Jak w DraftSight wyświetlić szerokość linii? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Jak w DraftSight wyświetlić szerokość linii?

← Wszystkie tematy

W programie DraftSight należy rozróżnić dwie właściwości: grubość i szerokość linii. Szerokość często potocznie nazywana jest grubością, podczas gdy ta stanowi odrębną cechę ogólną wszystkich obiektów DraftSight (pierwsza pozycja w palecie Właściwości) i wpływa jedynie na wyświetlanie obiektów 2D w widoku innym niż domyślny. 

Sama szerokość linii przypisywana jest do warstwy lub pojedynczego obiektu. Zmiana tej właściwości nie będzie jednak od razu widoczna w obszarze roboczym. Aby pokazać na ekranie, należy zmienić jedno ustawienie w opcjach programu: Opcje > Style szkicowania > Czcionka liniowa > Szerokość linii > Wyświetl szerokość w obszarze roboczym. Opcję można szybko odnaleźć wpisując w oknie poleceń LINEWEIGHT. 

Należy pamiętać, że w przypadku polilinii właściwość nadawana przez warstwę może zostać nadpisana przez opcję szerokości początkowej, końcowej lub globalnejpozostałe obiekty nie posiadają tej cechy. 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
1.9 out Of 5 Stars
5 Stars 17%
4 Stars 17%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 67%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.