Microsoft Dynamics 365 Business Central

System Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą. System został zaprojektowany na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększa efektywność zarządzania każdym obszarem przedsiębiorstwa od sprzedaży poprzez obsługę magazynów serwisu czy produkcji. Podnosi możliwości podejmowania sprawniejszych oraz bardziej świadomych decyzji. Pozwala na szybki start produkcyjny, a z drugiej strony szeroką kastomizacje. Dostępny na wielu urządzania od stacji roboczej po smartfony, dzięki czemu masz dostęp do Twojej firmy niezależnie od tego gdzie pracujesz. Zapraszamy do zapoznania się z jego możliwościami oraz do kontaktu z naszymi konsultantami.

Jak wybrać i wdrożyć system ERP?

Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje przejrzysty interfejs oraz szereg dodatkowych aplikacji opartych na technologii AI ułatwiających uzyskanie większej wydajności w całej organizacji. Dzięki dostępnym w aplikacji Microsoft AppSource dodatkom, narzędzie można rozbudowywać i dostosowywać pod indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorstwa.

Zważywszy na to jak istotne dla przedsiębiorstwa jest znaczenie programu ERP, warto wybrać rozwiązanie nie tylko nowoczesne, ale również stabilne. Dzięki polskiej funkcjonalności system Microsoft Dynamics 365 Bussines Central dostosowany jest także do krajowych wymagań prawnych i księgowych. System integruje się z popularnym pakietem Microsoft 365 co znacznie ułatwia wykonywanie codziennych czynności.

Microsoft jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku i gwarantem wysokiej jakości oraz rozwoju oprogramowania w przyszłości. Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje wspólne środowisko pracy, pełen pakiet narzędzi do analityki biznesowej i obsługi obiegu dokumentów. Oprogramowanie jest kompletne, w pełni intuicyjne i szybkie we wdrożeniu.

Dlaczego warto wybrać Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Skalowalność

Business Central to system kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Możesz rozpocząć pracę od podstawowych modułów, a wraz z rozwojem Twojej firmy rozszerzać funkcjonalność!

Mobilność

Możesz mieć dostęp do Twojej firmy nie zależnie od tego na jakim urządzeniu pracujesz (smartfon / tablet / komputer) oraz gdzie pracujesz!

Kompleksowość

Bogata i stale rozwijana funkcjonalność systemu. Program swoją funkcjonalnością zaopatruje wszystkie obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Możliwość integracji z wieloma rozwiązaniami jak SOLIDWORKS PDM oraz dostępność dodatków ISV.

Bezpieczeństwo

Dzięki możliwości uruchomienia systemu w modelu SaaS, dane Twoje firmy są bezpieczne i stale chronione przez zespoły Microsoft!

Kluczowe obszary funkcjonalne

Zarządzanie finansami

Oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 Business gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami i ustawami związanymi z rachunkowością i księgowością. Zdobył on również certyfikat zgodności z polską Ustawą o rachunkowości wydany przez zewnętrzną firmę audytorską. Nasz system ERP umożliwia prowadzenia dziennika audytu, a także stosowania innych środków bezpieczeństwa, które są niezbędnie wymagane na mocy rozporządzeń prawnych.

Środki trwałe

Jako użytkownik systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business otrzymujesz w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. Dzięki systemowi Microsoft Dynamics 365 Business możliwe jest śledzenie wszelkich istotnych informacji dotyczących środków trwałych, takich jak: koszty i harmonogramy konserwacji oraz koszty nabycia i utrzymania.

Marketing i CRM

Skuteczne działania marketingowe / sprzedażowe to takie, które są mierzalne i daję odpowiedni zwrot z inwestycji jaką są promocje, akcje reklamowe czy marketingowe. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business pozwala na stały i natychmiastowy dostęp do wszelkich niezbędnych danych o kontaktach, źródłach pozyskania. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze działania poprzez ich optymalizację.

Zakup

Microsoft Dynamics 365 Business zawiera mnogą ilość funkcji wspierających skuteczne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz co ważne operacjami zwrotu zapasów. W systemie zostały uwzględnione zagadnienia takie jak ceny i rabaty, dodatkowe koszty oraz zobowiązania, które dotyczą realizacji zamówień. Narzędzia związane z zarządzaniem zapotrzebowaniem wspierają firmę w efektywnym prowadzeniu stanów magazynowych oraz utrzymaniu ponoszonych kosztów na możliwie niskim pułapie.

Magazyn

Zarządzanie zapasami jest to strategiczny obszar, który zajmuje się dystrybucją lub produkcją. W celu sprawnego i efektywnego realizowania czynności w tym obszarze, dane na których opiera się proces decyzyjny muszą być wiarygodne, nie ma tu miejsca na kompromis. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business daje przedsiębiorcom możliwość prawidłowego rejestrowania stanu zapasów oraz dostarcza precyzyjnych informacji o ich aktualnej dostępności.

Produkcja

Microsoft Dynamics 365 Business umożliwia obsługę procesów produkcji – jest to jedna z głównych funkcji systemu, obejmujące kompleksowe funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie. Osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji określają w systemie Dynamics 365 Business dokładnie jakie wyroby należy wyprodukować w danej jednostce czasu i terminie, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Sprawne wykorzystanie tego modułu pozwala na optymalizację kosztów produkcji.

Serwis

Funkcje zarządzanie serwisem to rozwiązania wspierające w firmach realizację usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe mogą być definiowane przez nabywcę lub generowane automatycznie w systemie zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowej. Użytkownik posiada swobodną możliwość tworzenia bazy danych, która zawiera wszystkie przedmioty serwisu i części, a także informacje na temat umów, niezbędnych komponentów czy warunków gwarancji.

Integracja z PDM

Dzięki możliwości integracji z innymi systemami jak PDM użytkownik nie musi ręcznie przetwarzać danych, a dzięki temu ryzyko popełnienia błędu spada do minimum!

Jedno środowisko

Dzięki kompleksowemu ekosystemowi Microsoft, system ERP - Dynamics 365 Business Central może być w pełni zintegrowany z pakietem Microsoft 365. Umożliwia to synchronizację poczty, kalendarza, raportów i plików. Rozwiązanie to usprawnia procesy w firmie i pozwala zaoszczędzić wiele czasu związanego z udostępnianiem informacji, zasobów elektronicznych w ramach organizacji.

Zarządzanie finansami

Środki trwałe

Marketing i CRM

Oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 Business gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami i ustawami związanymi z rachunkowością i księgowością. Zdobył on również certyfikat zgodności z polską Ustawą o rachunkowości wydany przez zewnętrzną firmę audytorską. Nasz system ERP umożliwia prowadzenia dziennika audytu, a także stosowania innych środków bezpieczeństwa, które są niezbędnie wymagane na mocy rozporządzeń prawnych.

Jako użytkownik systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business otrzymujesz w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. Dzięki systemowi Microsoft Dynamics 365 Business możliwe jest śledzenie wszelkich istotnych informacji dotyczących środków trwałych, takich jak: koszty i harmonogramy konserwacji oraz koszty nabycia i utrzymania.

Skuteczne działania marketingowe / sprzedażowe to takie, które są mierzalne i daję odpowiedni zwrot z inwestycji jaką są promocje, akcje reklamowe czy marketingowe. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business pozwala na stały i natychmiastowy dostęp do wszelkich niezbędnych danych o kontaktach, źródłach pozyskania. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze działania poprzez ich optymalizację.

Zakup

Magazyn

Produkcja

Microsoft Dynamics 365 Business zawiera mnogą ilość funkcji wspierających skuteczne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz co ważne operacjami zwrotu zapasów. W systemie zostały uwzględnione zagadnienia takie jak ceny i rabaty, dodatkowe koszty oraz zobowiązania, które dotyczą realizacji zamówień. Narzędzia związane z zarządzaniem zapotrzebowaniem wspierają firmę w efektywnym prowadzeniu stanów magazynowych oraz utrzymaniu ponoszonych kosztów na możliwie niskim pułapie.

Zarządzanie zapasami jest to strategiczny obszar, który zajmuje się dystrybucją lub produkcją. W celu sprawnego i efektywnego realizowania czynności w tym obszarze, dane na których opiera się proces decyzyjny muszą być wiarygodne, nie ma tu miejsca na kompromis. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business daje przedsiębiorcom możliwość prawidłowego rejestrowania stanu zapasów oraz dostarcza precyzyjnych informacji o ich aktualnej dostępności.

Microsoft Dynamics 365 Business umożliwia obsługę procesów produkcji – jest to jedna z głównych funkcji systemu, obejmujące kompleksowe funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie. Osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji określają w systemie Dynamics 365 Business dokładnie jakie wyroby należy wyprodukować w danej jednostce czasu i terminie, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Sprawne wykorzystanie tego modułu pozwala na optymalizację kosztów produkcji.

Serwis

Integracja z PDM

Jedno środowisko

Funkcje zarządzanie serwisem to rozwiązania wspierające w firmach realizację usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe mogą być definiowane przez nabywcę lub generowane automatycznie w systemie zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowej. Użytkownik posiada swobodną możliwość tworzenia bazy danych, która zawiera wszystkie przedmioty serwisu i części, a także informacje na temat umów, niezbędnych komponentów czy warunków gwarancji.

Dzięki możliwości integracji z innymi systemami jak PDM użytkownik nie musi ręcznie przetwarzać danych, a dzięki temu ryzyko popełnienia błędu spada do minimum!

Dzięki kompleksowemu ekosystemowi Microsoft, system ERP - Dynamics 365 Business Central może być w pełni zintegrowany z pakietem Microsoft 365. Umożliwia to synchronizację poczty, kalendarza, raportów i plików. Rozwiązanie to usprawnia procesy w firmie i pozwala zaoszczędzić wiele czasu związanego z udostępnianiem informacji, zasobów elektronicznych w ramach organizacji.

Interfejs programu

Pakiety Microsoft Dynamics 365 Business Central

Essentials
Premium
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ
Księga główna
Przepływy pieniężne (Cash Flow)
Wielowalutowość
Wymiary księgowe
Budżetowanie
Konsolidacja
Należności i Zobowiązania
Rachunek kosztów
Środki Trwałe
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
Analiza zapotrzebowania (MRP)
Obsługa sprzedaży
Obsługa zakupu
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie cennikami
Zarządzanie dostawcami
Zarządzanie Kompletacją
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM)
Zarządzanie kontaktami
Integracja z MS Outlook
Planowanie kampanii
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
Zarządzanie projektami
Planowanie zasobów
Budżetowanie
Harmonogramowanie
Rozliczanie usług
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
BOM
Marszruty
Kosztorysowanie zleceń produkcyjnych
Planowanie mocy produkcyjnych
Planowanie zapotrzebowania
Prognozowanie popytu
ZARZĄDZANIE SERWISEM
Obsługa umów serwisowych
Planowanie usług serwisowych
Rozliczanie usług

Modele licencjonowania

On-Premise

On-Premise to model licencjonowania pozwalający na zakup licencji wieczystych lub czasowych. Decydując się na ten model licencjonowania pozawala na instalacje systemu ERP lokalnie na posiadanej infrastrukturze lub w chmurze (w tym modelu sam musisz zadbać o infrastrukturę).

Cloud

Zakup licencji w modelu cloud to wybór kompleksowego rozwiązania, poza systemem ERP otrzymujesz również infrastrukturę, a także jej profesjonalne zabezpieczenie. W modelu SaaS (software as a service) wszystko jest gotowe od momentu zakupu licencji!

zamów ofertę

Kompleksowe zarządzanie firmą!

Zapewnij swojej firmie najlepsze rozwiązanie klasy ERP, które będzie się rozwijało wraz z Twoją firmą!

Bezpiecznie przechowuj dane

Dzięki Zapewnij swojej firmie najlepsze rozwiązanie klasy ERP, które będzie się rozwijało wraz z Twoją firmą!

Inwestuj tyle ile trzeba

Zapewnij swojej firmie najlepsze rozwiązanie klasy ERP, które będzie się rozwijało wraz z Twoją firmą!

Pracuj gdzie chcesz

Zapewnij swojej firmie najlepsze rozwiązanie klasy ERP, które będzie się rozwijało wraz z Twoją firmą!

Zwiększ zyski swojej firmy

Zapewnij swojej firmie najlepsze rozwiązanie klasy ERP, które będzie się rozwijało wraz z Twoją firmą!

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z z nami

Aleksander Księżopolski Dyrektor Handlowy

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą?Skontaktuj się z nami!

12 626 06 00

SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
fax. 12 626 00 92, office@solidexpert.com
NIP 6772380230, REGON: 123060159, BDO: 000329881

 • Od 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z 3500 firm
  i przeszkoliliśmy ponad 9500 osób

 • Jesteśmy laureatami wielu nagród branżowych
  np. za najlepszą obsługę klienta

 • Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające
  nasze kompetencje

  Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej