aktualności

Microsoft Dynamics 365 Business Central – nowoczesny i kompleksowy system ERP dla każdego

System ERP (Enterprise Resource Planning) to system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach jego działalności. Kluczową rolą systemu ERP jest dostarczenie narzędzi pozwalających na: sprawne planowanie, ewidencję oraz kontrolowanie zasobów przedsiębiorstwa...

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Czym jest system ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach jego działalności. Kluczową rolą systemu ERP jest dostarczenie narzędzi pozwalających na: sprawne planowanie, ewidencję oraz kontrolowanie zasobów przedsiębiorstwa w celu zapewnienia najwyższej efektywności działania firmy zarówno w poszczególnych obszarach jak i w ujęciu globalnym. Osiągnięcie tego możliwe jest poprzez pełną integrację wszystkich procesów biznesowych w jednym systemie informatycznym. Gwarantuje to całkowitą spójność danych, możliwość odwzorowania kompletnych przepływów procesów, informacji i dokumentów z nimi związanych.

Prawidłowo zamodelowany system ERP pozwala w sposób ciągły kontrolować bieżącą kondycję firmy, identyfikować pojawiające się nieprawidłowości i zagrożenia oraz podejmować stosowne decyzje oparte na właściwej i realnej (popartej wiarygodnymi danymi) ocenie zaistniałej sytuacji. Dlatego też przedsiębiorstwa posiadające dobrze wdrożony i kompletny system ERP mogą działać w sposób bardziej przewidywalny i stabilny. Budując przy tym coraz lepszą pozycję na rynku i zwiększając przewagę konkurencyjną.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Dla kogo przeznaczony jest system ERP?

Odnosząc się do powyższego każde przedsiębiorstwo potrzebuje systemu ERP, który zagwarantuje przewidywalne funkcjonowanie oraz stabilną działalność całej organizacji. Niestety przez długi czas systemy ERP były rozwiązaniami niedostępnymi dla wielu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw głównie ze względu na zaporowe koszty licencji i wdrożenia. Z tego względu firmy te decydowały się często na wdrażanie systemów informatycznych wspierających tylko wybrane obszary ich działalności (takie jak sprzedaż, magazyny, produkcja, księgowość, itp.), w których były one niezbędne. Takie podejście nie zapewniało pełnego wsparcia dla całej organizacji, a co za tym idzie kompleksowej poprawy działalności przedsiębiorstwa co w wielu przypadkach istotnie ograniczało możliwości i dynamikę rozwoju takich organizacji.

Kolejne etapy transformacji cyfrowej, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, spowodowały dość duże zmiany na rynku systemów ERP, dzięki czemu obecnie sytuacja przedstawia się o wiele korzystniej. Oferta systemów ERP oferowanych na rynkach lokalnych w poszczególnych krajach (również w Polsce) poszerzyła się o nowe rozwiązania, które były istotnie tańsze od rozwiązań globalnych, dostarczanych przez renomowanych producentów. Pomimo że w wielu przypadkach systemy te nie gwarantowały kompleksowych narzędzi, porównywalnych do rozwiązań globalnych, dla wielu organizacji stały się rozwiązaniem pozwalającym na przynajmniej częściową integrację procesów biznesowych w jednym systemie.

Kluczowym kamieniem milowym w tym aspekcie okazała się być obecna odsłona transformacji cyfrowej, która przyniosła nam m.in. diametralną zmianę podejścia do licencjonowania większości systemów informatycznych używanych w biznesie, w tym również systemów ERP. Dotychczasowa oferta licencji wieczystych uznanych producentów oprogramowania poszerzona została o licencjonowanie w modelu subskrypcyjnym. Wraz z rozwojem chmury obliczeniowej pojawiła się możliwość zakupu licencji systemu ERP obejmującej infrastrukturę IT osadzoną w chmurze publicznej (oprogramowanie w modelu SaaS – Software as a Service). W ślad za działaniami producentów oprogramowania poszły również firmy oferujące wdrożenie systemów ERP o zasięgu globalnym, które zaoferowały Klientom usługi tzw. szybkiego wdrożenia bazującego na standardowej funkcjonalności i konfiguracji oferowanych systemów.

W wyniku tych zdarzeń niemal całkowicie zlikwidowana została bariera dostępności zaawansowanych systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj praktycznie każda firma, bez względu na skalę działalności i uzyskiwane z niej przychody, może pozwolić sobie na zakup i wdrożenie światowej klasy kompleksowego systemu ERP.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Microsoft Dynamics 365 Business Central – system ERP o globalnym zasięgu

Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie system MS Dynamics 365 Business Central oferowany przez lidera rozwiązań IT, firmę Microsoft. System ten został zbudowany w oparciu o funkcjonalności oprogramowania MS Dynamics NAV rozwijanego przez ponad 30 lat z użyciem nowoczesnych technologii i narzędzi programistycznych. Dzięki temu jest on obecnie jednym z najnowocześniejszych rozwiązań ERP dostępnych na rynku. Oferując zestaw sprawdzonych narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

System MS Dynamics 365 Business Central został zbudowany od podstaw na podstawie architektury trójwarstwowej z wykorzystaniem technologii webserwisów gwarantujących sprawne i szybkie działanie, łatwość integracji z systemami zewnętrznymi oraz dużą niezawodność. Podobnie jak jego poprzednik jest systemem przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw oferując bogatą, standardową funkcjonalność, dużą elastyczność i skalowalność kluczową dla firm z tego sektora (często dynamicznie rozwijających się).

System ten posiada wielojęzyczny interfejs dostosowany do roli użytkownika w organizacji oferujący duży zakres personalizacji (dostosowania do indywidualnych preferencji i potrzeb). Budowa i wygląd interfejsu są zgodne z obecnymi trendami stosowanymi przez Microsoft w rozwiązaniach rodziny MS Office 365 co znacznie ułatwia proces obsługi systemu również osobom pracującym wcześniej na innych systemach ERP. Ponadto MS Dynamics 365 Business Central oferuje zaawansowaną integrację z systemem MS Dynamics 365 Sales (system CRM firmy Microsoft) oraz aplikacjami pakietu MS Office 365 jak Word, Excel, Power BI, Outlook, itd. pozwalającą na przenikanie się tych systemów w ramach ekosystemu Microsoft 365 oraz obsługę wybranych funkcji bezpośrednio z poziomu aplikacji zewnętrznej (np. wprowadzenie dokumentu zakupu do systemu ERP z poziomu Outlook, wysłanie wiadomości email z połączonej skrzynki Outlook bezpośrednio z systemu ERP, itp.).

Bardzo istotną kwestią jest również to, że system MS Dynamics 365 Business Central dostarczany jako rozwiązanie globalne podlega procesowi tzw. lokalizacji na poszczególne rynki (kraje), której celem jest dostosowanie jego funkcjonalności do przepisów prawa obowiązującego w danym kraju. W Polsce system posiada certyfikat zgodności systemu z ustawą o rachunkowości i jest na bieżąco aktualizowany i dostosowany do zmieniających się przepisów.

Obszary funkcjonalne systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wszystkie ww. cechy systemu MS Dynamics 365 Business Central sprawiają, że wyróżnia się on na tle konkurencyjnych rozwiązań ERP adresowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale to nie jedyne mocne strony tego rozwiązania. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest bogata standardowa funkcjonalność systemu obejmująca takie obszary działania przedsiębiorstwa jak:

 • Sprzedaż i marketing
 • Zakup
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Projekty
 • Zasoby
 • Księgowość i Finanse
 • Serwis
 • Administracja.

W każdym z wymienionych obszarów znajdziemy obszerny zestaw funkcjonalności umożliwiających obsługę i zarządzanie wieloma typowymi procesami biznesowymi. Duża część tych funkcjonalności podlega dodatkowo parametryzacji umożliwiającej właściwe zamodelowanie poszczególnych procesów pozwalające na możliwie najlepsze dostosowanie przepływu procesu do specyfiki działania firmy.

W przypadku konieczności zmapowania procesów nieobsługiwanych w standardowej wersji systemu istnieje możliwość implementacji tzw. rozszerzeń (extensions) funkcjonalnych co daje możliwość kompleksowej obsługi wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa w jednym systemie. W praktyce takie rozszerzenia dotyczyć mogą implementacji nowych funkcjonalności, rozszerzenia funkcjonalności standardowych lub zbudowanie mechanizmów wymiany danych z systemami zewnętrznymi (np. PDM, APS, MES, itp.).

W kontekście funkcjonalności systemu na uwagę zasługuje również możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych działających w ramach grup kapitałowych w jednym systemie oraz automatyzacja transakcji między firmowych i wsparcie dla sprawozdawczości skonsolidowanej.

Uwzględniając powyższe MS Dynamics 365 Business Central jest bardzo wartościowym systemem ERP, który jest w stanie sprostać wielu nawet najbardziej nietypowym wymaganiom i zapewnić kompleksowe wsparcie działalności przedsiębiorstw z różnych branż.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Autor:
Andrzej Krawiec
Kierownik działu ERP

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej