Jak odczytać wersję program DraftSight? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Jak odczytać wersję program DraftSight?

← Wszystkie tematy

Aby odczytać wersję program DraftSight należy użyć jednego z trzech sposobów: 

1. Przy interfejsie wstążki (Drafting & Annotation) wybrać z menu po prawej stronie ? > Informacje. 

2. Przy interfejsie klasycznym (Classic) wybrać z menu Pomoc > Informacje. 

3. Niezależnie od interfejsuwpisać w oknie poleceń ABOUT. 

 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.