Dożywotność

Firma SOLIDWORKS udziela licencji na swoje oprogramowanie dożywotnio. Licencja jest niezbywalna, to znaczy nie masz prawa odsprzedać jej dalej. Jedynym wyjątkiem jest tzw. procer ACR (Account Change Request), w wyniku którego prawo do licencji jest przenoszone na inny podmiot ze względu na szereg czynników t.j, zmiana nazwy firmy, przejęcie czy wydzielenie w obrębie grupy.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92