SEDI SW Custom Properties

SOLIDWORKS Custom Properties to program, który umożliwia hurtową modyfikację właściwości dostosowanych w plikach SOLIDWORKS. Pozwala na dodawanie, usuwanie bądź edytowanie już istniejących właściwości. Dużą zaletą programu jest działanie nie wymagające otwierania plików w SOLIDWORKS dzięki czemu uzyskujemy bardzo zadowalającą wydajność pracy.

Cena
Custom properties

Opis programu SEDI SW Custom Properties

SEDI SW Custom Properties to aplikacja autorstwa SOLIDEXPERT pozwalająca na hurtowe modyfikacje właściwości dostosowanych we wskazanych plikach SOLIDWORKS. Aplikacja umożliwia realizację podstawowych funkcji dodawania, usuwania lub modyfikacji właściwości dostosowanych w plikach SOLIDWORKS. Wszystkie operacje odbywają się bez otwierania plików, co wpływa na dużą szybkość działania programu, nawet w przypadku pracy na dużych ilościach plików.

SEDI SW Custom Properties pozwala na hurtowe zmiany właściwości dostosowanych w wybranych przez użytkownika plikach SOLIDWORKS, ale jeszcze przed dokonaniem zmian użytkownik ma możliwość podglądu istniejących właściwości dostosowanych oraz wyboru, w których plikach mają zostać dokonane zmiany. Cały proces odbywa się bez otwierania programu SOLIDWORKS, co przekłada się na dużą szybkość działania. SEDI SW Custom Properties może okazać się szczególnie przydatny kiedy istnieje konieczność dodania właściwości do wszystkich plików projektu, bądź modyfikacji istniejących (np. ze względu na zmiany szablonów plików części lub złożeń).

Interfejs programu SEDI SW Custom Properties

Custom properties
Hurtowa zmiana

Hurtowa zmiana

Modyfikacja wybranych plików lub całych folderów

Operacje

Operacje

Operacje dodaj, usuń, zmień/kopiuj wartość oraz zmień nazwę dla właściwości dostosowanej

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wskazanie i ochrona przed zmianami plików zaewidencjonowanych w SOLIDWORKS Enterprise PDM

Pakiety SEDI SW Custom Properties

FunkcjaSEDI SW Custom Properties StandardSEDI SW Custom Properties ProfessionalSEDI SW Custom Properties Premium

Funkcje SEDI SW Custom Properties

Moduły SEDI SW Custom Properties

Nowości SEDI SW Custom Properties

Galeria programu SEDI SW Custom Properties

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92