Grant na zakup SOLIDWORKS - przedłużony nabór wniosków! - SOLIDEXPERT

Grant na zakup SOLIDWORKS – przedłużony nabór wniosków!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców oraz potencjalnych grantobiorców w dniu 18 grudnia 2019 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonała przedłużenia III naboru wniosków na granty na transfer technologii w Projekcie „Sieć Otwartych Innowacji” realizowanego w ramach działania 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski w Konkursie 3/2019 można składać do dnia 31 marca 2020 r.