aktualności

CAMWorks ShopFloor – zapewnij niezakłócony przepływ informacji między działem technologicznym i produkcyjnym

Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom użytkowników CAMWorks, został opracowany dodatek umożliwiający niezakłócony przepływ informacji między działem technologicznym CAM, a produkcją - CAMWorks ShopFloor.

Prawidłowo funkcjonujące i dobrze zarządzane przedsiębiorstwo produkcyjne, które nastawione jest na wytwarzanie wyrobów materialnych, musi być odpowiednio uporządkowane. W firmach tego typu występuje podział na odpowiednie struktury. Przykładowo w przedsiębiorstwie o profilu obróbkowym struktura może być podzielona na dział konstrukcyjny, technologiczny i dział produkcyjny. Taki podział wynika z etapów tworzenia produktu. Pierwszym etapem jest przygotowanie przez dział konstrukcyjny projektu, określenie intencji części i nadanie odpowiednich cech geometrycznych. Przygotowany projekt trafia do działu technologicznego, który przygotowuje podział na etapy i wytyczne wykonania elementu określane technologią wykonania. Następnie przygotowana technologia wykonywana jest na produkcji, a efektem całego procesu jest finalny wyrób.

Właściwie przebiegający proces wytwarzania, od modelu 3D do finalnego wyrobu wymaga niezakłóconej współpracy między poszczególnymi działami. Technolog po opracowaniu odpowiednich operacji obróbkowych w środowisku CAMWorks powinien przekazać komplet informacji operatorowi w celu poprawnego odwzorowania i przeprowadzenia procesu wytwarzania na maszynie. Ustawienia maszynowe takie jak właściwe odwzorowanie układu współrzędnych nadanego w programie CAM, dobór odpowiednich narzędzi o określonych parametrach, dopasowanie materiału półfabrykatu i plik programu zawierającego odpowiednie G-kody, są niezbędne do wykonania prawidłowej obróbki detalu.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom użytkowników CAMWorks, został opracowany dodatek umożliwiający niezakłócony przepływ informacji między działem technologicznym CAM, a produkcją – CAMWorks ShopFloor. CAMWorks ShopFloor to aplikacja będąca modułem w pakiecie oprogramowania CAMWorks, w pełni zintegrowana z SOLIDWORKS i CAMWorks. Docelową grupą użytkowników aplikacji CAMWorks ShopFloor jest personel produkcyjny pracujący bezpośrednio przy maszynach. Narzędzie, poprzez udostępnienie projektu obróbki opracowanego dla modelu, umożliwia uzyskanie większej ilości potrzebnych informacji, ograniczając jednocześnie liczbę dodatkowych pytań stawianych przed technologiem przez operatora obrabiarki.

Możliwości CAMWorks Shop Floor:

 1. Publikacja projektu opracowanej technologii obróbki w CAMWorks dla operatorów maszyn.
 2. Bezpośrednia możliwość uzyskania przez operatora informacji o:
  • położeniu punktu zerowego układu współrzędnych na detalu,
  • wymiarach półfabrykatu ustawionego w CAMWorks,
  • magazynie narzędziowym zastosowanym do wykonania obróbki, numer stacji dla danego narzędzia, wysunięcie narzędzia z oprawki, podgląd widoków narzędzi wraz
   z uchwytami,
  • parametrach obróbki dla poszczególnych operacji.
 3. Pełna symulacja ścieżek narzędzia krok po kroku, całego programu, a także poszczególnych operacji.
 4. Operator ma możliwość weryfikacji ścieżka po ścieżce G-kodu wygenerowanego przez technologa i przetworzonego przez postprocesor dla odpowiedniej maszyny. Weryfikacja odbywa się w aplikacji NC Editor.
 5. Podgląd arkusza ustawień przygotowanego w sposób automatyczny dla opracowanego projektu obróbki. Arkusz zawiera widoki modelu, ścieżki narzędzia, parametry obróbki, czas wykonania operacji obróbki

Procedura przygotowania publikacji projektu dla CAMWorks Shop Floor

Przygotowany projekt w CAMWorks zawierający technologię obróbki należy zapisać jako projekt wykorzystując wbudowane makro tworzące automatycznie plik w katalogu części z rozszerzeniem *.cwspflr. Przed zapisaniem pliku, technolog określa czy w projekcie zawarty będzie g-kod na maszynę wraz z odpowiednim arkuszem ustawień.

Obraz zawierający mapa, tekst Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający mapa Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Po otwarciu pliku projektu w CAMWorks Shop Floor użytkownik może zweryfikować technologię obróbki części na kilka sposobów. Do wybory są trzy rodzaje symulacji.

Analiza symulacji ścieżki narzędziowej dla operacji obróbki zgrubnej metodą ścieżka po ścieżce.

Weryfikacja symulacji usuwania materiału naddatku z półfabrykatu. Proces symulacji przebiega dokładnie tak samo jak pełnej wersji programu CAMWorks. Operator ma możliwość przeprowadzenia symulacji ścieżki w dwóch trybach, trybie narzędzi i trybie turbo. Może także ustawić wykrywanie kolizji narzędzia, trzonka narzędzia i uchwytu z obrabianym półfabrykatem.

Po przeprowadzeniu symulacji obróbki program pozwala wyświetlić porównanie między obrobionym półfabrykatem a modelem części docelowej.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

W kolejnym etapie użytkownik dysponuje możliwością sprawdzenia poprawności przygotowanej technologii przetworzonej przez postprocesor dla wybranej obrabiarki w NC Editor. Symulacja poszczególnej ścieżki g-kodu pozwala zweryfikować ewentualne wystąpienie błędów i daje możliwość ich eliminacji.

Etap pozytywnej weryfikacji symulacji operator może zakończyć się wyświetleniem arkusza ustawień przygotowanego automatycznie przez technologa.

Autor:

Paweł BLOCH

Inż. wsparcia technicznego CAD / CAM

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej