Jak zmienić wymiary w programie DraftSight? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Jak zmienić wymiary w programie DraftSight?

← Wszystkie tematy

Wymiary poszczególnych obiektów w programie DraftSight – w zależności od ich rodzajówzmienić można za pomocą poleceń edycyjnych: wydłużania (EXTEND), ucinania (TRIM), zmiany długości (EDITLENGTH) i rozciągania (STRETCH). Zmiany wymiaru wybranego obiektu można dokonać również za pomocą tzw. uchwytów, pojawiających się po zaznaczeniu obiektu. 

Należy pamiętać, że wymiary jako obiekty w DraftSight zależne od elementów, z którymi skojarzone. To obiekt nadaje wartość wymiaru, nie odwrotnie – same wymiary nie sterują obiektem. 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.