Czy można transferować licencję w programie DraftSight? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Czy można transferować licencję w programie DraftSight?

← Wszystkie tematy

Tak, można transferować licencje DraftSight w wersjach.

W rozwijalnym menu w prawym górnym rogu będzie dostępna opcja Dezaktywuj licencje.

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.