Certyfikacja - SOLIDEXPERT

Certyfikacja

Certyfikacja SOLIDWORKS CSWA i CSWP

Studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy dydaktyczni mają dostęp do certyfikowanych egzaminów SOLIDWORKS. Jest to okazja, aby jeszcze będąc studentem zdobyć potwierdzenie umiejętności w obsłudze najpopularniejszego oprogramowania CAD i zwiększyć swoje szanse wchodząc na rynek pracy. Obecnie dostępne jest aż 9 egzaminów: CSWA, CSWP, CSWP-Drawing Tools, CSWA-Simulation, CSWP-Simulation, CSSWPA-Sheet Metal, CSWPA-Weldments, CSWPA-Sufacing, CSWPA-Mold Tools, CSWP-MBD.

SOLIDWORKS CSWA Provider | SOLIDWORKS Accredited Educator

Certyfikat SOLIDWORKS Accredited Educator zapewnia wykładowcom poświadczenie rozwoju zawodowego w kierunku umiejętności technicznych i dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć ze studentami. Dodatkowo każda uczelnia umożliwiająca studentom zdawania egzaminów SOLIDWORKS może otrzymać prestiżowy znak SOLIDWORKS CSWA Provider.