Aktywacja

Bez względu na wybór modelu licencjonowania nie są używane klucze sprzętowe ani nie ma przywiązania do konkretnego komputera. Sprawdzenie legalności następuje poprzez weryfikację numeru seryjnego za pośrednictwem internetu. Weryfikacja ta jest jednorazowa i wykonuje się ją tylko bezpośrednio po instalacji oprogramowania.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92