Office2PDF

Dodatek do systemu EPDM pozwalającego na automatyczne generowanie plików PDF z plików WORD (*.doc,*.docx) bądź plików EXCEL (*.xls, *.xlsx). Możliwość wywoływania dodatku podczas zmiany stanu pliku w obiegu dokumentacji bądź poprzez ręczne uruchomienie spod prawego przycisku myszy dla zaznaczonych w danym momencie plików przechowalni. Na życzenie klienta istnieje również możliwość utworzenia odniesienia pomiędzy tworzonym plikiem pdf oraz jego plikiem źródłowym, a także migracji danych pomiędzy kartami obu plików.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92