Ikony drzewa operacji FeatureManager SOLIDWORKS - opis - SOLIDEXPERT
Działamy od 2002 roku
Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS
NEWSLETTER: promocje, newsy

Ikony drzewa operacji FeatureManager SOLIDWORKS – opis

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie wyglądu i funkcji ikon dostępnych w SOLIDWORKS, a dokładniej w menu „Drzewo operacji FeatureManager”. Kolor ikon jest w dwóch wersjach, ponieważ są one zależne od naszych ustawień , funkcjonalność ta jest dostępna od wersji SOLIDWORKS 2016. Polecenia w ramach drzewa operacji przestawione zostały w języku angielskim oraz polskim, klik spowoduje przeniesienie na stronę producenta z informacjami na temat danej grupy poleceń.

Ikony z drzewa operacji SOLIDWORKS:

Curves / Krzywe curves.png
Fastening features / Operacje mocowania fasteningfeatures.png
Features / Operacje features.png
Mold tools / Narzędzia do form moldtools.png
Sheet metal / Arkusz blachy 
Surfaces / Powierzchniesurfaces.png
Weldments / Konstrukcje spawaneweldments.png

Inne ikony:

Cut lists / Listy elementów ciętych  cutlist.png
Library features / Operacje z biblioteki libraryfeature.png
Sheet metal / Arkusz blach  sheetmetaltree.png
Solid bodies / Obiekty bryłowe  solidbodies.png
Surface bodies / Obiekty powierzchniowe  surfacebodies.png
Weld beads / Spoiny  weldbeads.png

Wskaźniki:

Feature reordering / Kolejność operacjireorder.png
Freeze bar / zamrażanie operacjifreezebar.png

Ikony szkicu w SOLIDWORKS:

Sketch / Szkicsketch.png

Inne ikony:

Sketch block / Szkic – bloki i złożeniablock.png
Shared sketch / Współdzielenie szkicówsketchshared.png
Sketch contour / Wybieranie konturówsketchcontour.png

Ikony złożeń w SOLIDWORKS:

Assembly Toolbar / Pasek narzędzi Złożenieassembly.png

Inne ikony:

Components / Komponentcomponents.png
Features folder / Wyświetlanie komponentówfeaturefolder.png
Large design review / Przeglądnie dużego projektulargedesignreview.png
Layout / Układlayout.png
Locked concentric mate / Zapobieganie obrotowi w wiązaniu koncentrycznymlockedconcentric.png
Mate folder / Folder wiązań mategroup.png
Individual mates / Ikony wiązańmates.png
Smart feature / Inteligentne komponentysmartcomponent.png
Speedpak / Tworzenie konfiguracji SpeedPakspeedpak.png
Update holders / Ścieżka aktualizacja odniesień zewnętrznychupdateholder.png

Pointers:

Edit assembly structure / Edytowanie struktury złożeniastructure.png

Ikony części i złożenia w SOLIDWORKS:

Reference Geometry / Pasek narzędzi geometria odniesieniareferencegeometry.png

Inne ikony:

Feature Freeze / Zamrażanie operacjifeaturefreeze.png
Future version component / Komponenty nowszych wersjifutureversion.png
3D Interconnect parts/assemblies / Edycja pliku innego producenta3Dinterconnect.png
History / Historiahistory.png
Mate reference folder / Folder odniesień wiązańmatereference.png
Origin / Początek układu współrzędnychorigin.png
Selection set folder / Zestawy wybranych komponentówselectionset.png

Wskaźniki:

Dragging onto folders / Dodawanie folderów i podfolderówfolderdrag.png
Rollback bar / Pasek przewijaniarollback.png

Ikony rysunku w SOLIDWORKS:

Drawing / Rysunekdrawings.png
Tables / Tabeletables.png

Inne ikony:

Drawing blocks / Praca z blokamidrawingblocks.png
eDrawings markups / eDrawing uwagiedrawingsmarkup.png
Updating drawing view / Sterowanie działem aktualizacji widokówviewupdate.png

Ogólne ikony:

Comments / Komentarzecomment.png
Design Binder / Wyświetlanie spinacza projektudesignbinder.png
Educational/Student Version / Wersja edukacyjnaeducational.png – pokazuje się, kiedy plik z wersji edukacyjnej jest otwarty w wersji komercyjnej
Rebuild, Errors, and Warnings / Konwencje drzewa opetracjirebuilderrorwarning.png
Specific folders / Dostęp do folderówfolders.png
User folder / Dodawanie folderów i podfolderówuserfolder.png

Manager konfiguracji:

Design Table / Tabela konfiguracjidesigntable.png
Explode Line Sketch / Dodawanie linii rozstrzeleniaexplodelinesketch.png
Explode Step / Tworzenie widoków rozstrzelonychexplodestep.png
Explode Step / Tworzenie widoków rozstrzelonychexplodedview.png
General / Menedżer konfiguracjiconfigurationmanager.png
Speedpak / Tworzenie konfiguracji SpeedPakspeedpak.png
Tables / Tabele (modyfikowanie konfiguracji)configtable.png