Transfer

W razie potrzeby licencja może być wytransferowana na inny komputer. Proces trwa kilkanaście sekund i pozwala używać jednej licencji na wielu komputerach w firmie. W przypadku licencji sieciowej transfer umożliwia bezproblemową i samodzielną zmianę komputera służącego za serwer licencji.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92