aktualności

DraftSight 2020 – CAD 2D / 3D – nowości, funkcje, cena – dowiedz się więcej

Co to jest DraftSight?

Pomimo wszechobecnego występowania pojęć takich jak Przemysł 4.0, Lean Manufacturing (zwinne wytwarzanie), Rapid Prototyping (szybkie prototypowanie) oraz dostępności zintegrowanych rozwiązań do modelowania przestrzennego i ich niezaprzeczalnych zalet, ciągle popularnym i nieraz nieodzownym rozwiązaniem jest skorzystanie z programów do projektowania 2D (chyba nie znajdziemy inżyniera, który nie wie czym jest program AutoCAD). Do takich programów należy DraftSight – bogate w funkcje rozwiązanie CAD, które pozwala tworzyć, edytować, wyświetlać i oznaczać wszelkiego rodzaju pliki DWG 2D i 3D z większą łatwością, szybkością i wydajnością. Znajomy interfejs użytkownika, dobrze znane komendy, obsługa różnych wersji plików DWG oraz DXF umożliwia szybkie przejście z bieżącej aplikacji CAD, a także bezproblemową wymianę plików z kooperantami.

Dla kogo jest DraftSight?

DraftSight to niezbędne narzędzie dla osób, które:

 • Stale pracują na plikach DWG oraz DXF,
 • Tworzą rzuty budynków i layouty instalacji,
 • Używają technologii laserowej lub plazmowej do procesów cięcia,
 • Wprowadzamy poprawki do posiadanej dokumentacji,
 • W procesie wytwarzania musimy zmierzyć odległości, których nie naniesiono na rysunku,
 • Chcielibyśmy mieć wybór wersji pliku DWG/DXF, w której zapiszemy nasz projekt.

Pliki DWG i DXF są najczęściej używanym formatem do wymiany danych między kontrahentami, zwłaszcza w branży architektonicznej czy w produkcji elementów z blach. W przypadku tych ostatnich, nierzadko należy wprowadzić drobne zmiany w plikach DXF przed wysłaniem ich na laser czy plazmę. Dla projektów architektonicznych, budowlanych oraz instalacyjnych wciąż najczęściej wykorzystywanym formatem są pliki DWG. Program DraftSight 2020 jest niezastąpionym narzędziem do otworzenia i ewentualnej zmiany warstw lub usunięcia niepotrzebnych geometrii z plików DWG/DXF.

Ponieważ oprogramowanie oferowane jest w (aktualizacja 01.09.2021) 4 pakietach (dwóch możliwych do zakupu :

DraftSight Professional 2021:

 • Oferuje wszystkie funkcje stawiane przed programem typu CAD 2D.
 • Wzbogaca program o dodatkowe funkcje (porównanie pakietów).
 • Zawiera dodatki branżowe, które ułatwiają codzienną pracę.
 • Posiada dostępne API, dzięki czemu możemy pisać własne dodatki i makra, które jeszcze bardziej dostosują program do naszych potrzeb oraz zautomatyzują powtarzalne czynności.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF oraz wykorzystania narzędzi przyśpieszających pracę bez ponoszenia wysokich wydatków.
 

DraftSight Premium 2021:

 • Zawiera wszystkie funkcjonalności i zalety DraftSight Professional.
 • Wzbogaca program o dodatkowe funkcje (porównanie pakietów).
 • Oferuje funkcje modelowania 3D.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF oraz wykorzystania narzędzi przyśpieszających pracę bez ponoszenia wysokich wydatków, w ramach których otrzymujemy również narzędzie do podstawowego modelowania 3D.
   
   

DraftSight Enterprise

 • Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy potrzebują zaawansowanego narzędzia CAD 2D, którego funkcjonalności można rozbudować o dodatki i makra, które przyśpieszą codzienną pracę,
 • Dla zespołów architektów, którzy dzięki połączeniu z platformą HomeByMe mogą w prosty sposób wykonać trójwymiarową wizualizację, a następnie jednym kliknięciem wyeksportować dane do w pełni zwymiarowanego rzutu w formacie DWG,
 • Dla firm, w których środowisko CAD 2D wykorzystywane jest stosunkowo rzadko przez pojedynczych pracowników, jednakże sumarycznie narzędzie to jest nieodzowne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. DraftSight Enterprise oferowany jest w formie licencji sieciowej, dzięki której program możemy zainstalować na dowolnej liczbie stacji, a jednoczesna liczba użytkowników równa jest liczbie posiadanych licencji,
 • Dla zespołów konstruktorów tworzących profesjonalną dokumentację wykonawczą i złożeniową, gdzie wykorzystaniu m.in. narzędzia Toolbox: automatyczne listy materiałowe, tabele rewizji, wstawianie otworów i elementów złącznych zgodnych z wybranymi normami, symboli spoin, wykończenia powierzchni itp.,
 • Dla zespołów technologów, których pracę znacząco może ułatwić wbudowany generator G-kodu,
 • Dla firm, które wymagają pomocy technicznej dostawcy i chcą mieć wybór między licencją dzierżawioną a licencją wieczystą,

DraftSight Enterprise Plus

 • Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy poza funkcjonalnościami DraftSight Enterprise dodatkowo potrzebują podstawowych funkcjonalności modelowania 3D,
 • Dla firm, które wymagają pomocy technicznej dostawcy i chcą mieć wybór między licencją dzierżawioną a licencją wieczystą,

Możliwości i zalety DraftSight

Dzięki podziałowi na 5 pakietów oprogramowanie zapewnia elastyczność w doborze rozwiązań najlepiej pasujących do naszych potrzeb. W zależności od dokonanego wyboru możemy wyróżnić następujące możliwości i zalety:

DraftSight Standard

 • Oferuje wszystkie funkcje stawiane przed programem typu CAD 2D.
 • Umożliwia bezproblemową edycję plików DWG z innych programów.
 • Posiada intuicyjne menu, które można dostosować do swoich potrzeb i preferencji.
 • Ponieważ nie wszystko wymaga zaprojektowania modelu 3D, w przypadku prostych projektów wykonanie rysunku 2D w środowisku DraftSight może być znacznie szybsze.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF bez ponoszenia wysokich wydatków.

DraftSight Professional

 • Zawiera wszystkie funkcjonalności i zalety DraftSight Standard.
 • Wzbogaca program o dodatkowe funkcje (porównanie pakietów).
 • Zawiera dodatki branżowe, które ułatwiają codzienną pracę.
 • Posiada dostępne API, dzięki czemu możemy pisać własne dodatki i makra, które jeszcze bardziej dostosują program do naszych potrzeb oraz zautomatyzują powtarzalne czynności.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF oraz wykorzystania narzędzi przyśpieszających pracę bez ponoszenia wysokich wydatków.

DraftSight Premium

 • Zawiera wszystkie funkcjonalności i zalety DraftSight Professional.
 • Wzbogaca program o dodatkowe funkcje (porównanie pakietów).
 • Oferuje funkcje modelowania 3D.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF oraz wykorzystania narzędzi przyśpieszających pracę bez ponoszenia wysokich wydatków, w ramach których otrzymujemy również narzędzie do podstawowego modelowania 3D.

DraftSight Enterprise

 • Zawiera wszystkie funkcjonalności i zalety DraftSight Professional.
 • Wzbogaca program o dodatkowe funkcje (porównanie pakietów).
 • Umożliwia wybór licencjonowania: dzierżawa lub licencje wieczyste.
 • Posiada licencjonowanie sieciowe – możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk bez konieczności kupowania dużej liczby licencji dla każdego użytkownika.
 • W ramach dzierżawy i subskrypcji klient otrzymuje dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej w języku polskim.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF oraz wykorzystania narzędzi przyśpieszających pracę bez ponoszenia wysokich wydatków,
 • Możliwość wyboru: licencja czasowa lub licencja wieczysta z nieobligatoryjną usługą subskrypcji,
 • Licencjonowanie sieciowe – instalacja na dowolnej liczbie stanowisk, jednoczesne uruchomienie programu na liczbie stanowisk równej liczbie zakupionych licencji,
 • Pomoc techniczna świadczona przez polską firmę w ramach licencji czasowych i subskrypcji.

DraftSight Enterprise Plus

 • Zawiera wszystkie funkcjonalności i zalety DraftSight Enterprise.
 • Wzbogaca program o dodatkowe funkcje (porównanie pakietów).
 • Oferuje funkcje modelowania 3D
 • Umożliwia wybór licencjonowania: dzierżawa lub licencje wieczyste.
 • Posiada licencjonowanie sieciowe – możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk bez konieczności kupowania dużej liczby licencji dla każdego użytkownika.
 • W ramach dzierżawy i subskrypcji klient otrzymuje dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej w języku polskim.
 • Możliwość tworzenia i edycji uniwersalnych plików DWG i DXF oraz wykorzystania narzędzi przyśpieszających pracę bez ponoszenia wysokich wydatków, w ramach których otrzymujemy również narzędzie do podstawowego modelowania 3D,
 • Możliwość wyboru: licencja czasowa lub licencja wieczysta z nieobligatoryjną usługą subskrypcji,
 • Licencjonowanie sieciowe – instalacja na dowolnej liczbie stanowisk, jednoczesne uruchomienie programu na liczbie stanowisk równej liczbie zakupionych licencji,
 • Pomoc techniczna świadczona przez polską firmę w ramach licencji czasowych i subskrypcji.

Nowości w DraftSight 2020

Każdego roku oprogramowanie ewoluuje zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, którzy mogą zgłaszać potrzeby wprowadzenia nowych funkcji. I tak DraftSight 2020 został wyposażony w następujące nowe rozwiązania:

Bloki dynamiczne

Bloki dynamiczne to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia w jednym bloku przechowywanie całego typoszeregu danego elementu. Od teraz takie operacje jak np.:

 • dostosowanie pomiędzy drzwiami lewymi/prawymi na rysunkach architektonicznych,
 • zmiana średnicy oraz klasy ciśnieniowej kołnierza na rysunkach instalacyjnych,
 • przełączenie reprezentacji ruchomego elementu na rysunkach wariantowych

są dostępne za pomocą kliknięcia myszką.

Auto-wymiarowanie

Z DraftSight 2020 możliwe jest automatyczne wymiarowanie rysunków, dzięki któremu zaoszczędzimy dziesiątki godzin spędzonych na tej czynności.

Auto-wyrównanie wymiarów

DraftSight 2020 oferuje automatyczne rozmieszczenie wymiarów oraz wyrównanie odstępów pomiędzy wymiarami – koniec z nieczytelnymi rysunkami.

Narzędzie Thumbwheel

Po skorzystaniu z funkcji autowyrównania wymiarów można w łatwy sposób dopasować odległość pomiędzy nimi dzięki narzędziu Thumbwheel. Za pomocą pokrętła na palecie Wymiar można zwiększyć lub zmniejszyć odległości przesunięcia między liniami wymiarowymi automatycznie rozmieszczonych wymiarów i geometrii.

Narzędzie Topo Tracer

Topo Tracer tworzy płaskorzeźbę 3D na rysunku, śledząc obraz topograficzny 2D i generując siatkę, powierzchnię lub bryłę 3D.

Zaczynamy od dołączenia obrazu topograficznego do rysunku i wybrania obszaru analizy. Za pomocą funkcji automatycznego śledzenia można automatycznie wykrywać linie konturowe lub ręcznie śledzić każdą linię. Opcja Skala wysokości pozwala określić związek między wysokością linii konturu na obrazie 2D a jednostkami DraftSight, które są używane na rysunku.

Panel 3D Content Central

DraftSight 2020 wyposażony został w panel 3D Content Central, który działa podobnie jak ten znany z SOLIDWORKS. Po prostu znajdź oraz przeciągnij i upuść komponent z dostępnej biblioteki on-line:

Platforma 3DEXPERIENCE

Dostęp do platformy 3D Experience (więcej informacji) możliwy jest bezpośrednio z okna DraftSight, dzięki czemu mamy możliwość zapisywania i zarządzania plikami bezpośrednio w naszej przestrzeni chmurowej.

Dodatkowo dostęp do platformy 3D Experience (więcej informacji) Marketplace możliwy jest bezpośrednio z okna DraftSight, dzięki czemu bezpośrednio w oknie DraftSight mamy możliwość:

 • przeglądania bazy producentów z całego świata, otrzymywania wycen produkcji swoich projektów oraz dodania swojej firmy jako wykonawcy, dzięki czemu inne firmy będą mogły przesłać Ci projekt do wyceny (aplikacja Make);
 • dostępu do platformy z katalogiem dziesiątek milionów komponentów do pobrania od sprawdzonych dostawców (aplikacja PartSupply);
 • dostępu do platformy łączącej inżynierów, dzięki której możemy liczyć na pomoc w zaprojektowaniu czy certyfikacji swoich produktów przez czołowych inżynierów na całym świecie (aplikacja Engineering).

 

Łatwiejsza zmiana stylu strzałek

W DraftSight 2020 zmiana typu strzałek wymiarowych jest równie prosta jak w SOLIDWORKS. Wystarczy kliknięcie w strzałkę i wybranie jednej z opcji:

 

Pozostałe udoskonalenia

 • Automatyczne przycinanie linii wymiarowych
 • Nowa zakładka eksportu oraz nazwa zakładka dołączania umożliwiają dostęp do często używanych poleceń w jeszcze łatwiejszy sposób.
 • Udoskonalenia API: dostęp do niestandardowych elementów i ich modyfikacja, wstawianie i modyfikacja tekstu po krzywej, zaawansowane opcje eksportu modeli i arkuszy do formatu PDF.

DraftSight a AutoCAD

Zapewne nasuwają się pytania: czym różni się DraftSight od AutoCAD? Który pakiet DraftSight odpowiada moim potrzebom, jeśli do tej pory korzystałem z AutoCAD LT? Czy warto wybrać nowe rozwiązanie? Czy nauka nowego oprogramowania trwa długo? Czy są dostępne licencje wieczyste?

DraftSight wyposażony jest intuicyjny, dobrze znany interfejs, oparty na paskach menu i narzędzi, wstążkach i kartach. Wszystkie ustawienia możemy dostosować do swoich potrzeb, o czym więcej w artykule Dostosuj DraftSight do swoich potrzeb – to łatwe!, a poszczególne funkcje możemy wybierać zarówno klikając w ikony poleceń, jak i z wykorzystaniem okna poleceń, jak w innych programach CAD 2D.

Producentem oprogramowania DraftSight jest przedsiębiorstwo Dassault Systèmes, światowy lider rankingu PWC jeżeli chodzi o dostawców oprogramowania CAx, które odpowiada również za takie marki jak m.in: SOLIDWORKS, CATIA, ENOVIA, SIMULIA. Dzięki stabilnej pozycji rynkowej i historii sięgającej 1929 roku (wtedy Marcel Bloch-Dassault założył przedsiębiorstwo Société des Avions Marcel Bloch, które po II Wojnie Światowej przekształciło się w Avions Marcel Dassault, a odpowiada m. in. za produkcję samolotów Falcon czy Mirage) możemy mieć pewność podjęcia właściwej decyzji.

Różnice pomiędzy poszczególnymi pakietami DraftSight w zestawieniu z cenami oraz możliwościami AutoCAD przedstawiono w sekcji DraftSight – cena, pakiety, rodzaje licencji.

DraftSight Free a nowe pakiety

Każdy z kilku milionów użytkowników darmowej wersji DraftSight mógł zawieść się informacją, że DraftSight Free przechodzi do historii wraz z końcem 2019 roku. Zmiana ta jednak to odpowiedź na ankiety zorganizowane wśród użytkowników w 2016 i 2018 roku, gdzie zdecydowana większość zdecydowała o ciągłym rozwoju oprogramowania i wprowadzaniu z każdą wersją kolejnych funkcji, nawet kosztem konieczności poniesienia opłaty (która dla wersji Standard wynosi jedynie 99 EUR netto rocznie). Tabela w sekcji DraftSight – cena, pakiety, rodzaje licencji zawiera również pozycję DraftSight Free, by jeszcze łatwiej wybrać pakiet, który będzie najbardziej odpowiedni dla każdego użytkownika.

DraftSight – cena, pakiety, rodzaje licencji

Oprogramowanie DraftSight 2020, podobnie jak wersja 2019, oferowane jest w pięciu pakietach, z czego trzy (Standard, Professional, Premium) to licencje stanowiskowe oferowane w formie rocznej dzierżawy, a 2 pakiety (Enterprise, Enterprise Plus) to licencje sieciowe oferowane w formie licencji wieczystej oraz rocznej dzierżawy wraz z pełną pomocą techniczną świadczoną w języku polskim przez dostawcę.

DraftSight Standard [Wycofany 08.2021]

Podstawowy pakiet oprogramowania DraftSight do projektowania 2D dostępny w języku polskim. Można zamówić go poprzez stronę KUP w cenie 99 EUR/rok. Pakiet ten zakupisz również bezpośrednio u nas – otrzymasz dzięki temu polską FV oraz możliwość opłaty przelewem, wystarczy kontakt z naszym doradcą handlowym.

DraftSight Professional

Zaawansowany, wyposażony w dodatki ułatwiające oraz automatyzujące codzienną pracę (biblioteka elementów Toolbox, biblioteka projektów, porównywanie rysunków, tabele materiałowe i tabele rewizji, interfejs API), pakiet oprogramowania DraftSight do projektowania 2D dostępny w języku polskim. Można zamówić go poprzez stronę KUP w cenie 199 EUR/rok. Pakiet ten zakupisz również bezpośrednio u nas – otrzymasz dzięki temu polską FV oraz możliwość opłaty przelewem, wystarczy kontakt z naszym doradcą handlowym.

DraftSight Premium

Najwyższy, wyposażony w dodatki ułatwiające oraz automatyzujące codzienną pracę (biblioteka elementów Toolbox, biblioteka projektów, porównywanie rysunków, tabele materiałowe i tabele rewizji, interfejs API), pakiet oprogramowania DraftSight do projektowania 2D i podstawowego modelowania 3D dostępny w języku polskim. Można zamówić go poprzez stronę KUP w cenie 499 EUR/rok. Pakiet ten zakupisz również bezpośrednio u nas – otrzymasz dzięki temu polską FV oraz możliwość opłaty przelewem, wystarczy kontakt z naszym doradcą handlowym.

DraftSight Enterprise

Zaawansowany, wyposażony w dodatki ułatwiające oraz automatyzujące codzienną pracę (biblioteka elementów Toolbox, biblioteka projektów, porównywanie rysunków, tabele materiałowe i tabele rewizji, interfejs API), pakiet oprogramowania DraftSight do projektowania 2D dostępny w języku polskim. Oferowany w formie licencji sieciowej (pływającej, ang. floating license), co oznacza, że oprogramowanie można zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk, a liczbą jednocześnie uruchomionych programów zarządza serwer licencji. Oferta, zarówno jako licencja roczna, jak i licencja wieczysta, przygotowywana jest indywidualnie dla klienta przez doradcę handlowego. W ramach licencji Enterprise dostawca zapewnia pełną pomoc techniczną.

DraftSight Enterprise Plus

Zaawansowany, wyposażony w dodatki ułatwiające oraz automatyzujące codzienną pracę (biblioteka elementów Toolbox, biblioteka projektów, porównywanie rysunków, tabele materiałowe i tabele rewizji, interfejs API), pakiet oprogramowania DraftSight do projektowania 2D i podstawowego modelowania 3D dostępny w języku polskim. Oferowany w formie licencji sieciowej (pływającej, ang. floating license), co oznacza, że oprogramowanie można zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk, a liczbą jednocześnie uruchomionych programów zarządza serwer licencji. Oferta, zarówno jako licencja roczna, jak i licencja wieczysta, przygotowywana jest indywidualnie dla klienta przez doradcę handlowego. W ramach licencji Enterprise Plus dostawca zapewnia pełną pomoc techniczną.

 

DraftSight FREE NIEDOSTĘPNY

DraftSight STANDARD DraftSight PROFESSIONAL DraftSight PREMIUM DraftSight ENTERPRISE DraftSight ENTERPRISE Plus AutoCAD LT AutoCAD
FUNKCJE                

Cena katalogowa (dzierżawa – 1 rok)

0 € 99 € 199 € 499 € 399 € 699 € 400 € 1755 €

Cena katalogowa (licencja wieczysta)

brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej brak licencji wieczystej 499 € 899 € brak licencji wieczystej

brak licencji wieczystej

Opcjonalna subskrypcja

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 299 € 499 € nie dotyczy

nie dotyczy

Licencje sieciowe

brak brak brak brak w cenie w cenie brak

+1755 €

Instalacja z obrazów administracyjnych

       

Opieka techniczna resellera

brak brak brak brak

 

(w dzierżawie lub subskrypcji)

 

(w dzierżawie lub subskrypcji)

 

(w dzierżawie)

(w dzierżawie)

Obsługa typowych formatów plików (DXF, DWG, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF)

Rysowanie (linie, polilinie, łuki, okręgi, elipsy, tabele, kreskowanie, …)

Wiersz poleceń

Modyfikowanie (przesuwanie, kopiowanie, obracanie, skalowanie, scalanie, …)

Inteligentne przycinanie      

Uchwyty wielofunkcyjne umożliwiające zmienianie kształtu, przesuwania i wykonywania operacji na geometrii za pomocą charakterystycznych dla obiektu opcji uchwytów.

Szyki

Szyk po ścieżce

   

Inteligentne wymiarowanie

 

Wprowadzanie wymiarów bezpośrednio w trakcie szkicowania  

Scalanie wymiarów

   

Auto-wymiarowanie

     

 

Auto-wyrównywanie wymiarów

     

 

Narzędzie Thumbwheel

     

 

Automatyczne przycinanie linii wymiarowych

     

 

Łatwa zmiana stylu strzałek

     

 

Auto-wstawianie wymiarów    

Linie środkowe i znaczniki środka

Notatki

Bloki

Bloki dynamiczne    

Zmiana punktu bazowego bloku

 

   

Atrybuty bloku

 

Chmurki rewizyjne

Tabele

Odnośniki

Skalowanie opisów

Edytowanie polilinii

Biblioteka symboli mechanicznych

    ograniczone
Biblioteka projektów    

Narzędzia standardów CAD

   
Warstwy

Menedżer warstw

Warstwa kreskowania

Wklejanie do aktywnej warstwy

   

Podgląd warstw

   
Wsparcie predefiniowanych warstw    

   
Odniesienia (rysunki, obrazy, PDF)

 

(tylko rysunki

i obrazy)

 

Przezroczystość obiektów i warstw

Dostosowane palety narzędzi

Łatwy w użyciu interfejs

Obsługa dostosowania interfejsu CUI

Autoukrywanie palet narzędzi

Udoskonalenia narzędzi migracji

Porównywanie rysunków

   

Podświetlanie wyboru

Usuwanie zduplikowanych elementów  

Szybkie modyfikowanie: kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie

Grupowanie

Widoki

Wydruk o bardzo małej grubości linii do cięcia laserem      

Drukowanie wsadowe

   

Obliczanie właściwości masy

   

Polecenie automatycznego uzupełniania    

Tekst po krzywej

   
Spirala, helisa    

Wsparcie przesunięcia wymiarowego

   
Używanie formuł w tabelach    

Zamrażanie warstwy rzutni

   
Konwersja rysunków na format DWG/DXF     *

*

Automatyczne uzupełnianie poleceń

   
Import i konwersja plików PDF   * * * * *

Narzędzia specyficzne dla konkretnych obszarów przemysłu

    ograniczone ograniczone ograniczone ograniczone  
Modelowanie 3D          

Wiązania 2D

         
Renderowanie          

Oświetlenie

         

Importowanie modeli 3D

 

Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online

   

Wsparcie dla platformy 3DExperience

     

ograniczone

Wsparcie dla SOLIDWORKS Electrical

     

ograniczone

Wsparcie dla SOLIDWORKS PDM

     

Wsparcie dla Delmia i Geovia

   

Import i konwersja plików DGN

   

Interfejs API – pisanie własnych dodatków      

Rejestrator makr

     

Rejestrator operacji

     

Narzędzie do transferu licencji online

nie dotyczy nie dotyczy

G-Code Generator

       

Forum użytkowników

* dostępne zewnętrzne dodatki

Wymagania sprzętowe DraftSight

DraftSight 2020 dla Windows (wszystkie pakiety):

 • System operacyjny: Windows® 7 SP1, 32-bit; Windows® 7 SP1, 64-bit; Windows® 8.1, 64-bit; Windows® 10, 64-bit;
 • Minimalne miejsce na dysku: 1,5 GB;
 • Pamięć RAM: 2 GB (zalecane min. 8 GB);
 • Procesor: Intel® Core™ 2 Duo/AMD® Athlon™ X2 Dual-Core (zalecane min. Intel® Core™ i5/ AMD® Athlon/Phenon™ X4);
 • Karta graficzna ze wsparciem OpenGL 1.4 (zalecane min. OpenGL 3.2);
 • Połączenie z internetem do aktywacji licencji oraz dostępu do niektórych funkcjonalności.

DraftSight 2020 dla MacOS :

 • System operacyjny: Mac® v10.13 (High Sierra); Mac® v10.14 (Mojave); Mac® v10.15 (Catalina);
 • Minimalne miejsce na dysku: 1,5 GB;
 • Pamięć RAM: 2 GB (zalecane min. 8 GB);
 • Procesor: Mac® with Intel® Core™ 2 Duo procesor lub lepszy;
 • Karta graficzna ze wsparciem OpenGL 1.4 (zalecane min. OpenGL 3.2);
 • Połączenie z internetem do aktywacji licencji oraz dostępu do niektórych funkcjonalności.

Serwer licencji sieciowej SNL (pakiety Enterprise oraz Enterprise Plus):

 • System operacyjny: Windows® 7 SP1, 64-bit; Windows® 10, 64-bit; Windows® Server 2016; Windows® Server 2019;
 • Połączenie z internetem do aktywacji licencji;

Bezpłatna wersja testowa DraftSight 2020 – skąd pobrać?

Bezpłatną, 30-dniową wersję DraftSight można pobrać ze strony https://solidexpert.com/pobierz-draftsight/.

Wersja próbna oferuje możliwości pakietu Premium/Enterprise Plus, aby w pełni sprawdzić dostępne funkcje i wybrać najlepszy pakiet do stawianych wymagań. Po pobraniu plików należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem Pobierz DraftSight wybierając w punkcie 3 instrukcji pierwszą z opcji „Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna”.

W przypadku pytań związanych z instalacją skontaktuj się z naszym Zespołem Technicznym: https://solidexpert.com/pomoc/ lub zobacz nasze FAQ DraftSight

Jak kupić DraftSight?

Zachęcamy do kontaktu z nami – Zespół Specjalistów SOLIDEXPERT pomoże wybrać odpowiedni pakiet oraz liczbę licencji, wyjaśni wszystkie niejasności i przygotuje ofertę skrojoną do Państwa potrzeb.

 • DraftSight Professional można również zakupić bezpośrednio na stronie kilkając w łącze: LINK
 • DraftSight Premium można również zakupić bezpośrednio na stronie kilkając w łącze: LINK

W przypadku chęci nabycia pakietów DraftSight Enterprise oraz DraftSight Enterprise Plus lub otrzymania faktury od polskiej firmy na pakiety DraftSight Standard, DraftSight Professional oraz DraftSight Premium prosimy o kontakt:

Kraków – główna siedziba
ul. G. Zapolskiej 44
30-126 Kraków
tel.: +48 12 626 06 00
e-mail: office@solidexpert.com

Gdańsk
ul. Azymutalna 11
80-298 Gdańsk
tel.: +48 58 351 43 13
e-mail: gdansk@solidexpert.com

Warszawa
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
tel.: +48 22 487 53 39
e-mail: warszawa@solidexpert.com

Rzeszów
Dąbrówki 246
37-100 Łańcut
tel.: 17 741 53 50
e-mail: rzeszow@solidexpert.com

Kupiłeś program DraftSight? Przeczytaj jak go prawidłowo zainstalować.

Instalacja i aktywacja DraftSight Standard, Professional i Premium

Instalacja i aktywacja DraftSight Enterprise i Enterprise Plus

Instalacja i aktywacja DraftSight Enterprise i Enterprise Plus z użyciem obrazu administracyjnego

AUTOR:

Aleksander KSIĘŻOPOLSKI

Kierownik oddziału, inż. wsparcia technicznego CAD / PDM

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej