FAQ Baza Wiedzy DraftSight

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu DraftSight.

Jak zmienić skalę w programie DraftSight?

← Wszystkie tematy

Skala wydruku w programie DraftSight przypisywana jest do poszczególnych rzutni (tzw. okienek ekranu) tworzonych na arkuszu za pomocą polecenia VIEWPORT. W właściwościach rzutni można odnaleźć aż trzy pozycje odwołujące się do skali: 

  1. Skala niestandardowa – współczynnik skali podawany przez użytkownika (np. 0.005 dla skali 1:200), najczęściej używany w przypadku braku odpowiedniej wartości skali standardowej, 
  1. Skala opisu – skala dla tekstów, wymiarów, bloków i kreskowań, dla których wybrano opcję „Skalowanie adnotacji”  
  1. Skala standardowa lista skal przechowywana w rysunku, może zostać zmieniona w opcjach programu.

Listę skal standardowych można edytować za pomocą polecenia EDITSCALELIST (Opcje > -> Ustawienia rysunku > Lista skali rysuku). 

Innym niż edycja na palecie Właściwości sposobem zmiany skali standardowej jest kliknięcie na dolnym pasku programu Adnotacja.

 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej