FAQ Baza Wiedzy SOLIDWORKS PDM

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu SOLIDWORKS PDM.

Co oznacza w SOLIDWORKS PDM komunikat „plik jest otwarty w innej aplikacji”?

Jesteś tutaj:

Jeśli podczas pracy w SOLIDWORKS PDM zobaczymy komunikat: „Plik jest otwarty w innej aplikacji” oznacza to, że próbuje wprowadzić modyfikacje pliku z poziomu aplikacji A podczas, gdy w tym samym czasie plik ten jest otwarty w aplikacji B.

Przykładowo, pracując w SOLIDWORKS CAD z włączonym dodatkiem SOLIDWORKS PDM mamy możliwość m.in. zaewidencjonowania oraz zmiany stanu pliku bezpośrednio z poziomu programu (bez konieczności zamykania otwartego dokumentu) – nie możemy jednak wywołać wyżej wymienionych poleceń z okna eksploratora Windows, jeśli ten sam plik jest otwarty, np. w SOLIDWORKS CAD. Aby móc wykonać działania na pliku z poziomu aplikacji Eksplorator Windows, musimy w pierwszej kolejności zamknąć go w innej aplikacji, np. w SOLIDWOKRS CAD, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat „plik otwarty w innej aplikacji”, który (w zależności od konfiguracji systemu) może zablokować dalsze działania.

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wszystkich programów, dla których przygotowane i zainstalowane są dodatki PDM, są to:

  1. Aplikacje MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
  2. Draftsight,
  3. Autodesk Inventor,
  4. Autocad,

W przypadku pozostałych aplikacji konieczne jest zapisanie efektów swojej pracy i zamknięcie dokumentu nad którym pracujemy, aby móc wykonać działania w systemie PDM (zaewidencjonowanie, zmiana stanu, edycja karty danych, itp.).

Samo ostrzeżenie może zostać wyłączone z poziomu panelu administracyjnego SOLIDWORKS PDM jednak modyfikacja tego ustawienia nie jest wskazana dla niedoświadczonych użytkowników.

Więcej informacji:

Czy artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej