Archiwum SOLIDWORKS PDM - Baza Wiedzy / FAQ - SOLIDEXPERT

Jak pobrać dziennik zdarzeń aplikacji w WINDOWS?

29 kwietnia 2020

Aby pobrać dziennik zdarzeń aplikacji należy otworzyć „Podgląd zdarzeń” np. w starcie Windows-a zaczynając pisać słowo „zdarzeń”: następnie w oknie podglądu zdarzeń po rozwinięciu folderu „Dzienniki systemu Windows” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na „Aplikacja” i wybrać „Zapisz wszystkie zdarzenia jako…”: W oknie zapisu należy oczywiście wybrać...

Co to jest i jak pobrać plik dziennika klienta PDM w SOLIDWORKS?

29 kwietnia 2020

Plik dziennika rejestruje zdarzenia programu SOLIDWORKS PDM zaistniałe na lokalnym koncie klienta. Aby pobrać taki plik możemy otworzyć administrację PDM na komputerze klienckim np. w starcie Windows-a zaczynając pisać słowo „administracja”: następnie w oknie administracji dwuklikiem otworzyć plik dziennika: po prawej stronie zostanie otwarty dziennik, gdzie u góry klikając na wskazaną poniżej ikonę kopiujemy plik...

Co to jest i jak pobrać dziennik serwera archiwum w SOLIDWORKS PDM?

29 kwietnia 2020

Dziennik serwera archiwum rejestruje zdarzenia programu SOLIDWORKS PDM związane z serwerem plikowym (archiwum) systemu PDM. Aby pobrać taki plik należy z dowolnego komputera, gdzie zainstalowany jest klient PDMa otworzyć administrację PDM np. w starcie Windows-a zaczynając pisać słowo „administracja”: następnie w oknie administracji kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę serwera i wybrać „Pokaż dziennik...

Czy w SOLIDWORKS PDM w trybie offline można zmienić flagę „Tylko do odczytu” (dla pliku niewyewidencjowanego)?

27 marca 2020

Zdecydowanie nie jest zalecana zmiana flagi „Tylko do odczytu” dla pliku, który nie został wyewidencjonowany przed włączeniem trybu offline dla widoku przechowalni PDM. Wynika to z tego, że plik taki nadal w PDM występuje jako niewyewidencjonowany, czyli jest „aktywny” do wyewidencjonowania. Jeżeli po przejściu do trybu online spróbujesz wyewidencjonować plik który miał w trybie offline...

Jak w SOLIDWORKS PDM w trybie online dodać do przechowalni plików PDM folder lub plik z offline?

27 marca 2020

Po przejściu w tryb online widoku przechowalni plików PDM, kliknij prawym przyciskiem lokalny plik lub folder i wybierz polecenie „Dodaj do przechowalni”. Więcej: SW PDM – Wyszukiwanie plików lokalnych Uwaga: Po powrocie do trybu online, nowego pliki, które utworzyliśmy w trybie offline, mogą nie być widoczne w widoku przechowalni PDM zanim nie dodamy ich do przechowalni....

Czy w trybie offline SOLIDWORKS PDM mogę wyewidencjonować lub zaewidencjonować pliki?

27 marca 2020

Nie, musisz mieć dostęp online do serwera PDM, aby to zrobić. Jeżeli właśnie przeszedłeś widokiem przechowalni plików SOLIDWORKS PDM w tryb offline, ale Twój system nadal ma dostęp do serwerów PDM, nadal możliwe jest wyewidencjonowanie, zaewidencjonowanie lub pobranie najnowszej wersji plików bez konieczności ponownego przechodzenia do trybu online. Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania,...

Czy w SOLIDWORKS PDM w trybie offline działają dodatki do CAD, MS Office i pozostałych programów?

27 marca 2020

Nie, w SOLIDWORKS PDM w trybie offline nie działają dodatki do CAD, MS Office i pozostałych programów (w tym inne dodatki przygotowane do PDM z wykorzystaniem API). Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM w przedsiębiorstwie – zbędny wydatek czy konieczność? Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów...

Czy w trybie offline SOLIDWORKS PDM mogę administrować przechowalnią plików?

27 marca 2020

Nie, w trybie offline SOLIDWORKS PDM nie można administrować przechowalnią plików, modyfikować uprawnień użytkowników, tworzyć obiegu dokumentacji etc. Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM w przedsiębiorstwie – zbędny wydatek czy konieczność? Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów SOLIDWORKS PDM przyśpiesza...

Czy w trybie offline SOLIDWORKS PDM mogę przeglądać historię plików?

27 marca 2020

Nie, w trybie offline SOLIDWORKS PDM nie można przeglądać historii plików. Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM w przedsiębiorstwie – zbędny wydatek czy konieczność? Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów SOLIDWORKS PDM przyśpiesza prace – przykłady? Usprawnienie w zarządzaniu plikami – SOLIDWORKS...

Czy w trybie offline SOLIDWORKS PDM mogę zmienić stan plików?

27 marca 2020

Nie, w trybie offline SOLIDWORKS PDM nie można zmienić stanu plików. Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM w przedsiębiorstwie – zbędny wydatek czy konieczność? Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów SOLIDWORKS PDM przyśpiesza prace – przykłady? Usprawnienie w zarządzaniu plikami – SOLIDWORKS...

Czy mogę wyszukiwać pliki w przechowalni SOLIDWORKS PDM będąc w trybie offline?

27 marca 2020

Nie – wyszukiwanie odbywa się przy użyciu bazy danych przechowalni plików PDM, która w trybie offline nie jest dostępna. Możesz przeszukiwać tylko pliki pobrane do pamięci podręcznej widoku przechowalni PDM korzystając ze zwykłego wyszukiwania systemu operacyjnego Windows®. Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM...

Czy w trybie offline SOLIDWORKS PDM mogę aktualizować zawartość karty danych pliku?

27 marca 2020

Nie – w trybie offline SOLIDWORKS PDM masz dostęp tylko do wartości Właściwości Dostosowanych zapisanych wewnątrz pliku. Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM w przedsiębiorstwie – zbędny wydatek czy konieczność? Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów SOLIDWORKS PDM przyśpiesza prace – przykłady? Usprawnienie w...

Czy w SOLIDWORKS PDM mogę pobrać poprzednie wersje pliku gdy jestem w trybie offline?

27 marca 2020

Nie – aby zarządzać wersjami pliku w SOLIDWORKS PDM (pobierać wcześniejsze wersje plików), musisz mieć dostęp online do serwerów PDM. W trybie offline masz dostęp tylko do tej wersji pliku którą pobrałeś wcześniej do pamięci podręcznej.   Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM...

Jak zobaczyć pliki w SOLIDWORKS PDM, które nie zostały pobrane do pamięci lokalnej?

27 marca 2020

Czy mogę zobaczyć pliki (lub nowe pliki), których nie pobrałem do pamięci lokalnej widoku przechowalni PDM zanim przeszedłem w tryb offline? Nie – musisz mieć dostęp online do serwera, aby zobaczyć wszystkie inne pliki w repozytorium (w PDM). Jeśli planujesz kontynuować prace w trybie offline zaleca się wyewidencjonowanie lub pobranie najnowszej wersji plików lub folderów...

Skąd mam wiedzieć, że mogę edytować plik w trybie offline w SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Każdy plik, który został przez Ciebie wyewidencjonowany w SOLIDWORKS PDM przed przejściem do trybu offline będzie zapisywalny i będzie przy nim słowo „Tak” w kolumnie „Zapisywalny”. Tryb online – plik Info.txt jest wyewidencjonowany przez użytkownika Adam Bator: Tryb offline – plik Info.txt jest zapisywalny ponieważ był wyewidencjonowany Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety,...

Co mogę zrobić w SOLIDWORKS PDM w trybie offline?

27 marca 2020

W SOLIDWORKS PDM w trybie offline: Możesz uzyskać dostęp do wszystkich plików, które były pobrane do widoku przechowalni przed przejściem w tryb offline. Możesz edytować / modyfikować pliki, które zostały przez Ciebie wyewidencjonowane w widoku przechowalni plików PDM przed przejściem w tryb offline. Możesz dodawać nowe foldery. Możesz dodawać nowe pliki.   Więcej informacji: SOLIDWORKS...

Skąd wiem, że jestem online w przechowalni plików SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Popatrz na kolor folderów, jeżeli są w kolorze zielonym oznacza to, że pracujesz online. Różne kolory folderów widoczne w przechowalni plików PDM oznaczają: Zielony – praca online. Niebieski – praca offline. Szary – folder lokalny, który istnieje na naszym dysku lokalnym, ale nie został dodany do przechowalni PDM (nie istnieje w bazie danych): Może to...

Jak ponownie uruchomić widok przechowalni plików SOLIDWORKS PDM w trybie online?

27 marca 2020

Aby ponownie uruchomić widok przechowalni plików SOLIDWORKS PDM w trybie online klikamy Narzędzia > Praca On-line   Więcej informacji: SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto wdrożyć SOLIDWORKS PDM Standard? Wdrożenie PDM w przedsiębiorstwie – zbędny wydatek czy konieczność? Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów SOLIDWORKS PDM przyśpiesza prace – przykłady? Usprawnienie...

Skąd mam wiedzieć, że mój widok przechowalni SOLIDWORKS PDM jest w trybie offline?

27 marca 2020

By mieć pewność, że widok przechowalni w SOLIDWORKS PDM jest w trybie offline, popatrz na kolor folderów w obszarze przechowalni plików PDM. Jeśli są niebieskie, oznacza to, że pracujesz offline. Inne wskazania, które świadczą o tym, że pracujesz offline: Menu pod prawym przyciskiem myszy nie oferuje wszystkich standardowych opcji przechowalni plików, takich jak wyewidencjonowanie, zaewidencjonowanie,...

Jak przełączyć w SOLIDWORKS PDM widok przechowalni plików w tryb offline?

27 marca 2020

Aby przełączyć się w przechowalni SOLIDWORKS PDM w tryb OFFLINE Jeżeli jesteś już w widoku przechowalni PDM, wybierz Narzędzia > Praca Off-line. 2. Gdy logujesz się do przechowalni PDM i wyświetlone jest okno logowania wybierz przycisk „Praca offline”: 3. Jeśli nie można uzyskać dostępu do Serwera Archiwum lub Serwera Bazy Danych SQL, można także wejść do przechowalni...

Co oznacza tryb offline w SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Oznacza to, że widok przechowalni plików PDM jest odłączony od serwerów PDM obsługujących Bazę Danych MS SQL Server oraz Serwer Archiwum (plikowy). Tryb offline pozwala przeglądać i pracować z plikami i katalogami, które zostały wcześniej pobrane do pamięci podręcznej widoku przechowalni plików PDM. Możesz używać trybu offline, gdy na przykład serwery są wyłączone lub gdy Twój...

Gdzie przechowywane są dane projektowe w SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Dane projektowe, czyli pliki znajdujące się w przechowalni SOLIDWORKS PDM archiwizowane są na tzw. serwerze archiwum, a konkretnie na zasobach dyskowych zarządzanych przez usługę serwera archiwum SOLIDWORKS PDM. Struktura folderów i plików na serwerze archiwum jest zupełnie inna niż struktura widoczna przez użytkowników po zalogowaniu się do przechowalni. SOLIDWORKS PDM archiwizuje pliki (jak również wersje...

Jak zabezpieczyć SOLIDWORKS PDM przez zduplikowanymi nazwami?

27 marca 2020

W celu zabezpieczenia przechowalni przed zduplikowanymi nazwami plików należy w administracji przechowalni PDM włączyć brak zezwolenia na zduplikowane nazwy plików. Można zdefiniować dla jakich rozszerzeń plików brak zezwolenia będzie miał zastosowanie – np. tylko dla plików CADowskich. Ustawienie takie nie pozwoli zaewidencjonować pliku gdy nazwa była już użyta. Otrzymamy wtedy komunikat o tym fakcie z...

Gdzie mogę znaleźć dokumentację do SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Wraz z instalacją klienta PDM wgrywane są na komputer podręczniki w formie plików PDF: Podręcznik administracji Wprowadzenie do PDM Podręcznik instalacji Podręcznik replikacji PDM Nowości danej wersji PDM Domyślnie pliki te znajdują się w lokalizacji C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Lang\PL Pomoc SOLIDWORKS PDM Więcej informacji: Typy licencji SOLIDWORKS PDM – opis rozwiązania, pakiety, funkcje, interfejs Czy warto...

Jak zaewidencjonować kilka plików naraz w SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

W celu zaewidencjonowania wielu plików naraz wystarczy zaznaczyć je (np. z klawiszem CTRL) i wybrać polecenie „Zaewidencjonuj”. Można również zaznaczyć folder/foldery zawierające pliki i wybrać polecenie zaewidencjonowania. W takiej sytuacji PDM automatycznie zaproponuje nam zaewidencjonowanie wszystkich plików w wybranych folderach (i podfolderach), które są przez nas i na danym komputerze wyewidencjonowane. Pomoc SOLIDWORKS...

Czym się różni w SOLIDWORKS PDM edytor, kontrybutor i CAD edytor?

27 marca 2020

„CAD Editor” oraz „Contributor” są różnymi typami licencji klienckiej SOLIDWORKS PDM. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma typami licencji jest dodatek PDM do programów CADowskich, który zawarty jest w licencji „CAD Editor”. Czyli licencja typu „CAD Editor” przeznaczona jest dla użytkowników korzystających z programu CADowskiego (np. konstruktorów). Więcej informacji: Typy licencji SOLIDWORKS PDM – opis...

Co to jest w SOLIDWORKS PDM „rozgałęzienie i scalenie projektu”?

27 marca 2020

Rozgałęzianie i scalanie projektów jest funkcjonalnością pozwalającą na tworzeniu kopii plików czy struktur plików w celu np. wykonania koncepcji zmian danych elementów. Po wykonaniu zmian na kopiach (gałęziach) możemy zdecydować czy którąś z koncepcji (gałęzi) uwzględniamy w projekcie i wtedy taką gałąź możemy scalić z plikami źródłowymi. W przeciwnym razie jest możliwość usunięcia rozgałęzionych plików....

Jak w SOLIDWORKS PDM wyeksportować plik do PDF?

27 marca 2020

Jedną ze standardowych funkcjonalności systemu SOLIDWORKS PDM jest możliwość konfiguracji zadań konwersji m.in. dokumentacji płaskiej (2D) SOLIDWORKSa do pliku PDF. Zadanie takie może być wykorzystywane przez uprawnionych użytkowników na żądanie (np. konwersja pięciu rysunków do plików PDF) jak również może być powiązane z obiegiem dokumentacji. Przykładowo, po zatwierdzeniu projektu z rysunków wchodzących w jego...

Jak połączyć SOLIDWORKS PDM z systemami ERP (np. z SAP, NAV)?

27 marca 2020

Do połączenia systemu SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS CAD z systemami klasy ERP zostało stworzone narzędzie „ERP Multikonektor”. Narzędzie to daje możliwość dwukierunkowej wymiany informacji pomiędzy systemem ERP a PDM/CAD. Poza samym narzędziem niezbędne jest również jego wdrożenie w danej organizacji uwzględniające indywidualne potrzeby firmy (jak np. określenie informacji, które wymagane są przy komunikacji pomiędzy...

Skąd pobrać SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Pliki instalacyjne PDMa zawarte są w paczce plików instalacyjnych SOLIDWORKSa, gdzie znajdują się 2 foldery dotyczące samego PDMa: SWPDMClient, czyli pliki instalacyjne przeznaczone do instalacji klienta PDM na stanowiskach użytkowników SWPDMServer to pliki, z których zainstalujemy składniki serwerowe PDMa, również zawierają składnik klienta PDM Pliki instalacyjne można pobrać ze strony SOLIDEXPERT, jak również ze strony...

Jak zaktualizować serwer SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

W celu zaktualizowania systemu PDM potrzebne są oczywiście pliki instalacyjne nowszej, docelowej wersji. Przed procesem aktualizacji wysoce zalecane jest uprzednie utworzenie kopii bezpieczeństwa (backup). Składniki, które należy uwzględnić w procesie aktualizacji: menedżer licencji SolidNetWork serwer bazy danych PDM serwer archiwum PDM baza danych SQL W zależności od wersji pomiędzy jakimi wykonujemy aktualizację dodatkowym...

Co to jest „klient” SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Klient PDM to oprogramowanie, które daje możliwość dostępu do przechowalni PDM znajdującej się na serwerze PDM. Jest ono niezbędne na komputerze użytkowników, którzy mają mieć dostęp do przechowalni systemu PDM. Dodatkową funkcjonalnością klienta PDM jest dostęp do panelu administracyjnego. Oczywiście zakres dostępu do konfiguracji przechowalni zależy od posiadanych uprawnień użytkownika. Więcej informacji: SOLIDWORKS...

Jak uzyskać dostęp do programu SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Oczywiście w pierwszej kolejności aby uzyskać dostęp do programu SOLIDWORKS PDM potrzebujemy posiadać licencje oraz mieć zainstalowany system i skonfigurowaną przechowalnię PDM. Gdy już posiadamy w firmie serwer z PDMem i chcemy z komputera użytkownika uzyskać dostęp do tzw. przechowalni PDM, to w tym celu w pierwszej kolejności musimy posiadać zainstalowanego klienta PDM. Mając klienta...

Jak działa SOLIDWORKS PDM i do czego służy?

27 marca 2020

SOLIDWORKS PDM jest systemem do szeroko pojętego zarządzania dokumentacją elektroniczną, przykładowo plikami projektowymi, instrukcjami, kartami zmian, kartami gwarancyjnymi, ofertami handlowymi, zdjęciami i szeregiem innych dokumentów… czyli plików. SOLIDWORKS PDM jest rozwiązaniem działającym na zasadzie serwer-klient. Dwoma głównymi składnikami serwera PDM są: – Serwer Bazy Danych, baza SQL, gdzie przechowywane są...

Dlaczego w SOLIDWORKS PDM widzę stare wersje plików?

27 marca 2020

Pracując w środowisku SOLIDWORKS PDM czasami widzimy stare / nieaktualne wersje plików. Dzieje się tak ponieważ, domyślnie, najnowsza wersja pliku jest pobierana dopiero, gdy my o tym zadecydujemy (wyjątkiem jest konfiguracja systemu umożliwiająca pracą wyłącznie z najnowszymi wersjami). Załóżmy następujący scenariusz, jest utworzony detal w wersji 2 (jest to też obecnie najnowsza wersja pliku). W momencie pierwszego...

Jak dodać plik do przechowalni w SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

W praktyce, praca w przechowalni SOLIDWOKRS PDM nie wiele się różni od pracy w Eksploratorze Windows. W związku z tym, w celu dodania pliku do przechowalni SOLIDWORKS PDM możemy: Zapisać pliku z aplikacji do lokalizacji (folderu) wewnątrz przechowalni (wykorzystując okno dialogowe „Zapisz jako”), Przeciągnąć plik z lokalizacji źródłowej do folderu przechowalni (metodą „Drag and Drop”). Po...

Jak pobrać najnowszą wersję pliku w SOLIDWORKS PDM?

27 marca 2020

Podczas pracy w SOLIDWORKS PDM jeżeli pozwalają nam na to nasze uprawnienia możemy mieć dostęp do wcześniejszych wersji tego samego pliku – co staje się szczególnie przydatne podczas zmiany koncepcji dokumentu nad którym pracujemy. W SOLIDWORKS PDM możemy widzieć plik oraz jego atrybuty nie mając jego kopii na dysku lokalnym. Pliki są pobierane lokalnie po...

Czym się różni wersja od rewizji w SOLIDWORKS PDM?

26 marca 2020

Pracując w SOLIDWORKS PDM jednym z podstawowych pojęć jest konieczność zrozumienia różnicy między wersją i rewizją. Kiedy pracujemy na pliku zapisanym w przechowalni i zdecydujemy, że chcemy wysłać jego kopię na serwer wybieramy polecenie zaewidencjonuj. Każdorazowe wywołanie polecenia zaewidencjonowania tworzy nową wersję plików w PDM. W widoku przechowalni na komputerze będącym klientem PDM widzimy cały...

Jak współpracuje SOLIDWORKS Treehouse z SOLIDWORKS PDM?

26 marca 2020

SOLIDWORKS Treehouse jest dodatkiem umożliwiającym ustalenie struktury złożenia wraz ze wszystkimi elementami przed rozpoczęciem modelowania. Zaprojektowana przez nas struktura może zostać zapisana jako plik *.asmtree i być wzorem dla szablonu SOLDWORKS PDM. Po osadzeniu pliku wzorcowego do szablonu SOLIDWORKS PDM wywołujemy go w nowym projekcie. Następnie otwieramy plik *.asmtree i wybieramy polecenie „Wyeksportuj do dokumentów...

Dlaczego SOLIDWORKS PDM nie pokazuje plików na moim komputerze?

26 marca 2020

SOLIDWORKS PDM udostępnia dużą ilość kombinacji uprawnień dotyczących konkretnych plików, użytkowników, stanów i przejść w obiegu dokumentacji. Jeżeli na różnych komputerach, w obrębie tego samego folderu dwie osoby mają różny widok zawartości, istnieje kilka powodów, które mogą powodować takie zachowanie, przykładowo: Pliki są w stanie prywatnym – czyli są zapisane w przechowalni, ale nie zostały...

Co oznacza w SOLIDWORKS PDM komunikat „nazwa pliku nie jest unikatowa”?

26 marca 2020

W SOLIDWORKS PDM komunikat „nazwa pliku nie jest unikatowa” oznacza, że w przechowalni PDM istnieje już plik o dokładnie tej samej nazwie i tym samym rozszerzeniu. Komunikat o tej treści pojawi się podczas zaewidencjonowania pliku jeżeli administrator przechowalni skonfigurował unikatowość nazw dla wszystkich plików w przechowalni lub plików o konkretnym rozszerzeniu. W przypadku kliknięcie w treść...

Co oznacza w SOLIDWORKS PDM komunikat „plik w nieodpowiednim stanie” lub „plik w innym stanie”?

26 marca 2020

Pracując w systemie SOLIDWORKS PDM czasami możemy zauważyć komunikat „plik w innym stanie” lub „plik w nieodpowiednim stanie” (w zależności od wersji PDM). Jednak nie oznacza to, że wykonaliśmy wymagane czynności w nieodpowiedniej kolejności lub błędnie. Przykładowo jeżeli korzystamy w swoim projekcie z zatwierdzonego złożenia i/lub części: i będziemy chcieli przekazać do sprawdzenia wszystkie pliki mając...

Co znaczy w SOLIDWORKS PDM, że ścieżka pliku jest zbyt długa?

26 marca 2020

Jeżeli podczas pracy w SOLIDWORKS PDM otrzymamy komunikat, że ścieżka pliku jest zbyt długa oznacza to, że podczas zapisu pliku łączna długość ścieżki dostępu przekracza 260 znaków. Ścieżkę pliku liczymy od litery partycji dysku po rozszerzenie pliku, np. C:\Dokumentacja\PlikSW.sldprt  Przykładowo jeżeli będziemy chcieli zapisać plik o nazwie: SW-0002530 złożenie główne do weryfikacji przez technologa przed...

Co oznacza w SOLIDWORKS PDM komunikat „plik jest otwarty w innej aplikacji”?

26 marca 2020

Jeśli podczas pracy w SOLIDWORKS PDM zobaczymy komunikat: „Plik jest otwarty w innej aplikacji” oznacza to, że próbuje wprowadzić modyfikacje pliku z poziomu aplikacji A podczas, gdy w tym samym czasie plik ten jest otwarty w aplikacji B. Przykładowo, pracując w SOLIDWORKS CAD z włączonym dodatkiem SOLIDWORKS PDM mamy możliwość m.in. zaewidencjonowania oraz zmiany stanu pliku bezpośrednio z poziomu programu...

Dlaczego SOLDWIORKS PDM działa wolno na moim komputerze?

26 marca 2020

Szybkość pracy w SOLIDWORKS PDM zależy od kilku czynników, które objawiają się przy różnych działaniach w systemie (np. podczas pracy w Eksploratorze Windows lub w dodatku PDM w SOLIDWORKS). Można pośród nich wymienić takie jak: Lokalizacja Serwera Archiwum PDM, Lokalizacja Serwera Bazy Danych SQL, W przypadku replikacji Serwera Archiwum PDM również lokalizacja maszyny, z którą łączy...

Ile kosztuje SOLIDWORKS PDM?

26 marca 2020

Koszt oprogramowania SOLIDWORKS PDM jest uwarunkowany kilkoma czynnikami. Przede wszystkim cena zależy od typu licencji na jaki się zdecydujemy. Do wyboru mamy: CAD Editor – licencja przeznaczona dla użytkowników oprogramowania CAD umożliwiające korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez program oraz pozwalająca na zainstalowanie dodatku PDM w programie CAD Contributor – licencja przeznaczona dla użytkowników...

Czy SOLIDWORKS PDM jest bezpłatny?

26 marca 2020

Licencja SOLIDWORKS PDM nie jest licencją bezpłatną. Wyjątek stanowi licencja SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor, która jest dostarczana w ramach aktywnej usługi subskrypcji na SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium. Cena licencji SOLIDWORKS PDM zależy od: pakietu programu – Standard lub Professional typu licencji – CAD Editor, Contributor, Viewer Istnieje jeszcze dodatkowy rodzaj licencji, SOLIDWORKS PDM...