeczą przenieść swoje szablony, aby nie tworzyć ich na nowo. Jeśli posiadasz licencje jednostanowiskową musisz wytransferować licencje z Twojego komputera przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w sprzęcie lub systemie operacyjnym. Przeniesienie licencji spowoduje dezaktywację...

Brakuje pamięci w SOLIDWORKS co znaczy ten komunikat?

18 lutego 2020

Komunikat informujący, że brakuje pamięci w SOLIDWORKS jest wywoływany przez narzędzie Resource Monitor. Najczęstszym powodem pojawienia się komunikatu są obiekty GDI w systemie Windows I są one odpowiedzialne za przedstawienie obiektów graficznych. Domyślnie system Windows ma zdefiniowane domyślną wartość ilości obiektów. Dlatego przy przy otwieraniu bardzo dużych złożeń wyświetla się ten komunikat pomimo...

Dlaczego w SOLIDWORKS część wymiarów ma kolor szary lub żółty?

18 lutego 2020

Podczas wymiarowania w programie SOLIDWORKS można zauważyć różne kolory wymiarów, między innymi kolor szary czy żółty. Kolor szary oznacza, że dany wymiar jest wymiarem orientacyjnym (zależnym) i przeważnie wartość wymiaru wyświetlana jest w nawiasie. Kolor żółty oznacza wymiar który nie jest Konieczny do poprawnego zdefiniowana szkicu. Wymiar wyświetlony w kolorze żółtym oznacza przedefiniowanie szkicu. Więcej...

Jak zmienić tło w programie SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Tło w programie SOLIDWORKS może zostać zmienione przez każdego użytkownika. Aby to zrobić należy otworzyć pogram SOLIDWORKS. Następnie poprzez ikonę Opcji (1) otworzyć opcje systemowe. Domyślnie otworzy się zakładka „Ogólne”, nas w tym przypadku interesuje zakładka „Kolory” (2). Po przejściu do zakładki „Kolory” pojawia się okno możliwości wyboru koloru tła. Dodatkowo można zmienić styl poprzez...

Jak wykonać rzutowanie europejskie w SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

Ustawienie typu rzutowania w SOLIDWORKS znajdziemy we właściwościach arkusza rysunkowego. W tym celu można np. kliknąć prawym przyciskiem myszy w puste pole na arkuszu i wybrać właściwości: We właściwościach jest możliwość zmiany typu rzutowania: Ustawienie typu rzutowania zapisane jest w pliku szablonu rysunku. Więcej informacji: Rzutowanie europejskie i amerykańskie w SOLIDWORKS – poznaj...

Jak zrobić wyrwanie w programie SOLIDWORKS?

18 lutego 2020

W celu wykonania operacji wyrwania w programie SOLIDWORKS, należy użyć narzędzia „wyrwanie”, które znajdziemy domyślnie na wstążce „Rysunek”. Rozbudowany opis tej operacji znajdą Pastwo w linki poniżej. Więcej informacji: Wyrwanie w SOLIDWORKS – jak wykonać je...

Jak sprawdzić masę w SOLIDWORKS?

14 lutego 2020

Obliczoną masę elementu w programie SOLIDWORKS możemy sprawdzić, odczytać we właściwościach masy dostępnych na zakładce „Oceń”: Do obliczenia masy brana jest gęstość przypisanego materiału. W przypadku braku materiału do obliczenia masy program przyjmuje gęstość 1 gram na centymetr sześcienny. Więcej informacji: Wyświetlanie właściwości...

Jak dodać płaszczyznę w SOLIDWORKS?

14 lutego 2020

Aby dodać płaszczyznę w programie SOLIDWORKS korzystamy z narzędzia „Płaszczyzna” w pasku narzędzi „Geometria odniesienia” i wskazujemy odniesienia dla wstawianej płaszczyzny, przykładowo: Więcej informacji: Menedżer właściwości PropertyManager...

Jak zapisać plik w SOLIDWORKS do starszej wersji?

14 lutego 2020

Nie ma opcji zapisu pliku w SOLIDWORKS do starszej wersji. Można na przykład zapisać model 3D do formatu neutralnego np. parasolid (*.x_t) i otworzyć w wersji wcześniejszej, jednak zachowana będzie w takim przypadku geometria bez drzewa operacji. Więcej informacji: program...

Jak zrobić stożek w SOLIDWORKS?

14 lutego 2020

Ponieważ stożek jest bryłą obrotową, tak więc możemy skorzystać z operacji dodania materiału przez obrót aby stworzyć stożek w programie SOLIDWORKS: Więcej informacji: Operacje...

Dlaczego w SOLIDWORKS element z lustrzanego odbicia jest źle zorientowany?

14 lutego 2020

Rozważając, dlaczego w SOLIDWORKS element z lustrzanego odbicia jest źle zorientowany proszę mieć na uwadze, iż operacja lustra komponentów ma kilka istotnych opcji odbicia lustrzanego. Otóż to co najczęściej potocznie nazywamy odbiciem lustrzanym w programie nosi nazwę wersji przeciwnej strony. Tworząc lustro komponentu bez wersji przeciwnej strony jest tworzone kolejne wystąpienie tego samego komponentu ale...

Jakie mogą być powody zepsutego pliku w SOLIDWORKS?

14 lutego 2020

Powodem zepsutych plików w SOLIDWORKS mogą być czynniki zewnętrzne (względem programu SOLIDWORKS) takie jak np. system operacyjny, poczta email, wadliwy sprzęt (np. dysk twardy). Również ewentualne wahania zasilania mogą przyczynić się do uszkodzenia plików – w takim przypadku można się zabezpieczyć poprzez użycie zasilacza UPS. W przypadku pracy z plikami po sieci (dysk sieciowy), ewentualne...

Jak w SOLIDWORKS utworzyć widok jednego obiektu z modelu wieloobiektowego?

14 lutego 2020

W programie SOLIDWORKS, po wstawieniu widoku części wieloobiektowej możemy wybrać obiekty, które mają być uwzględnione na tym widoku jaki wskazuje poniższy obrazek: Więcej informacji: Część wieloobiektowa a rysunek 2D (wybór...

Dlaczego w SOLIDWORKS zmiany wprowadzone w Narzędzia> Opcje> Właściwości dokumentu, nie są zapisywane po utworzeniu nowej części?

14 lutego 2020

W SOLIDWORKS po wprowadzeniu zmian ustawień w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu, aby te zmiany obowiązywały dla kolejnych nowych części, należy taki dokument zapisać jako szablon. Następnie aby przy tworzeniu nowego pliku w oknie wyboru szablonu mieć dostęp do utworzonego szablonu należy go zapisać w folderze wskazanym w opcjach lub w tych opcjach wskazać...

Dlaczego w SOLIDWORKS nie mogę przesunąć pierwszego elementu / części w złożeniu?

14 lutego 2020

W SOLIDWORKS nie można przesunąć pierwszego elementu / części w złożeniu, ponieważ przeważnie pierwszy komponent umieszczany w złożeniu (gdy złożenie było puste) zostaje ustalony jako nieruchomy. Symbolizuje to litera „f” w nawiasie przed nazwą/opisem komponentu: Natomiast pod prawym przyciskiem myszy jest możliwość przywrócenia stopni swobody pierwszemu komponentowi: Więcej informacji: Dodawanie komponentów do...

Jaka jest różnica w SOLIDWORKS pomiędzy formatem arkusza a szablonem rysunku?

14 lutego 2020

Różnica w SOLIDWORKS pomiędzy formatem arkusza a szablonem rysunku jest następująca –  szablon rysunku (plik .DRWDOT) przechowuje informacje dotyczące standardu projektowania takie jak np. wyglądy adnotacji, linii wymiarowych, jednostki dokumentu, kroje linii, typ rzutowania. Natomiast w formacie arkusza (plik .SLDDRT) zapisany jest rozmiar arkusza, tabelka rysunkowa. Więcej informacji: Tworzymy szablony części, złożenia i...

Czy mogę otworzyć nowsze wersje plików SOLIDWORKS w starszej wersji programu?

11 lutego 2020

Generalnie nie ma możliwości otwierania plików natywnych formatów SOLIDWORKS w starszych wersjach. Można oczywiście zapisać bryłę do formatu neutralnego np. parasolid (*.x_t) i otworzyć w wersji wcześniejszej, jednak zachowana będzie w takim przypadku geometria bez drzewa operacji. Natomiast z pewnymi ograniczeniami jest możliwość otworzenia części czy złożenia w wersji bezpośrednio poprzedzającej w service pack-u 5....

Co wybrać, SOLIDWORKS Premium czy Professional?

11 lutego 2020

W przypadku programu CAD 3D SOLIDWORKS są do wyboru 3 pakiety: Standard Professional Premium różniące się dodatkami, funkcjonalnością i bazując na nich należy wybrać najlepszą dla siebie wersję. Przykładowo jeżeli zależy nam na module do generowania tras rurowych, kablowych (routing) czy pełnej analizie statycznej MES wtedy powinniśmy wybrać pakiet Premium, który zawiera te funkcjonalności. Kliknij...

Gdzie w SOLIDWORKS jest pasek narzędzi formatu linii?

11 lutego 2020

Widocznością pasków narzędzi w programie SOLIDWORKS możemy sterować wybierając „Dostosuj” z menu „Narzędzia”. Tam też znajdziemy narzędzie formatu linii. lub klikając na menedżera poleceń CommandManager prawym przyciskiem myszy: Więcej informacji: Pasek narzędzi Format linii Pomoc dotycząca menedżera poleceń...

Gdzie w SOLIDWORKS jest zakładka arkusze blach?

11 lutego 2020

Jeżeli nie ma interesującej nas karty/zakładki np. arkuszy blach w SOLIDWORKS, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wstążce lub zakładkach i będzie możliwość wybrania, które karty mają być widoczne. Zakładki/karty menedżera poleceń CommandManager (wstążki) można ukrywać i pokazywać. Więcej informacji: Pomoc dotycząca menedżera poleceń...

Co to jest wymiar zależny w programie SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

Wymiar zależny nazywany inaczej orientacyjnym jest wymiarem wynikowym, pomiarowym. Podaje wartość, ale nie definiuje elementu którego dotyczy. W przeciwieństwie do wymiaru sterującego, który to ustala wartość elementu. We właściwościach wymiaru możemy określać czy wymiar ten jest sterującym czy zależnym: Więcej informacji: Wstawianie wymiarów...

Jak w programie SOLIDWORKS konwertować jednostki?

11 lutego 2020

W celu przekonwertowania jednostek w programie SOLIDWORKS, należy wiedzieć, że jednostki definiowane są we właściwościach dokumentu dostępnych w opcjach np. z menu „Narzędzia”. Również do zmiany jednostek jest szybki dostęp w prawym dolnym rogu okna programu: Ponadto bez zmiany jednostek jest również możliwość korzystania z jednostek innych niż ustawionych w danym dokumencie. Przykładowo mając wymiar...

Jak sprawdzić wersję zainstalowanego programu SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

Aby sprawdzić wersję zainstalowanego programu SOLIDWORKS, możemy to zrobić z poziomu uruchomionego programu wybierając polecenie „SOLIDWORKS – informacje” z menu „Pomoc”. Proszę pamiętać, że na komputerze mogą być zainstalowane równolegle różne wersje programu. Więcej informacji: Dwie wersje SOLIDWORKS na tym samym komputerze – instalacja i...

Jak utworzyć lustrzane odbicie w programie SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

Aby utworzyć wersję przeciwnej strony elementu w programie SOLIDWORKS, co potocznie nazywamy lustrzanym odbiciem, będąc w części zaznaczamy płaszczyznę lustra (może to być np. ściana modelu) i wybieramy z menu „Wstaw” operację lustra części: Wersja przeciwnej strony jest również możliwa do wykonania z poziomu złożenia z wykorzystaniem operacji „Lustro komponentów”. W tej operacji dostępna jest...

Jak utworzyć kule w programie SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

W celu utworzenia kuli w programie SOLIDWORKS,  możemy skorzystać z operacji dodania materiału przez obrót, ponieważ kula jest bryłą obrotową. Operacja wykonania kuli w SOLIDWORKS poprzez obrót: Więcej informacji: Operacje...

Jak tworzyć złożenie z części w programie SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

W programie SOLIDWORKS, jest kilka sposobów na wstawianie komponentów do złożenia. Natomiast mając otwartą część, z której chcemy utworzyć złożenie możemy w SOLIDWORKS po prostu z menu „Plik” wybrać polecenie „Utwórz złożenie z części”. Polecenie to również dostępne jest przy ikonie nowego pliku: Więcej informacji: Pomoc dotycząca...

Jak zmierzyć kąt w programie SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

Aby zmierzyć kąt w programie SOLIDWORKS pomiędzy odcinkami, krawędziami czy ścianami, możemy skorzystać z narzędzia „Zmierz”, które domyślnie dostępne jest na wstążce „Oceń”, jak to wskazano na poniższej grafice. Więcej informacji: Informacja w pomocy dotycząca narzędzia...

Jak zmienić materiał w programie SOLIDWORKS?

11 lutego 2020

W programie SOLIDWORKS materiał wybieramy/zmieniamy klikając na pozycję „Materiał” w drzewie operacji i wybierając edycję: Dodatkowo możemy wybrać interesujące nas materiały i dodać do ulubionych, będą wtedy one dostępne od razu w menu: Dodatkowo w sytuacji, gdy zdecydowaną większość elementów wykonujemy z danego materiału, materiał taki można zapisać w szablonie części, wtedy tworząc nowy element...

Jakie są gesty myszy w SOLIDWORKS?

10 lutego 2020

W SOLIDWORKS gesty myszy użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Może określić ile gestów myszy ma być dostępnych oraz jakie działania, funkcje, operacje mają być uwzględnione w gestach, różnicując je dla czterech obszarów: praca w części praca w złożeniu praca z rysunkiem płaskim praca w szkicu Więcej informacji: Gesty myszy – blog...

Kiedy powstał program SOLIDWORKS?

10 lutego 2020

SOLIDWORKS został założony w grudniu 1993 roku przez Jona Hirschticka, który wykorzystał milion dolarów, które zarobił, będąc członkiem zespołu MIT Blackjack Team, aby założyć firmę. Następnie Hirschtick zwerbował zespół inżynierów, którzy postanowili stworzyć oprogramowanie 3D CAD. Miał być dostępny, niedrogi i dostępny na pulpicie Windows. Wkrótce potem, w listopadzie 1995 r., Wypuszczono SOLIDWORKS. Był to...

Czy i na jakich systemach Windows działa program SOLIDWORKS?

10 lutego 2020

Tak, program SOLIDWORKS działa na systemach Windows. SOLIDWORKS zaleca korzystanie z najnowszej aktualizacji Microsoft Windows, Office i Internet Explorer. SOLIDWORKS zaleca stosowanie systemu operacyjnego Windows Server dla wszystkich produktów opartych na serwerze SOLIDWORKS Windows Home Editions i Windows To Go nie są obsługiwane SOLIDWORKS 2018 w systemie Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 wymaga...

Czy SOLIDWORKS działa na systemach LINUX?

10 lutego 2020

Nie, program SOLIDWORKS nie działa na systemach LINUX i jest tylko dedykowany pod system Windows. Posiadając system LINUX możesz użyć maszyny wirtualnej do uruchomienia systemu Windows i zainstalować na nim SOLIDWORKS. Więcej informacji: Sprawdź Wymagania sprzętowe...

Czy SOLIDWORKS działa na komputerach z procesorami intel core i5, i7?

10 lutego 2020

SOLIDWORKS działa na komputerach z procesorami Intel lub AMD. Procesor musi obsługiwać SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2). Obsługiwane są tylko 64-bitowe systemy operacyjne i procesory. Proces przebudowy w SOLIDWORKS jest z natury liniowy (relacja nadrzędna/podrzędna elementów), a zatem można użyć tylko jednego rdzenia. Dlatego wydajność przebudowy może zostać zwiększona poprzez szybsze taktowanie procesora. Niektóre funkcje...

Czy SOLIDWORKS otwiera pliki z AutoCAD?

10 lutego 2020

Tak, SOLIDWORKS otwiera pliki z AutoCAD z rozszerzeniem DXF oraz DWG. Pliki otwieramy przez Plik -> Otwórz, następnie wskazujemy lokalizacje. Dodatkowo podczas otwierania formatu DXF, DWG mamy okno Kreator importu DXF/DWG, które pozwala na wybranie w jaki sposób chcemy otworzyć format, czy jako szkic w części czy może rysunek SOLIDWORKS. Więcej informacji: Podpowiemy jak importować...

Czy SOLIDWORKS działa na komputerach Apple Mac?

10 lutego 2020

Nie, SOLIDWORKS nie działa na komputerach Apple Mac, można go zainstalować tylko w środowisku Windows. Sprawdź Wymagania sprzętowe SOLIDWORKS Komputery z systemem Apple Macintosh® z systemem Windows i programem Boot Camp nie są obsługiwane. Wiemy, że wielu użytkowników z powodzeniem uruchomiło SOLIDWORKS na komputerze Mac, a SOLIDWORKS niedawno zaktualizował swoje wymagania systemowe, aby uwzględnić wirtualizację....

Jakie rozszerzenia plików obsługuje program SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Program SOLIDWORKS obsługuje wiele rozszerzeń plików. Poniżej znajduję się tabela zestawienia obsługiwanych formatów. Pliki 3D XML Tylko eksport modeli SOLIDWORKS. 3DPDF Możliwość eksportowania z określeniem dokładności: Maximum, Wysoka, Średnia i Niska Pliki ACIS (*.sat) Eksport i import. Zawiera kolory ścian i modeli. Możliwość użycia Mapowania BREP co pozwala przedstawienie elementu krawędziowego. Adobe Illustrator...

Czy SOLIDWORKS obsługuje pliki DWG, DXF, OBJ, IGS, STL, SAT?

7 lutego 2020

Tylko wybrane, SOLIDWOKRS ma możliwość obsługi importu jak również exportu plików DWG, DXF, IGS, STL oraz SAT. Pliki otwieramy przez Plik -> Otwórz, następnie wskazujemy lokalizacje. Dodatkowo podczas otwierania formatu DXF, DWG mamy okno Kreator importu DXF/DWG, które pozwala na wybranie w jaki sposób chcemy otworzyć format, czy jako szkic w części czy może rysunek...

Gdzie są przechowywane szablony rysunków SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

W programie SOLIDWORKS szablony rysunków domyślnie przechowywane są w lokalizacji: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 20XX\templates\ Trzeba pamiętać, że folder ProgramData  jest folderem systemowym, a to oznacza, że jest ukryty. Dlatego trzeba go pokazać  w systemie Windows. Szablon rysunku w SOLIDWORKS zawiera standardy projektowania – rozmiary czcionek, wymiary, style adnotacji itp. ORAZ format arkusza (opcjonalnie)....

Gdzie są przechowywane profile spawania SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Profile konstrukcji spawanych w programie SOLIDWORKS są przechowywane w domyślnej lokalizacji: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp 20XX\SOLIDWORKS\lang\polish\weldment profiles SOLIDWORKS udostępnia bibliotekę standardowych profili spawanych, które mogą być używane dla elementów konstrukcyjnych. Masz również możliwość pobrania dodatkowych profili lub utworzenia własnego. Więcej informacji: Tworzenie profili konstrukcji spawanych...

Jakie rozszerzenia posiadają pliki programu SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Program SOLIDWORKS wykorzystuje własne rozszerzenia plików. Typy plików: .sldasm – złożenia, .sldprt – części, .drw, .slddrw – rysunki, .sldlfp – opercja z biblioteki, .prtdot – szablon części, .sldftp – narzędzie formowania, .slddrt – formatka rysunkowa, .drwdot – szablon rysunków, .asmdot – szablon złożeń. W SOLIDWORKS z aktywnego dokumentu możesz otwierać powiązane...

Gdzie przechowywane są kopie zapasowe programu SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

SOLIDWORKS ma wiele ustawień tworzenia kopii zapasowych plików. Dostęp do tych ustawień można łatwo uzyskać z Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kopia zapasowa/Odzyskaj. Domyślna ścieżka zapisywania znajduje się w lokalizacji: C:\Users\NAZWAUŻYTKOWNIKA\AppData\Local\TempSW Katalog dla kopii zapasowych\swxauto Dodatkowo możesz ustawić ilość tworzenia kopii oraz jak często oprogramowanie SOLIDWORKS ma przypominać o...

Gdzie mogę znaleźć tutorial do programu SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Tutorial do programu SOLIDWORKS można znaleźć uruchamiając program. Następnie wejść w Pomoc->Samouczki SOLIDWORKS. Biblioteka samouczków SOLIDWORKS jest obszerna i ma coś dla każdego. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz naukę w SOLIDWORKS, czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem z dwudziestoletnim doświadczeniem, nigdy nie skończyłeś nauki i zawsze możesz doskonalić swoje umiejętności. Również możesz...

Ile kosztuje program SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Cena oprogramowania SOLIDWORKS zależy od wielu czynników, dlatego nie można jednoznacznie określić ile kosztuje. Można pośród nich wymienić takie jak: 1.Kraj w jakim zakupiona będzie licencja SOLIDWORKS, 2. Rodzaj pakietu: SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium, 3. Rodzaj licencji: Wieczysta stanowiskowa, Wieczysta sieciowa, Czasowa stanowiskowa, 4. Typ licencji: Licencja komercyjna, Licencja badawcza,...

Skąd mogę pobrać program SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Oprogramowanie SOLIDWORKS należy pobierać tylko z oficjalnych źródeł. Pełna paczka instalacyjna zawiera wszystkie produkty SOLIDWORKS co ułatwia instalacje programu na wielu stanowiskach oraz modyfikowanie zainstalowanych składników w przyszłości. Jeśli posiadasz właśnie zakupioną licencję programu, prowadzisz test oprogramowania lub jesteś Klientem z aktywną usługą subskrypcji, pliki instalacyjne możesz pobrać...

Czy mogę bezpłatnie przetestować program SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Tak, program SOLIDWORKS można bezpłatnie przetestować na dwa sposoby. Pierwsza metoda pozwala na przeprowadzanie testów na własnym komputerze. Licencja testowa SOLIDWORKS jest w pełni darmowa i umożliwia pracę przez okres 30 dni. Na ten czas, udostępniana jest najnowsza wersja programu w najwyższym pakiecie, tj. SOLIDWORKS Premium. Również oferujemy nasze pełne wsparcie techniczne podczas instalacji oprogramowania...

Jakie są wymagania sprzętowe do korzystania z SOLIDWORKS?

7 lutego 2020

Wymagania sprzętowe do korzystania z SOLIDWORKS są dostępne na stronie internetowej producenta (w tym szczegółowa lista kart graficznych): Wymagania sprzętowe SOLIDWORKS SOLIDWORKS 2018 (EDU 2018-2019) SOLIDWORKS 2019 (EDU 2019-2020) SOLIDWORKS 2020 (EDU 2020-2021) Operating Systems Windows 10, 64-bit YES YES YES Windows 8.1, 64-bit YES NO NO Windows 7 SP1, 64-bit YES YES YES (End...