Certyfikacja

Najlepszym sposobem potwierdzenia swoich umiejętności, jest otrzymanie dokumentu je poświadczającego. Studenci świadomi rynku pracy oraz inwestujący w swoją przyszłość bardzo dobrze rozumieją tą zależność. W celu znalezienia wymarzonej i do tego dobrze płatnej pracy, jest im niezbędny certyfikat znajomości programu SOLIDWORKS. Bardzo często to na jego podstawie nasz przyszły pracodawca dokonuje pierwszej selekcji kandydatów na stanowiska pracy, które opierają się o pracę w programie SOLIDWORKS. Oczywiście w następnym etapie rekrutacji przychodzi kolej na praktyczną weryfikację wspomnianych na papierze umiejętności. Etap ten chociaż dopiero drugi, jest często nieosiągalny dla osób bez co najmniej jednego certyfikatu SOLIDWORKS.

Potwierdź swoje umiejętności certyfikatami SOLIDWORKS

Studenci studiujący na uczelni, która posiada SOLIDWORKS mogą przejść program certyfikacji zupełnie za DARMO! Jednakże bardzo ważne jest, aby uczelnia posiadała odpowiednią pulę licencji programu wraz z aktywną usługą subskrypcji. Informację taką można uzyskać u pracowników uczelni zajmujących się oprogramowaniem SOLIDWORKS. Studenci mogą otrzymać darmowe kody do egzaminów podanych poniżej.

Podstawy SOLIDWORKS

CSWA– Academic (Certified SOLIDWORKS Associate – Academic) to egzamin przygotowany dla studentów, którzy posiadają podstawową wiedzę inżynierską, a ich doświadczenie pracy w programie SOLIDWORKS wynosi minimum sześć do dziewięciu miesięcy


Zaawansowany SOLIDWORKS

CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności

CSWP – Drawing Tools (Certified SOLIDWORKS Professional – Drawing Tools) jest egzaminem potwierdzającym zaawansowane umiejętności w obszarze rysunków


Symulacja naprężeń, FEM

CSWSA – FEA (Certified SOLIDWORKS Simulation Associate – Finite Element Analysis) potwierdza wiedzę w obszarze zasad analizy naprężeń i metody elementu skończonego (FEM)


Oddziaływanie na środowisko

CSDA (Certified Sustainable Design Associate) poświadcza wiedzę w obszarze zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania na środowisko


© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92