Archiwum FAQ Baza Wiedzy SOLIDWORKS Simulation - SOLIDEXPERT

Dlaczego warto stosować uproszenie 2D w SOLIDWORKS Simulation?

20 maja 2020

Uproszczenie 2D w SOLIDWORKS Simulation w znaczący sposób skraca czas potrzebnych obliczeń, ze względu na mniejszą liczbę stopni swobody (przemieszczenia i odkształcenia występują tylko w płaszczyźnie przekroju analizowanej części). Stosowane w przypadku modeli o stałej grubości. Ponadto istnieje większa swoboda zagęszczania siatki w newralgicznych miejscach (koncentracja naprężeń, zagadnienie kontaktu) ze względu na...

Czy istnieją samouczki, tutoriale do SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

Tak, samouczki do SOLIDWORKS Simulation  są same w sobie zaszyte w programie, Możemy je znaleźć klikając na menu rozwijalne Pomoc->SOLIDWORKS Simulation->Samouczki Każdy z samouczków jest pozwala na przejście krok po kroku budowy całego badania uwzględniając warunki brzegowe, uwzględniając zarówno umocowania jak i obciążenia. Wszystkie bryły użyte do samouczków znajdują się w programie. W przypadku gdyby...

Jak wygenerować raport w SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

Raport w SOLIDWORKS Simulation możemy wygenerować klikając na ikonkę raport znajdującą się na pasku Feature Manager. Następnie przejdziemy do kreatora raportu, w którym możemy zaznaczyć jakie informacje chcemy  w tym raporcie umieścić, takie jak informacje o warunkach brzegowych czy dotyczące siatki. Same wykresy natomiast zostaną dodane na podstawie aktualnego widoku modelu. Jeżeli chcemy uwzględnić jakiś...

Jakie są wymagania sprzętowe dla SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

Wymagania SOLIDWORKS Simulation do uruchomienia są identyczne jak w przypadku SOLIDWORKS, natomiast jeżeli chodzi o jak najkrótszy czas obliczeń, należy się skupić na wysokim taktowaniu procesora oraz dość pokaźnej pamięci operacyjnej RAM, w celu utworzenia wystarczająco gęstej siatki. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł...

Jak zmienić jednostki w SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

W SOLIDWORKS Simulation jednostki można zmienić wchodząc w zakładkę Simulation->Opcje->Opcje domyślne-> Jednostki. Nie zmieni to jednak jednostek obecnie używanych wykresów, zatem należy je zmienić edytując wykres który występuje już w badaniu. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł „Nie bój się metod numerycznych...

Czy w SOLIDWORKS Simulation da się badać analizować radiator?

2 kwietnia 2020

Tak , w SOLIDWORKS Simulation da się badać, analizować radiator – służy do tego analiza termiczna. W przypadku radiatora należy oprócz warunku odpowiedzialnego za konwekcje nałożyć warunek związany z promieniowaniem do toczenia obiektów. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł „Nie bój się metod numerycznych...

Czy SOLIDWOKS Simulation obsługuje analizę kontaktową?

2 kwietnia 2020

Tak, SOLIDWORKS Simulation, obsługuje analizę kontaktową – należy uprzednio zdefiniować potencjalny zestaw kontaktowy pomiędzy ścianami, krawędziami, które mają zostać interaktować ze sobą. Oprócz standardowego zestawu kontaktowego bez penetracji możliwy jest jeszcze kontakt pasowania skurczowego. W przypadku analizy kontaktowej należy pamiętać że o ile jest ona możliwa do wykonania w analizie statycznej, bardzo...

Czy SOLIDWOKRS Simulation obsługuje wiązania?

2 kwietnia 2020

Nie, w SOLIDWORKS Simulation wiązania, których używamy w złożeniu nie wpływają w żaden sposób na analizowany obiekt oprócz oczywistego ustawienia obiektu. Aby powiązać ze sobą elementy należy użyć odpowiednich kontaktów, zestawów kontaktowych. Osobnym przypadki natomiast mogą być wiązania, które są użyte do badania parametrycznego. Wpływają one na początkową bryłę badania.   Więcej informacji: SOLIDWORKS...

Dlaczego w SOLIDWORKS Simulation wysakuje błąd „brak umocowań w modelu”?

2 kwietnia 2020

Oznacza to modelowi nie zostały odebrane żadne stopnie swobody, a wiec pod wpływem siły będzie się on przemieszczać do nieskończoności. Należy zatem dodać odpowiednie umocowania. W przypadku gdzie analizujemy specyficzne zagadnienie gdzie nie występują naturalnie umocowania takie jak w przypadku naprężeń termicznych należy w opcjach badania zaznaczyć opcje oblicz siły swobodnego obiektu oraz zaznaczyć opcje...

W którym pakiecie SOLIDWORKS CAD dostępny jest moduł Simulation?

2 kwietnia 2020

Dla wszystkich pakietów dostępny jest moduł Simulation Xpress, natomiast pełnoprawne badanie statyczne jest dostępne dla pakietu Premium bądź dowolnej innej jeżeli posiadamy wykupioną licencje SOLIDWORKS Simulation.   Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł „Nie bój się metod numerycznych przy obliczaniu...

Czy SOLIDWORKS Simulation obsługuje połączenia śrubowe?

2 kwietnia 2020

Tak, aby jednak poprawnie nadać połączenie śrubowe musi zostać nadany warunek kontaktu bez penetracji pomiędzy ścianami, które są ze sobą połączone śrubami. W przypadku śruby fundamentowej, należy zadeklarować wcześniej wirtualną ścianę. Definicja połączenia śrubowego jest stosunkowo prosta. Należy podać elementy które tworzą otwory pod śrubę. A następnie wprowadzić parametry fizyczne śruby,obciążenie...

Co oznacza komunikat w SOLIDWORKS Simulation „niewłaściwy parametr”?

2 kwietnia 2020

Najczęściej tyczy się to wprowadzania wartości warunków brzegowych. W niektórych miejscach programu, dane które są wartością dziesiętną mogą zostać wprowadzone tylko z kropką a wartości ujemne muszą zostać wprowadzone jako wartość dodatnia z zaznaczoną opcją odwróć kierunek. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł...

Co oznacza komunikat w SOLIDWORKS Simulation „model jest niestabilny”?

2 kwietnia 2020

Najczęściej komunikat mówi nam o tym że zastosowane przez umocowania bądź kontakty są niewystarczające, jeden z komponentów może się swobodnie przemieszczać w trakcie analizy. Aby obejść dany problemem należy sprawdzić właśnie te własności badania. Możemy to wykonać ręcznie bądź poprzez narzędzie znajdź niewystarczająco powiązane obiekty.   Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu,...

Co oznacza komunikat „SOLIDWORKS Simulation nie osiągnął wymaganej zbieżności”?

2 kwietnia 2020

Solver FEE Plus jest solverem iteracyjnym, który podczas działania przybliża rozwiązania z każdym przejściem po macierzy elementów  skończonych. Zdarza się jednak tak, w szczególności w przypadku analiz kontaktowych, ze zmiana która została wyliczona podczas poprzedniej iteracji jest zbyt wysoka i powoduje to wprowadzenie solvera w oscylacje. Podczas obliczeń gdy klikniemy w wykres konwergencji pokażą nam...

Czy SOLIDWORKS Simulation potrafi analizować zderzenia, uderzenia?

2 kwietnia 2020

Tak, SOLIDWORKS Simulation potrafi analizować zderzenia, uderzenia. Taka analiza jest możliwa do wykonania poprzez solvery nieliniowe dzięki dynamice nieliniowej oraz dla specyficznych warunków jako test upadku. W przypadku tej analizy mamy możliwość nadania w warunkach początkowych takich danych jak prędkość początkowa obiektu. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji...

Czy SOLIDWORKS Simulation działa w analizie sprężyn?

2 kwietnia 2020

Na to pytanie musimy rozdzielić na  3 pytania, na które każda odpowiedź brzmi TAK!: Czy SOLIDWORKS Simulation posiada połączenie sprężynowe? W przypadku w którym w modelu występuje sprężyna bądź tłumik nie musimy modelować jej w sposób klasyczny poprzez narysowanie geometrii sprężyny, możemy do tego wykorzystać połączenie sprężyny. Wystarczy wybrać odpowiednie ściany miedzy elementami i podać...

Jaki jest solver w SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

W programie SOLIDWORKS Simulation mamy możliwość wybrania kilku solverów takich, które możemy w rozdzielić na dwa podtypy, iteracyjne oraz wykorzystujący metody bezpośrednie. Metody iteracyjne wykorzystuje solver FEE Plus, natomiast solvery analizy bezpośredniej Direct Sparse, Palrge Problem Directe Sparse oraz Intel Direct Sprase. Wszystkie solvery , które mogą zostać wykorzystane w analizie nieliniowej są typu Implict....

Ile kosztuje program SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

Program SOLIDWORKS Simulation, występuje w 3 pakietach, które oczywiście oprócz możliwości różnią się również cenami. Cena jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, także zapraszam do kontaktu. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł „Nie bój się metod numerycznych przy obliczaniu...

Do czego służy SOLIDWORKS Simulation?

2 kwietnia 2020

SOLIDWORKS Simulation jest oprogramowaniem wykorzystującym metodę elementów skończonych dla obliczeń strukturalnym. Pozwala nam ono na obliczenie naprężęń w elemencie oraz powstałych przemieszczeń ze względu na zadane obciążenia, wyznaczyć rozkład temperatury w obiektach, drgań rezonansowych czy wyboczenia. Program obsługuje zarówno analizy liniowe jak i nieliniowe, dynamiczne wykorzystując przy tym  liniowe oraz...

Co w SOLIDWORKS Simulation oznacza komunikat „grubość nie jest zdefiniowana”?

19 marca 2020

Komunikat „grubość nie jest zdefiniowana” dotyczy obiektów powierzchniowych, które z założenia nie posiadają grubości, w SOLIDWORKS Simulation takie obiekty traktowane są jako skorupy. Skorupa aby została zdefiniowana potrzebuje geometrii, grubości oraz kierunku. Aby nadać te parametry należy kliknąć PPM na obiekt skorupy w menadżerze obiektów SOLIDWORKS Simulation a następnie wybrać edytuj definicje, w...

Czy SOLIDWORKS Simulation działa z arkuszami blach?

19 marca 2020

Tak, SOLIDWORKS Simulation działa z arkuszami brach. Ponadto SOLIDWORKS Simulation arkusze blach traktuje w sposób szczególny, są to skorupy, w których możemy się odnosić przez górną jak i dolną ścianę, oraz ściany boczne. Oczywiście z arkusza są pobierane najważniejsze informacje do badania takie jak grubość blachy czy materiał, którego jest wykonana. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation...

Czy SOLIDWORKS Simulation działa w analizie kół zębatych?

19 marca 2020

Analiza kół zębatych może zarówno odnosić się do naprężeń, powstałych w wyniku działania koło o koło jak i analizy przenosin napędu. Analizę przenoszenia sił pomiędzy kołami możemy wykonać w pakiecie SOLIDWORKS Motion, natomiast analizę powstałych naprężeń możemy wykonać w analizie strukturalnej nakładając odpowiednie obciążenia oraz umocowania. Przykładem analizy strukturalnej może być poniższa...

Czy SOLIDWORKS Simulation działa dla konstrukcji spawanych?

19 marca 2020

Analiza konstrukcji spawanych w postaci belek jest dostępna dla badan statycznych liniowych, nieliniowych, dynamicznych, częstotliwościowych jak i termicznych. Są one realizowane jako analizy metodą elementów skończonych, gdzie element ma tylko jeden wymiar, ze względu na to dostajemy też inną pule wyników, skupiając się głownie na naprężeniach uzyskanych w wyniku rozkładu sił osiowych i momentów gnących....

Czy SOLIDWORKS Simulation działa dla złożeń?

19 marca 2020

W SOLIDWORKS Simulation dostępna jest analiza złożeń dla badań statycznych, dynamicznych, termicznych, wyboczenia czy częstotliwości wraz optymalizacją poszczególnych wymiarów czy parametrów części. Jedynym badaniem, które nie jest dostępne dla złożeń jest analiza topologii ze względu na swój charakter optymalnego „wypełnienia geometrii”. Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja,...

Co to jest „mesh” w SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

“Meshem” w programach obliczeniowych nazywamy siatkę elementów czy objętości skończonych. W przypadku SOLIDWORKS Simulation jest to siatka elementów skończonych. Idea siatki jest bardzo prosta, zamiast liczyć bardzo skomplikowany kształt, który jest praktycznie niemożliwy do policzenia metodami analitycznymi, dzielimy problem na skończoną ilość, łatwiejszych do rozwiązania problemów. Siatka używana w SOLIDWORKS...

Jakie są różnice w pakietach w SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

Pakiety SOLIDWORKS Simulation, różnią przede wszystkim możliwości wykonywanych analiz. Możemy wyróżnić 5 pakiety SOLIDWORKS Simulation, gdzie każdy wyższy pakiet zawiera możliwości poprzedniego: Simulation Xpress – w tym pakiecie możliwa jest analiza pojedynczej bryły dla analiz statycznych, wraz z obliczeniami parametrycznymi. SOLIDWORKS Premium- w tym pakiecie jest możliwa analiza statyczna złożeń oraz analiza...

Jak zmienić w SOLIDWORKS Simulation domyślny folder roboczy?

19 marca 2020

Aby zmienić domyślny folder zapisu plików w SOLIDWORKS Simulation należy kliknąć PPM na badanie i wybrać opcje „właściwości”. Następnie w okienku należy przejść do folderu wyników oraz go zamienić na ten, który jest przez nas pożądany. Jeżeli chcemy aby dany folder bądź pod folder był ustawiany w momencie tworzenia badania, należy ustawić to w opcjach...

Jak interpretować wyniki w SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

Interpretacja wyników w każdym programie służącym do obliczeń są najistotniejszym elementem pracy inżyniera, który wspiera proces projektowy. Interpretacje wyników powinniśmy zacząć od sprawdzenia, czy wykonana analiza została wykonana poprawnie. Oczywiście taka analiza dla każdego rodzaju badania wygląda inaczej, skupie się natomiast na analizie statycznej, ze względu na największą popularność. Powinniśmy zacząć od...

Jak zapisać wyniki, analizy w SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

Wyniki analizy w SOLIDWORKS Simulation zapisywane są automatycznie po wykonaniu badania. Pewne problemy może natomiast sprawić przesłanie wyników badań innemu użytkownikowi, z pomocą przyjdzie nam opcja Pack And Go, gdzie mamy możliwość zapisu pliku wraz z wynikami przeprowadzanych analiz.   Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES...

Jak i skąd pobrać SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

SOLIDWORKS Simulation nie jest osobnym programem przez co, jego instalacja nie może odbyć się bez instalacji programu CAD SOLIDWORKS. Samo pobranie może odbyć się za pomocą dwóch dróg, poprzez ściągniecie plików ze strony producenta / dystrybutora: POBIERZ SOLIDWORKS Simulation Drugim rozwiązaniem jest modyfikacja instalacji. Po wprowadzeniu numeru seryjnego do menadżera instalacji, pojawi się komunikat na...

Jak zainstalować SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

Aby zainstalować program SOLIDWORKS Simulation musimy posiadać licencję na tego rodzaju oprogramowanie. Aby doinstalować dodatek do programy należy zmodyfikować instalacje oprogramowania. Musimy zatem wejść w systemie Windows w Dodaj lub usuń programy, a następnie znaleźć na licie oprogramowanie SOLIDWORKS. Wybieramy modyfikuj,  następnie przechodzimy przez kreator do momentu gdzie mamy możliwość wpisania numerów...

Jak uruchomić SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

SOLIDWORKS Simulation jest dodatkiem do oprogramowania klasy CAD SOLIDWORKS, zatem najpierw musimy mieć uruchomiony program bazę. Następnie musimy aktywować dodatek. Możemy to zrobić z poziomu menu dodatków klikając na ikonę SOLIDWORKS Simulation. Druga z możliwości jest otworzenie okna dodatków SOLIDWORKS korzystając menu: Opcje->Dodatki. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ustawienia, który z interesujących nas...

Jak aktywować SOLIDWORKS Simulation?

19 marca 2020

Licencje SOLIDWORKS Simulation aktywujemy tak jak każdą licencje dla produktu SOLIDWORKS a więc przy uruchomieniu oprogramowania bądź załączeniu dodatku w menadżerze poleceń. Przykład takiej aktywacji możemy znaleźć na poniższym filmie:   Więcej informacji: SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej Analiza MES – artykuł „Nie bój się metod numerycznych przy...

Czy SOLIDWORKS Simulation jest bezpłatne?

19 marca 2020

SOLIDWORKS Simulation występuje w 3 pakietach: Standard, Professional oraz Premium – zobacz porównanie pakietów SW Simulation. Każda z tych wersji posiada osobna licencje i jest ona płatna. Natomiast w programie SOLIDWORKS istnieje jest ograniczona licencja SOLIDWORKS Simulation znana jako Simulation Xpress, która pozwala nam na analizę wytrzymałościową jednej bryły wraz z badaniem parametrycznym. Ta licencja...

Czy wyniki z SOLIDWORKS Simulation są dokładne?

19 marca 2020

SOLIDWORKS Simulation jest programem opierającym się na schemacie numerycznym nazywanym metodą elementów skończonych. Użycie tego schematu implikuje pewne błędy obliczeniowe, jednakże dokładność wyników SOLIDWORKS Simulation jest potwierdzona w raporcie ANFOR, gdzie porównano wyniki analizy numerycznej dla 101 przykładów w porównaniu do obliczeń analitycznych potwierdzających dokładność rozwiązania. Także tak, wyniki...