EPDM Reporter

Program pozwalający na raportowanie ilości dodawanych do EPDM plików przez konkretnych użytkowników w określonych ramach czasowych. Umożliwia eksport wyników wyszukiwania do pliku zewnętrznego w postaci arkusza Excel.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92