GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y

SOLIDEXPERT w liczbach
100
inżynierów
6
centrów szkoleniowych
3000
zadowolonych klientów
9000
przeszkolonych osób
5
oddziałów firmy
100
inżynierów
6
centrów szkoleniowych
3000
zadowolonych klientów
9000
przeszkolonych osób
5
oddziałów firmy
udostępnij ofertę:
Kraków
PEŁNY ETAT
UMOWA O PRACĘ
Kierownik
REKRUTACJA OTWARTA DO: BEZTERMINOWO

Zadania

 • Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi księgami rachunkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką firmy
 • Zarządzanie podległym zespołem m.in.: prowadzenie regularnych spotkań z zespołem, udzielanie feedbacku, przeprowadzanie okresowej oceny podległych współpracowników, motywowanie, itd.,
 • Tworzenie niezbędnych procedur, regulaminów itp. oraz aktualizacja istniejących
 • Odpowiedzialność za inwentaryzację w firmie
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w firmie
 • Organizacja kontroli, dekretowania i wprowadzania danych do systemu księgowego;
 • Nadzorowanie i realizacja płatności wobec kontrahentów oraz urzędów
 • Nadzorowanie rozliczania kosztów produkcji oraz sprzedaży projektowej
 • Nadzór i odpowiedzialność za sporządzanie deklaracji podatkowych w tym m.in. CIT , VAT, sprawozdawczości GUS i NBP
 • Nadzór i odpowiedzialność za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Współpraca i kontakt z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym w trakcie corocznej kontroli;
 • Sporządzanie raportów finansowych i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby Dyrektora Finansowego
 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych
 • Nadzór w zakresie rozliczeń i sald z partnerami biznesowymi;
 • Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń z pracownikami;
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz naliczania amortyzacji;

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość/finanse)
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego minimum 5 lat (mile widziane w firmie produkcyjnej)
 • Bardzo dobra znajomość Excel
 • Bardzo dobra znajomość systemów ERP (mile widziana znajomość MS Dynamics NAV)
 • Biegłej znajomości aktualnych przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego
 • Doskonała organizacja pracy, dokładność, staranność i terminowość wykonywanych zadań
 • Umiejętność pracy w zespole, zdolność do aktywnego dzielenia się pomysłami i wiedzą oraz poszukiwania rozwiązań, umiejętność podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu

Co oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego na życie, do prywatnej opieki medycznej oraz do karty benefit)
 • Finansowany przez pracodawcę kurs języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • Przejrzysty system premiowy
Poznaj nas!
Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na opisane poniżej stanowisko.
Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.
Aplikuj - GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y
Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na wymienione powyżej stanowiska.
Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.

  Administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz dodatkową zgodę – także dla celów przyszłych rekrutacji. Zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, po jego zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane przez okres 5 lat dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przyszłe rekrutacje, to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia - po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane dla celów związanych z roszczeniami, a następnie usunięte.
  W każdym momencie możesz cofnąć udzielone zgody, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Aby cofnąć zgody lub zrealizować swoje uprawnienia, wyślij do nas e-mail na adres: praca@solidexpert.com.
  Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i działają na nasze polecenie, m.in. dostawcom usług IT jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej