Lekcja 1: Demo – pierwszy element konstrukcyjny

Pierwszą lekcję stanowi krótki tutorial, dzięki któremu stworzysz w DraftSight swój pierwszy prosty projekt z wykorzystaniem technik, które poznasz na kolejnych lekcjach. Chcielibyśmy stworzyć przekrój poprzeczny dwuteownika HEB 100 – potrzebne będą funkcje rysunkowe, edycyjne oraz warstwy.

Pierwszy obiekt: Przekrój poprzeczny dwuteownika HEB 100

 

1.Utwórz nowy rysunek wybierając Plik (ikona DraftSight) > Nowy. W oknie wyboru szablonu należy wskazać standardiso.dwt.

Uwaga! Każdy nowy plik w DraftSight powstaje w oparciu o szablon – domyślnym, standardowym szablonem z ustawieniami metrycznymi jest standardiso.dwt.

 

2. Przygotuj tryby pracy: wybierz tylko dwie spośród kilku ikon na pasku stanu (ikon poniżej okna poleceń):

a. Tryb Orto – ograniczenie rysowania do osi X i Y,

b. Tryb Przyciąganie – rysowanie precyzyjne (odnajdywanie punktów charakterystycznych)

Uwaga!   Pasek stanu zawiera kilka ikon. Każda, która oznaczona jest na niebiesko oznacza, że dany tryb jest aktywny. Zazwyczaj klikając prawym przyciskiem myszy na dany tryb możliwa jest zmiana jego ustawień.

 

3.Przygotuj odpowiednie warstwy rysunkowe:

a. Uruchom polecenie LAYER (wpisz je w oknie poleceń poniżej przestrzeni roboczej.

 

b. Kliknij przycisk Nowy w prawym górnym rogu.

c. Podaj nazwę dla warstwy – Linie, przypisz jej wybrany kolor wybierając go z listy.

d. W ten sam sposób utwórz inną warstwę – Kreskowanie, o innym niż wcześniej kolorze.

 1.  

e. Kliknij OK i zamknij okno warstw.

f. Na karcie Pozycja początkowa na panelu Warstwy wybierz z listy warstwę Linie. Staje się ona warstwą aktywną – na nią trafią nowe obiekty.

 1.  

4.Przy włączonym trybie ORTO narysuj dwie linie:

a. Uruchom polecenie LINE.

b. Kliknij pierwszy punkt w dowolnym miejscu.

c. Wskaż kierunek rysowania – przesuń kursor w prawo – i wpisz 50.

d. Przesuń kursor w dół i wpisz 50. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.

5. Wykonaj kopię górnej linii o 10 jednostek w dół:

a. Uruchom polecenie OFFSET.

b. Określ odległość odsunięcia – wpisz 10.

c. Wskaż obiekt do odsunięcia – linię poziomą.

d. Wskaż kierunek odsunięcia – dowolny punkt poniżej linii poziomej.

e. Uruchom polecenie LINE i połącz dwa lewe końce poziomych linii. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.

6. Przesuń pionową linię o 3 jednostki w lewo.

a. Zaznacz linię.

b. Kliknij na jej środkowy uchwyt (niebieski punkt) – stanie się czerwony.

c. Określ przesunięcie po osiach X i Y wpisując @-3,0.

7. Wykonaj zaokrąglenie.

a. Uruchom polecenie FILLET.

b. Wybierz opcję Promień wpisując MI.

c. Określ promień zaokrąglenia na 12.

d. Kliknij dwie linie, pomiędzy którymi ma zostać dodane zaokrąglenie.

8. Wykonaj dwukrotnie lustrzane odbicie.

a. Uruchom polecenie MIRROR.

b. Pojedynczymi kliknięciami zaznacz wszystkie obiekty i potwierdź wybór wciskając Enter.

c. Wskaż oś odbicia – od prawego końca górnej linii pionowo w dół.

d. Wciśnij Enter aby zatwierdzić opcję domyślną pozostawienia elementów źródłowych.

e. Powtórz czynność wykonując analogicznie lustrzane odbicie istniejących elementów.

9. Na panelu Warstwy wybierz warstwę Kreskowanie jako aktywną (tak, jak w punkcie 3f).

 

10. Wypełnij kształt odpowiednim wzorem kreskowania.

a. Uruchom polecenie HATCH.

b. W oknie kreskowania wybierz:

   1. Wzór: ANSI31
   2. Kąt: 0
   3. Skala: 1
   4. Kliknij Wskaż punkty i wybierz punkt wewnątrz zamkniętego obszaru, a po powrocie do okna potwierdź tworzenie kreskowania wciskając OK.

Efektem powinien być gotowy pierwszy własny rysunek. Plik zapisać można wybierając z menu Plik (ikona DraftSight) > Zapisz jako.

...koniec lekcji pierwszej. Za tydzień otrzymasz mailowo kolejny odcinek!

Zobacz nasze autorskie, rozbudowane FAQ z wygodną wyszukiwarką.

Kup pełną wersję DraftSight - bezpieczny zakup w pełni Online. Otrzymaj klucz już dziś!

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej