aktualności

Customer Portal zastąpiony przez DSx. CLIENT CARE & ORDER

10 kwietnia 2023 roku Dassault Systèmes dokonał zmian w portalu klienta SOLIDWORKS znanym pod nazwą CUSTOMER PORTAL. Od tej pory funkcjonalność tego systemu została przeniesiona do portalu DSx. CLIENT CARE & ORDER. Dotychczasowe dane wszystkich klientów SOLIDWORKS zostały przeniesione do nowego systemu. Dla nowych klientów konta w tym systemie zakładane są automatycznie.

Nowa witryna to ujednolicony portal narzędzi administracyjnych i pomocy technicznej dla wszystkich Administratorów SOLIDWORKS i użytkowników usługi subskrypcji. Powodem tej zmiany jest stworzenie jednego spójnego systemu administracyjnego dla wszystkich klientów, usług i marek firmy DASSAULT SYSTÈMES.

3DEXPERIENCE ID

Do tej pory podczas dostępów do serwisów SOLIDWORKS wymagane było użycie SOLIDWORKS ID. SOLIDWORKS ID został zastąpiony 3DEXPERIENCE ID.

Uwaga: Aby użyć identyfikatora 3DEXPERIENCE, użyj tego samego adresu e-mail i hasła, których obecnie używasz przy logowaniu się do portalu klienta SOLIDWORKS.

Zmiany dla użytkowników z aktywną subskrypcją SOLIDWORKS

Wprowadzenie nowej platformy administracyjnej wprowadza również kilka zmian dla użytkowników, m.in.: nie będzie już konieczne przypisywanie produktu członkowi zespołu ani nie będzie konieczności rejestrowania numerów seryjnych SOLIDWORKS. Tym samym użytkownicy nie mają już potrzeby odwiedzać portalu klienta SOLIDWROKS, którego funkcjonalności zostały zablokowane.

SOLIDWORKS Admin Portal

Funkcjonalność Admin portalu również została przeniesiona do nowego systemu - DSx. CLIENT CARE & ORDER. Administrator systemu ma do dyspozycji zestaw opcji dostępnych z poziomu głównego Menu.

Z tego poziomu bardzo szybko można przejść do znanego użytkownikom SOLIDWORKS portalu bazy wiedzy „Knowledge Base”.

Z poziomu zakładki „Manage your SRs and CRITSITs” użytkownik ma możliwość podglądu i zarządzania zgłoszeniami typu SR, które dotyczą danej firmy i które zostały założone w imieniu administratora danej firmy.

W zakładce „New media Download & Order” administrator może pobrać najnowsze oprogramowanie.

Na pierwszej karcie wyświetlane są dane identyfikacyjne firmy. W celu pobrania plików instalacyjnych interesującego nas oprogramowania, należy przejść do karty „Fix Download”, a następnie kliknąć „Access your Download”.

Użytkownik zostanie przeniesiony do strony w której należy wskazać rodzinę produktów (klikając w odpowiednią ikonę), a następnie z której oprogramowanie zamierza pobrać – patrz zrzut ekranu poniżej.

Dodatkowo, po kliknięciu kursorem myszy w zakładkę „Download My Orders” użytkownik widzi cała listę swoich zamówień i z tego poziomu w bardzo szybki sposób może pobrać pliki instalacyjne oprogramowania które zamówił.

Zakładka „Contact Administration” umożliwia administratorowi pełne zarządzanie osobami powiązanymi z firmą wykorzystującymi oprogramowanie. Z tego poziomu możliwe jest dodawanie nowych użytkowników, usuwanie ich i przydzielanie im odpowiednich praw.

Administrator widzi listę aktywnych użytkowników ich loginy oraz przypisane role.

Proces dodawania nowego użytkownika wygląda następująco:

  1. Zaloguj się do portalu DSx. CLIENT CARE & ORDER  (https://dsxclient.3ds.com/).
  2. Kliknij opcję „Contact Administration” w menu głównym.
  3. Dodaj kontakt.
  4. Przypisz rolę.

Kontakt zostanie dodany poprawnie w momencie, gdy użytkownik zaloguje się przy użyciu identyfikatora 3DEXPERIENCE oraz użyje tego samego adresu e-mail, który podałeś podczas dodawania kontaktu. Jeśli użytkownicy nie mają identyfikatora 3DEXPERIENCE, mogą go utworzyć w dowolnym momencie.

W każdym momencie administrator ma możliwość dokonania zmian uprawnień dla poszczególnych użytkowników. W tym celu powinien on kliknąć w przycisk „Change”, następnie zmienić rolę, a na koniec wybrać polecenie „Apply Role Changes”.

Wszystkich klientów, którzy mają problem z przypisaniem odpowiednich ról dla swoich pracowników zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z działem technicznym firmy SOLIDEXPERT poprzez HELPDESK.

Autor
Mateusz Chmiel

Specjalista techniczny ds. CAD/DriveWorks

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej