aktualności

Jak wygląda wdrożenie platformy 3DEXPERIENCE? Proces krok po kroku

Wdrożenie środowiska 3DEXPERIENCE jest ważną decyzją i może się wydawać, że wymaga znacznych nakładów finansowych, jak i czasowych. Nic bardziej mylnego. Platforma 3DEXPERIENCE jest gotowym rozwiązaniem typu Out-Of-Box co znaczy, że jest wstępnie przygotowana do użytkowania i nie ma potrzeby instalacji środowiska w zasobach Klienta. Dzięki temu, że jest to rozwiązanie chmurowe możesz z niej korzystać od razu po otrzymaniu dostępu. Wstępnie skonfigurowany PLM oferuje drogę do szybszej instalacji i zwrotu z inwestycji.

Platforma 3DEXPERIENCE jest również skalowalna, a to oznacza, że w dowolnym momencie użytkowania możemy rozszerzyć środowisko o dodatkowe rozwiązania, a co za tym idzie proces wdrożenia jest bardzo krótki w porównaniu do implementacji innych systemów PLM.

Jednocześnie, jest szereg obszarów, które wymagają mniejszego lub większego dostosowania, aby system działał zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Platforma 3DEXPERIENCE jest narzędziem codziennej pracy użytkowników nad dokumentacją projektową i okołoprojektową oraz wykonywaniem szeregu zadań operacyjnych i projektowych, dlatego pozyskanie kompetencji w zakresie prawidłowego wykorzystania tego narzędzia jest kluczowe.

To wszystko sprawia, że wdrożenie platformy 3DEXPERIENCE jest kluczową czynnością, którą należy wykonać w momencie rozpoczęcia korzystania z tego narzędzia i która zapewnia efektywne wykorzystywanie systemu.

Jak długo trwa wdrożenie?

Czas uruchomienia platformy jest stosunkowo bardzo krótki w porównaniu do innych systemów PLM instalowanych na infrastrukturze klienta. 3DEXPERIENCE jest rozwiązaniem Out-Of-Box i może działać w zasadzie od razu po przyznaniu dostępu. Czas trwania wdrożenia, a więc dostosowania środowiska do procedur zachodzących w firmie Klienta oraz odpowiednim przeszkoleniu zespołu, jest bezpośrednio uzależniony od ilości użytkowników systemu i wybranych rozwiązań (ról) platformy 3DEXPERIENCE. Z tego powodu zakres prac każdorazowo jest indywidualnie potwierdzany z Klientem, przed zakupem.

Jednak przy założeniu wdrożenia elementarnych ról takich Collaborative Bussines Innovator, Collaborative Industry Innovator, Collaborative Designer for SOLIDWORKS (lub 3DEXPERIENCE SOLIDWOKRS), Product Engineering Release i Project Planning, oraz zespole liczącym około kilku do kilkunastu użytkowników, możemy przyjąć, że całość prac wdrożeniowych, wliczając w to szkolenia, będzie trwał od kilku do kilkunastu dni roboczych.

Etapy wdrożenia 3DEXPERIENCE

W oparciu o zdobyte doświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie najlepszych praktyk wdrożeniowych 3DEXPERIENCE, firma SOLIDEXPERT jako pierwszy krok w udanej implementacji systemu definiuje pełne zrozumienie i ustalenie jej zakresu. Obejmuje to nakreślenie wszystkich oczekiwań oraz zrozumienie potrzeb klienta, które rozwiązania i aplikacje są Klientowi potrzebne i zostaną wdrożone. Poniżej zostały opisane standardowe etapy prac wdrożeniowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w zależności od potrzeb Klienta oraz wybranych rozwiązań, etapy te mogą uleć zmianie.

STANDARDOWE ETAPY WDROŻENIA PLM:

 1. Ustalenie Harmonogramu Prac Wdrożeniowych
 2. Wyznaczenie zespołów wdrożeniowych po stronie Klienta i Dostawcy
 3. Analiza przedwdrożeniowa
 4. Konfiguracja środowiska 3DEXPERIENCE
 5. Szkolenia z administracji systemu oraz jego użytkowania
 6. Raport i materiały powdrożeniowe
 7. Wsparcie powdrożeniowe

Ustalenie Harmonogramu Prac Wdrożeniowych

Jest to działanie podejmowanie na bardzo wczesnym etapie projektu, gdzie Dostawca przy współpracy z Klientem, ustala dokładny harmonogram prac wdrożeniowych (w oparciu o etapy wdrożenia) wraz z ustaleniem dat spotkań. Zaakceptowany harmonogram prac wdrożeniowych jest podstawą do rozpoczęcia prac wdrożeniowych.

Wyznaczenie zespołów wdrożeniowych po stronie Klienta i Dostawcy

Kluczowe dla sukcesu wdrożenia systemu jest wyznaczenie zespołów, które będą za niego odpowiedzialne, zarówno po stronie Klienta jak i Dostawcy. Bardzo ważną funkcją na etapie wdrożenia jak i w trakcie późniejszego korzystania z 3DEXPERIENCE jest Administrator Platformy, który/a jest osobą do pierwszego kontaktu z ramienia firmy zlecającej pracę wdrożeniowe. Jest to osoba która dba o komunikację z resztą zespołu, zna procesy i potrzeby organizacji. Bierze ona również czynny udział we wszystkich spotkaniach i pracach ujętych w harmonogramie prac wdrożeniowych.

Analiza przedwdrożeniowa

Przed przystąpieniem do wdrożenia PLM niezbędne jest zdefiniowanie struktury zarządzania projektem. W takim przypadku musi dojść do paru wywiadów, aby móc dobrze doradzić klientowi, znając możliwości systemu i wiedząc, z czym klient musi się mierzyć. Na spotkaniu weryfikujemy również czy zasoby sprzętowe spełniają wymagania platformy 3DEXPERIENCE przy pomocy specjalistycznego narzędzia.

Konfiguracja środowiska 3DEXPERIENCE

Zakres konfiguracji środowiska 3DEXPEIRECNE jest bardzo różnorodny i zależy od sposoby pracy Klienta w tym systemie. Natomiast można wyróżnić kilka obszarów kluczowych do rozpoczęcia pracy:

 • Ustawienia administracyjnie,
 • Tworzenie podstawowych grup użytkowników,
 • Organizacja i przechowywanie danych,
 • Ustawienie praw dostępu dla użytkowników,
 • System zarządzania rewizją,
 • Tworzenie procesów,
 • Mapowanie atrybutów/właściwości,

Szkolenia z administrowania systemu oraz jego użytkowania

W trakcie realizacji usługi dbamy o wszystkich użytkowników systemu prowadząc szkolenia, które wprowadzą ich w nową technologie zarządzania cyklem życia produktu. Staramy się podzielić na grupy użytkowników w zależności od pełnionej roli na platformie 3DEXPERIENCE. Naszym celem jest, aby każda osoba po zakończeniu szkolenia, posiadała kompetencje pozwalające na rozpoczęcie pracy w środowisku 3DEXPERIENCE.

Raport i materiały powdrożeniowe

W ustalonym terminie po zakończeniu prac konfiguracyjnych i szkoleniowych, przygotowywany jest raport powdrożeniowy opisujący wykonane prace w ramach wdrożenia oraz ustalenia z Klientem. Dokument ten stanowi potwierdzenie zakończenia prac wdrożeniowych oraz nabycia kompetencji przez Klienta do efektywnej pracy w nowym środowisku 3DEXPERIENCE. W zależności od ustalonego zakresu lub przebiegu szkoleń, również przygotowywane mogą być dodatkowe materiały powdrożeniowe lub poszkoleniowe.

Wsparcie powdrożeniowe

Przez określony czas po zakończonych pracach wdrożeniowych, oferujemy nasze wsparcie w rozpoczęciu pracy w systemie wliczając w to ewentualne, krótkie konsultacje po szkoleniach czy drobne zmiany w systemie, które nie zostały przewidziane na etapie analizy przedwdrożeniowej czy w trakcie prac konfiguracyjnych lub szkoleń. Takie podejście ma na celu umożliwienie i ułatwienie jak najlepszego wykorzystania wdrożonego systemu, zwłaszcza na samym początku prac w nim.

Dobrze wdrożone środowisko 3DEXPERIENCE

Wdrożenie platformy 3DEXPERIENCE jest konieczne, aby szybko i skuteczne rozpocząć pracę w systemie PLM. Ma także na celu optymalizację procesów biznesowych w zakresie różnych obszarów działalności firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnego rozwiązania, które poprawia codzienną pracę. Jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność, a także pozytywnie wpłynąć na wydajność pracowników. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania i chcesz szerzej porozmawiać na temat wdrożenia lub samej platformy 3DEXPERIENCE, zapraszamy do kontaktu.

Autor
Łukasz Siwiec

Starszy specjalista techniczny ds. CAD/ 3DEXPERIENCE

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej