aktualności

Ikony drzewa operacji FeatureManager SOLIDWORKS – opis

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie wyglądu i funkcji ikon dostępnych w SOLIDWORKS, a dokładniej w menu „Drzewo operacji FeatureManager”.

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie wyglądu i funkcji ikon dostępnych w SOLIDWORKS, a dokładniej w menu „Drzewo operacji FeatureManager”. Kolor ikon jest w dwóch wersjach, ponieważ są one zależne od naszych ustawień , funkcjonalność ta jest dostępna od wersji SOLIDWORKS 2016. Polecenia w ramach drzewa operacji przestawione zostały w języku angielskim oraz polskim, klik spowoduje przeniesienie na stronę producenta z informacjami na temat danej grupy poleceń.

Ikony z drzewa operacji SOLIDWORKS:

Curves / Krzywe  curves.png
Fastening features / Operacje mocowania  fasteningfeatures.png
Features / Operacje  features.png
Mold tools / Narzędzia do form  moldtools.png
Sheet metal / Arkusz blachy  
Surfaces / Powierzchnie surfaces.png
Weldments / Konstrukcje spawane weldments.png

Inne ikony:

Cut lists / Listy elementów ciętych   cutlist.png
Library features / Operacje z biblioteki  libraryfeature.png
Sheet metal / Arkusz blach   sheetmetaltree.png
Solid bodies / Obiekty bryłowe   solidbodies.png
Surface bodies / Obiekty powierzchniowe   surfacebodies.png
Weld beads / Spoiny   weldbeads.png

Wskaźniki:

Feature reordering / Kolejność operacji reorder.png
Freeze bar / zamrażanie operacji freezebar.png

Ikony szkicu w SOLIDWORKS:

Sketch / Szkic sketch.png

Inne ikony:

Sketch block / Szkic – bloki i złożenia block.png
Shared sketch / Współdzielenie szkiców sketchshared.png
Sketch contour / Wybieranie konturów sketchcontour.png

Ikony złożeń w SOLIDWORKS:

Assembly Toolbar / Pasek narzędzi Złożenie assembly.png

Inne ikony:

Components / Komponent components.png
Features folder / Wyświetlanie komponentów featurefolder.png
Large design review / Przeglądnie dużego projektu largedesignreview.png
Layout / Układ layout.png
Locked concentric mate / Zapobieganie obrotowi w wiązaniu koncentrycznym lockedconcentric.png
Mate folder / Folder wiązań mategroup.png
Individual mates / Ikony wiązań mates.png
Smart feature / Inteligentne komponenty smartcomponent.png
Speedpak / Tworzenie konfiguracji SpeedPak speedpak.png
Update holders / Ścieżka aktualizacja odniesień zewnętrznych updateholder.png

Pointers:

Edit assembly structure / Edytowanie struktury złożenia structure.png

Ikony części i złożenia w SOLIDWORKS:

Reference Geometry / Pasek narzędzi geometria odniesienia referencegeometry.png

Inne ikony:

Feature Freeze / Zamrażanie operacji featurefreeze.png
Future version component / Komponenty nowszych wersji futureversion.png
3D Interconnect parts/assemblies / Edycja pliku innego producenta 3Dinterconnect.png
History / Historia history.png
Mate reference folder / Folder odniesień wiązań matereference.png
Origin / Początek układu współrzędnych origin.png
Selection set folder / Zestawy wybranych komponentów selectionset.png

Wskaźniki:

Dragging onto folders / Dodawanie folderów i podfolderów folderdrag.png
Rollback bar / Pasek przewijania rollback.png

Ikony rysunku w SOLIDWORKS:

Drawing / Rysunek drawings.png
Tables / Tabele tables.png

Inne ikony:

Drawing blocks / Praca z blokami drawingblocks.png
eDrawings markups / eDrawing uwagi edrawingsmarkup.png
Updating drawing view / Sterowanie działem aktualizacji widoków viewupdate.png

Ogólne ikony:

Comments / Komentarze comment.png
Design Binder / Wyświetlanie spinacza projektu designbinder.png
Educational/Student Version / Wersja edukacyjna educational.png – pokazuje się, kiedy plik z wersji edukacyjnej jest otwarty w wersji komercyjnej
Rebuild, Errors, and Warnings / Konwencje drzewa opetracji rebuilderrorwarning.png
Specific folders / Dostęp do folderów folders.png
User folder / Dodawanie folderów i podfolderów userfolder.png

Manager konfiguracji:

Design Table / Tabela konfiguracji designtable.png
Explode Line Sketch / Dodawanie linii rozstrzelenia explodelinesketch.png
Explode Step / Tworzenie widoków rozstrzelonych explodestep.png
Explode Step / Tworzenie widoków rozstrzelonych explodedview.png
General / Menedżer konfiguracji configurationmanager.png
Speedpak / Tworzenie konfiguracji SpeedPak speedpak.png
Tables / Tabele (modyfikowanie konfiguracji) configtable.png

,

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej