Jak zmienić rozmiar arkusza w programie DraftSight? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Jak zmienić rozmiar arkusza w programie DraftSight?

← Wszystkie tematy

Aby zmienić rozmiar arkusza w programie DraftSight  najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Sheet, a następnie Menedżer konfiguracji wydruku.

Wybierz Nowy, a następnie OK.

W oknie dialogowym specyfikacji pliku wpisz nazwę pliku nowej konfiguracji drukowania i kliknij przycisk Zapisz.

Zostanie załadowane okno dialogowe Print Configuration. Stąd możesz ustawić drukarkę, której chcesz używać, możesz wybrać rozmiar papieru dla arkusza, określić skalę wydruku arkusza, wybrać zakres wydruku i inne dodatkowe opcje.

 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.