aktualności

DraftSight 2022 – Poznaj nowości

Jak przystało na dobry program; DraftSight w nowej odsłonie udostępnia garść ciekawych i użytecznych rozwiązań. Próbuje zjednać sobie nowych sympatyków, a tych dotychczasowych utrwalić w przekonaniu, że korzystają z efektywnego programu 2D CAD.

Program DraftSight 2022 dostępny jest w wersji stanowiskowej na komputer oraz w usługach chmurowych na platformie 3DEXPERIENCE.

Przyjrzyjmy się nowościom, które producent programu Dassault Systemes udostępnił użytkownikom.

Jak przystało na dobry program; DraftSight w nowej odsłonie udostępnia garść ciekawych i użytecznych rozwiązań. Próbuje zjednać sobie nowych sympatyków, a tych dotychczasowych utrwalić w przekonaniu, że korzystają z efektywnego programu 2D CAD.

Program DraftSight 2022 dostępny jest w wersji stanowiskowej na komputer oraz w usługach chmurowych na platformie 3DEXPERIENCE.

Przyjrzyjmy się nowościom, które producent programu Dassault Systemes udostępnił użytkownikom:

Edytor bloków dynamicznych

W wersji 2020 pojawiła się możliwość wczytywania i obsługi bloków dynamicznych. Jest to funkcjonalność dedykowana dla części – zazwyczaj bardziej zaawansowanych – projektantów, którzy korzystają z tego typu obiektów w programie AutoCAD. W wersji DraftSight 2020 użytkownik mógł otwierać tego typu elementy i korzystać z ich funkcjonalności, ale edycja była zablokowana.

W wersji 2022 użytkownik ma już dostęp do pełnej palety rozwiązań poświęconych tworzeniu bloków dynamicznych. Elementy dedykowane edycji dynamicznej posiadają w opisach znak pioruna, jest to dość wygodne, gdyż kategoria tych obiektów jest lepiej rozpoznawana w całym programie.

Dostosowanie bloków z programu AutoCAD

Aby móc używać blok wczytany z AutoCAD’a w DraftSight należy dokonać konwersji. Taka czynność zapewnia właściwe przepisanie sparametryzowanych relacji określonych w definicji bloku – KONWERTUJ NA NIESTANDARDOWY BLOK. Po takim zabiegu blok jest przystosowany do środowiska DraftSight.

Główną zaletą bloków dynamicznych jest możliwość korzystania z wariantowości elementów projektowanych. Ten styl projektowania jest szczególnie opłacalny kiedy korzysta się z tych samych obiektów przez dłuższy czas.

Biblioteka gotowych obiektów, opartych o zdefiniowane bloki dynamiczne jest mocnym wsparciem dla cyklu projektowego.

Warto również wspomnieć, że możliwe jest przekształcenie bloków dynamicznych do obiektów wyjściowych z jakich geometria powstała. Odbywa się to za pomocą komendy do rozbijania — EXPLODE. W pierwszej kolejności elementy tracą status bloku i pojawiają się obiekty odpowiednio skategoryzowane LINIA, POLINIA, OKRĄG, itd. Gdyby wewnątrz definicji bloku początkowego znajdowały się jeszcze inne bloki, wówczas będziemy mieli do czynienia z geometrią zagnieżdżoną – potocznie mówiąc blok w bloku. Aby dostać się głębiej w strukturze do obiektów zagnieżdżonych należy wykonać ponownie rozbijanie – i tak do skutku, czasami trzy, cztery razy.

Menadżer arkuszy

Narzędzie do zarządzania większą liczbą arkuszy — MENADŻER ZESTAWÓW ARKUSZY — pojawiło się już w wersji wcześniejszej — 2021. W wersji bieżącej — 2022 zostało rozbudowane.

Wśród usprawnień pojawiła się funkcja:

PACK AND GO – funkcja pozwala zebrać wszystkie pliki niezbędne do prawidłowego wyświetlania, drukowania oraz pracy nad danym projektem. Jest to doskonałe narzędzie, które pozwala w łatwy i bezstratny sposób zebrać wszystkie składniki projektu, które można dalej przesłać innym pracownikom czy firmom. Plik w formacie ZIP może zawierać załączniki XREF, czcionki, obrazy dołączone (JPG, PDF, itd.,.) style wydruku CTB, oraz ustawienia drukowania. Użytkownik ma również dostęp do raportu, który jest cennym podsumowaniem całej operacji.

DWF/DWFx – dostępne jest publikowanie w tych formatach.

Zespolone tabele – możliwe jest umieszczanie tabeli z jednego arkusza w drugim. Pozwala to na zarządzania rysunkami i umieszczanie danych bez konieczności otwierania rysunku źródłowego.

Gdy pojawią się zmiany w rysunkach, dzięki funkcji AKTUALIZUJ można w prosty sposób odświeżyć dane w komórkach.

Tryb ciemny

Aby praca była przyjemna i oczy nie męczyły się podczas wielogodzinnych sesji w programie – można uruchomić tryb wyświetlania – CIEMNY. Zmiany kolorystyczne widoczne są we wszystkich elementach interfejsu. Bez względu na to czy korzystamy z klasycznej wersji CLASSIC, czy wersji wstążkowej DRAFTING AND ANNOTATION – tryb ciemny w obu wersjach jest dostępny.

Funkcjonalność można uruchomić w opcjach programu, komenda OPTIONS – opcje systemu – zakładka Wyświetl – styl interfejsu CIEMNY.

Splajny

Splajny to obiekty, które nie do końca nadają się do inżynierskiego wykorzystania. Często, aby zastosować je w praktyce, potrzebna jest konwersja do polilinii. Ważne też jest, że w pewnych przypadkach mogą być geometrią wyjściową do dalszych zastosowań lub po prostu funkcjonować w projekcie jako obiekt pomocniczy.

W DraftSight 2022 splajny dostały nowe funkcje. Można je tworzyć w oparciu o dwie znane w środowisku graficznym jak i CAD metody. Pierwsza to DOPASUJ wówczas krzywa prowadzona jest przez punkty gdzie następuje klikanie – wg pomysłu „poprowadź kształt tam, gdzie kliknę”. Dostępna jest też druga forma: WIERZCHOŁKI STERUJĄCE; wówczas kształt jest prowadzony w specjalny sposób a punkty sterujące określają ramy dla splajnów.

Geometrycznie różnicy nie ma, ale sposób edycji jest różny. Te dwa rodzaje można zaobserwować na poniższym rysunku.

W obu przypadkach możliwa jest modyfikacja kształtu bezpośrednio na obiektach – podobnie jak dla linii czy polilinii. Dostępne są narzędzia w węzłach; i odpowiednio można ROZCIĄGNĄĆ, DODAĆ i USUNĄĆ PUNKT DOPASOWANIA lub WIERZCHOŁEK.

Do programu została również dodana komenda EDITSPLINE, dzięki niej można skorzystać z dodatkowych funkcji (podobnie jak w przypadku EDITPOLYLINE), np. po to, aby przekonwertować obiekt do polilinii.

Przyjemnej pracy!

Nowa wersja programu 2022 jest dostępna dla systemu Windows 10 i Mac. Specyfikacja techniczna nie odbiega specjalnie od poprzednich wersji; dalej jest to program „lekki” w użytkowaniu. Pliki instalacyjne nie są duże (chociażby w porównaniu do AutoCAD’a) – dzięki temu też proces instalacji i samego użytkowania jest przyjemny.

Bardzo dobrze w praktyce sprawdza się wersja sieciowa ENTERPRISE i ENTERPRISE PLUS, zarówno dla małych jak i większych zespołów. Model pracy z serwerem pozwala dobrze zarządzać stanem licencji i pracą w grupach projektowych.

Ciekawe tematy techniczne związane z użytkowaniem poruszamy na naszym blogu technicznym SOLIDMANIA.

Program w wersji testowej jest dostępny do pobrania z naszej strony – DraftSight 2022 (Premium)

Przyjemnej pracy!

Autor:
Robert Grochowski
Młodszy specjalista techniczny ds. CAD

,

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej