aktualności

Platforma 3DEXPERIENCE – Twoje vademecum, czyli co warto wiedzieć

Platforma 3DEXPERIENCE to ogromny zbiór narzędzi online, które mogą zapewnić rozwiązania dla praktycznie każdego działu w firmie, od sprzedaży po marketing i inżynierię. Jeśli nie znasz platformy 3DEXPERIENCE, jest to rozbudowane rozwiązanie oparte na chmurze i przeglądarce, które oferuje Dassault Systèmes. Jest elastyczna i skalowalna, a zakres możliwości pozwala na wykonanie wiele różnych rzeczy dla wielu różnych użytkowników.

Platforma 3DEXPERIENCE to ogromny zbiór narzędzi online, które mogą zapewnić rozwiązania dla praktycznie każdego działu w firmie, od sprzedaży po marketing i inżynierię. Jeśli nie znasz platformy 3DEXPERIENCE, jest to rozbudowane rozwiązanie oparte na chmurze i przeglądarce, które oferuje Dassault Systèmes. Jest elastyczna i skalowalna, a zakres możliwości pozwala na wykonanie wiele różnych operacji, rzeczy przez wielu różnych użytkowników.

Co mogę zrobić przy pomocy platformy 3DEXPERIENCE?

3DEXPERIENCE Works to portfolio rozwiązań łączących łatwość obsługi SOLIDWORKS z mocą i rozmachem platformy 3DEXPERIENCE.

3DEXPERIENCE Works to pakiet mający na celu pomoc w integracji użytkowników SOLIDWORKS z platformą. Dostarcza rozwiązania dla czterech głównych etapów rozwoju produktu:

Projektowanie

Jak być może wiesz lub nie, Platforma 3DEXPERIENCE oferuje aplikacje do modelowania w chmurze, takie jak xDesign, xShape oraz xSheetMetal. Są one zawarte w rolach 3D Sculptor, 3D Creator i 3D SheetMetal Creator. Nie zastąpią w pełni SOLIDWORKS, ale będą z nim współpracować. Modelowanie z lokalnego komputera, które znasz i kochasz, będzie nadal dostępne i jest teraz bardziej wydajne niż kiedykolwiek dzięki tym asystentom w chmurze.

Symulacja

Oprogramowanie do symulacji i analizy metodą elementów skończonych (FEA) jest z dnia na dzień coraz szerzej stosowane. W przeszłości wprowadzanie jakichkolwiek zmian w modelu zawsze było niewygodne. Po wprowadzeniu zmian model musiałby zostać zresetowany do oprogramowania analitycznego. Na szczęście dzięki oprogramowaniu opartemu na chmurze, które jest wygodnie bezpośrednio połączone z SOLIDWORKS, po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w modelu, są one automatycznie aktualizowane w ramach symulacji. Przetwarzanie w chmurze zapewnia dostęp do większej liczby rdzeni, szybciej wykonując symulacje i uwalniając w międzyczasie komputer do prac projektowych.

Produkcja

Z powodu rozłączenia procesu projektowania i produkcji można stracić dużo czasu. To, co kiedyś było IQMS, teraz jest pod nazwą DELMIAworks, która zapewnia różne rozwiązania. Udostępnia oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i realizacji produkcji (MES), które pomaga powiązać sprzedaż, przetwarzanie zamówień, zapasy i nie tylko. Może nawet wykorzystywać dane na żywo zebrane z hali produkcyjnej. Ponadto oferuje oprogramowanie do zarządzania jakością (QMS) i nie tylko, oferując jednocześnie bezproblemową integrację między zespołami na platformie chmurowej.

Zarządzanie

Bez odpowiedniego planowania projekt może zboczyć z toru, przekraczając budżet i wydłużając terminy. Można tego uniknąć przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do zarządzania. ENOVIAworks zapewnia narzędzia niezbędne do prawidłowego zarządzania danymi i cyklem życia wszystkich projektów. Ponadto, podobnie jak w przypadku wielu innych narzędzi dostępnych na platformie 3DEXPERIENCE, jest to rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia dostęp i zarządzanie z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, a także z dowolnego urządzania. Dobrze współpracuje z SOLIDWORKS, umożliwiając interesariuszom i kierownikom projektów dostęp do danych CAD z chmury, a nawet pozwala im na dostarczanie cyfrowych znaczników, podczas gdy użytkownik kontynuuje pracę nad modelem w aplikacji komputerowej. Dane CAD zapisywane w chmurze zapewniają również ochronę przed utratą plików, a także łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Co to są role w platformie 3DEXPERIENCE?

3DEXPERIENCE opiera się na rolach użytkowników, które są kolekcjami różnych aplikacji zapewniających rzeczywistą funkcjonalność platformy, na przykład aplikacja Project Planner zapewnia zarządzanie projektami, przydzielanie zadań i śledzenie postępów.

Poniżej znajduje się lista ról, które naszym zdaniem będą najbardziej korzystne dla użytkowników SOLIDWORKS – nie jest to oczywiście ich pełna lista.

3DSwymer (Collaborative Business Innovator) to jedno miejsce dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie rozwoju produktu. Przede wszystkim pomaga zespołom komunikować się, udostępniać i przeglądać pliki SOLIDWORKS w jednym zarządzanym środowisku, umożliwia zespołowi wprowadzanie innowacji i współpracę przez cały cykl życia projektu.

Na użytkownika z tą rolą dostępnych jest 5 GB miejsca w chmurze. Możemy uznać to za rolę podstawową, która jednoczy pracowników, dostawców, klientów.

Collaborative Industry Innovator umożliwia bezpieczne przechowywanie, organizowanie i zarządzanie zawartością oraz współpracę w czasie rzeczywistym. W rzeczywistości, opierając się na 3DSwymer (Collaborative Business Innovator), ta rola zapewnia dodatkowe funkcje ułatwiające zarządzanie plikami i efektywne organizowanie członków zespołu.

Collaborative Industry Innovator zapewnia dodatkowe 20 GB pamięci masowej w chmurze, zapewnia skalowalne środowisko online do zarządzania projektami produktów i planowania procesu produkcyjnego z maksymalną identyfikowalnością i elastycznością.

Collaborative Designer for SOLIDWORKS łączy SOLIDWORKS bezpośrednio z Platformą 3DEXPERIENCE, umożliwiając bezpieczne, współbieżne projektowanie w czasie rzeczywistym w rozproszonych zespołach. Do pełnienia tej roli wymagany jest Collaborative Industry Innovator.

Z pomocą tej roli projektanci mogą bezpiecznie zapisywać dane projektowe SOLIDWORKS w chmurze i uzyskiwać dostęp do Platformy 3DEXPERIENCE z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki, mogą łatwo przeglądać, udostępniać zadania i dane, , a wszystkie rozwiązania 3DEXPERIENCE do projektowania, symulacji, produkcji i zarządzania mogą zostać wykorzystane , gdy znajdą się tylko na platformie.

Project Planner zapewnia proste i wspomagane iteracyjne planowanie, wykonywanie i monitorowanie projektów na Platformie 3DEXPERIENCE dla wszystkich użytkowników biznesowych.

Project Planner przyspiesza czas od pomysłu do realizacji, łącząc członków zespołu za pomocą elastycznego harmonogramu opartego na zespołach, aby dotrzymać kluczowych etapów i terminów dostaw. Przechwytuje zadania i rezultaty w projektach, w których liderzy zespołów zapraszają członków do współpracy z natychmiastowym prawem dostępu.

3D CREATOR (xDesign) umożliwia projektantom wprowadzanie innowacji, współpracę, tworzenie wspaniałych projektów, przeglądanie i ocenę modeli 3D na Platformie 3DEXPERIENCE w dowolnym miejscu i czasie.

3D SCULPTOR (xShape) to rozwiązanie do modelowania w chmurze do projektowania organicznych kształtów 3D dla projektantów, inżynierów i artystów cyfrowych, którzy muszą tworzyć wysoce stylizowane, organiczne i ergonomiczne produkty, 3D Sculptor to oparte na przeglądarce narzędzie do modelowania 3D.

3D SheetMetal Creator aplikacja w chmurze do projektowania części z arkusza blach.

Drafter umożliwia tworzenie rysunków 2D z modeli 3D za pomocą 3DEXPERIENCE.

Połączony z Platformą 3DEXPERIENCE, Drafter jest aplikacją opartą na systemie Windows, która szybko pobiera rysunki 2D z modeli 3D. Za każdym razem, gdy modyfikujesz model 3D, rysunek jest natychmiast aktualizowany.

Dla kogo jest platforma 3DEXPERIENCE?

3DEXPERIENCE Works jest pomocny i doskonały dla obecnych użytkowników stacjonarnych SOLIDWORKS, start-upów i przedsiębiorców, którzy potrzebują wyczerpujących, gotowych rozwiązań, aby rozpocząć projektowanie produktów.

Jak w praktyce wygląda praca z platformą 3DEXPERIENCE w firmie?

Po połączeniu się z platformą, czyli przyznaniu odpowiednich ról przez administratora i zalogowaniu się możemy przystąpić do korzystania z platformy 3DEXPERIENCE. Z poziomu przeglądarki mamy dostęp do wszystkich przestrzeni w chmurze, gdzie są przechowywane nasze pliku i dokumenty i wykorzystując odpowiednie aplikacje możemy przystąpić do pracy. Natomiast jeśli chcemy używać do projektowania naszej licencji desktopowej SOLDIWORKS, musimy zainstalować z platformy 3DEXPERIENCE PLM Services – jest to Connector, który jest dostępny w roli Collaboration Designer for SOLDIDWORKS. Daje nam on taką możliwość, że w panelu bocznym oprogramowania SOLIDWORKS mamy dostęp do chmury gdzie możemy zapisywać i otwierać pliku w naszym oprogramowaniu. W zależności od potrzeb i pełnionej funkcji praca dla każdego użytkownika może wyglądać inaczej.

Do pracy jest wymagane połączenie internetowe. Natomiast kiedy korzystasz z aplikacji SOLIDWORKS pliki są zapisywane lokalnie, jeśli połączenie internetowe jest niestabilne. Możesz kontynuować pracę nad swoim modelem i zapisywać lokalnie, aż połączenie internetowe zostanie przywrócone lub będziesz gotowy do wprowadzenia zmian, wtedy możesz zapisać ponownie dokumenty w chmurze.

Jakie są główne zalety Platformy 3DEXPERIENCE?

Główną zaletą 3DEXPERIENCE jest to, że umożliwia wielu inżynierom jednoczesną pracę w tym samym kontekście . Możesz szybko poruszać się po dużych złożeniach, aby znaleźć części potrzebne do pracy. Komponenty, które mają zostać zmienione, zostaną zablokowane.

Dodatkowymi korzyściami jest:

 • Minimalny koszt IT – ponieważ nie ma kosztu sprzętu do obsługi serwerów 3DX i minimalnych kosztów IT w celu utrzymania środowiska,
 • Mniejsze zapotrzebowanie na wiedzę / personel IT,
 • Zawsze uruchomiona najnowsza wersja platformy 3DX,
 • Możliwość konfiguracji aplikacji,
 • Minimalny czas na skonfigurowanie środowiska lub wprowadzenie nowych użytkowników lub ról,
 • Dostawcy / sprzedawcy mogą łatwo uzyskać dostęp do danych w bezpieczny sposób,

Kompatybilność rozwiązań 3DEXPERIENCE względem klasycznych aplikacji desktopowych SOLIDWORKS

Jest pełna kompatybilność oprogramowania SOLIDWORKS z rozwiązaniami na platformie 3DEXPERIENCE. Możesz posiadać róże licencje tj. Plastics, Simulation, Flow Simulation i zapisywać te pliki w chmurze, a nawet wykorzystywać badania w SIMULI.

Jakie są wymagania systemowe dla platformy 3DEXPERIENCE?

Platformę można uruchomić z dowolnej przeglądarki internetowej, lecz preferowaną przeglądarką jest Chrome.

System operacyjny

 • Windows 10,
 • Apple iOS 13.x,
 • Android 7.x,

Przeglądarki

 • 64-bitowy Firefox 68 ESR,
 • 32-bitowy Firefox 68 ESR,
 • Firefox x ESR,
 • Chrome 32-bitowa lub 64-bitowa, najbardziej aktualna stabilna wersja
 • Microsoft Edge Chromium 64-bitowa

Microsoft Office

 • Microsoft Office 2016,
 • Microsoft Office 2016, licencja wieczysta, połączony z usługami Office 365,

Prędkość łącza internetowego

 • Dostępna przepustowość co najmniej 16 Mb/s i maksymalnie 120 milisekund w obie strony opóźnienia w kierunku centrum danych DS.
 • Dostępna przepustowość co najmniej 4 Mb/s i maksymalnie 350 milisekund w obie strony opóźnienia w kierunku centrum danych DS.
 • Połączenia muszą być bez utraty pakietów (maksymalnie 1%).
 • Na platformie są również aplikacje, które są instalowane lokalnie na komputerze m.in. SIMULIA.
 • Do obsługi natywnych aplikacji jest potrzebny system Windows 10 64 bit oraz Windows 8.1 64 bit

Dodatkowo warto sprawdzić czy nasza karta graficzna jest na liście preferowanych:

https://www.3ds.com/support/hardware-and-software/

W jakim modelu następuje płatność za 3DEXPERIENCE i ile kosztuje dostęp do platformy?

Platformę 3DEXPERIENCE można kupić jako roczną (lub kwartalną) dzierżawę, która zapewnia dostęp do narzędzi 3DEXPERIENCE Works przez cały okres obowiązywania. Oprogramowanie jest również dostępne w modelu, w którym większa „Primary Service Charge” jest płacona z góry, a niższy koszt subskrypcji jest opłacany w kolejnych latach. Jest to podobne do modelu licencjonowania „wieczystego”, używanego obecnie przez wielu użytkowników SOLIDWORKS, w którym dokonuje się początkowego zakupu oprogramowania, po którym następuje roczna subskrypcja na konserwację.

Jak mogę wypróbować narzędzia w ramach Platformy 3DEXPERIENCE?

Platformą można wypróbować wykupując 3 miesięczny dostęp do roli 3DSwymer (Collaborative Business Innovator) oraz Collaborative Industry Innovator, a następnie klient uzyskuje dostęp do wszystkich ról na platformie.

Czy Platforma 3DEXPERIENCE zastąpi aplikacji desktopowe SOLIDWORKS?

Nowością w tym roku są oferty 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, jest to połączona z chmurą wersja oprogramowania SOLIDWORKS Standard, Professional i Premium. Czy zastąpi ona klasycznego SOLIDWORKS? Odpowiem – nie, role 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS nie zastępują SOLIDWORKS. Zarówno rozwiązania stacjonarne, jak i rozwiązania chmurowe będą dostępne w dającej się przewidzieć przyszłości, oferując elastyczność wyboru w zależności od potrzeb i sytuacji.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej na temat Platformy 3DEXPERIENCE lub interesują Cię testy tego rozwiązania to zapraszamy do kontaktu!

AUTOR:

Łukasz SIWIEC

Inż. wsparcia technicznego CAD

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej