SIMULIA Structural Simulation Engineer - analiza strukturalna metodą MES | SOLIDEXPERT

SIMULIA Structural Performance Engineer to aplikacja przeznaczona do symulacji strukturalnej z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Jest to kolejne rozwiązane chmurowe na platformie 3DEXPERIENCE.

Mimo, że SIMULIA Structural Performance Engineer stanowi niezależne oprogramowanie, zostało wyposażone w Konektor, który pozwala na płynną współpracę z desktopowym, znanym rozwiązaniem SOLIDWORKS.

Grupa aplikacji SIMULIA osadzonych na platformie 3DEXPERIENCE stwarza zatem możliwość rozszerzeń SOLIDWORKS o pakiety symulacyjne.

OPIS

Rozwiązanie SIMULIA Structural Performance Engineer.

Podstawowe analizy:

 • statyczna i nieliniowa
 • częstotliwość i wyboczenie
 • dynamika liniowa
 • termiczna

Główne zalety oprogramowania:

 • solver Abaqusa
 • obliczenia w chmurze
 • sześcienna siatka bryłowa, czworoboczna siatka skorupowa
 • nieliniowe materiały
 • zaawansowane zestawy kontaktowe

Wybrane funkcje

Wykorzystuj nieliniowe solvery do obliczeń wysokiej złożoności

Rozwiązuj skomplikowane zagadnienia nieliniowej statyki dzięki zaawansowanej technologii dostarczonej przez SIMULIA Abaqus, światowej klasy solverom FEA (analiza numeryczna Metodą Elementów Skończonych). Przyspiesz opracowanie Wyników (wykresów) i ich wizualizację dla Dużych projektów. Opisuj historię i sekwencję wielu schematów obciążenia.

Korzystaj z archiwum swoich badań dzięki ścisłej integracji

Bezpośredni dostęp do SSE z poziomu SOLIDWORKS Simulation pozwala na przeniesienie do SSE geometrii i parametrów analizy za pomocą jednego kliknięcia. Definiuj skomplikowane badania w krótszym czasie ponownie wykorzystując obciążenia, warunki brzegowe, definicje siatki i właściwości materiału. Każda modyfikacja projektu w SOLIDWORKS pociągnie za sobą automatyczną aktualizację geometrii w SSE.

Projektuj szybciej dzięki obliczeniom w chmurze

Wykorzystaj procesy wielowątkowe w chmurze do obliczeń i wizualizacji wyników symulacji projektów wieloskalowych. Uruchomienie symulacji w chmurze pozwala uzyskać dostęp do większej liczby rdzeni procesorów. Pomaga to w przeprowadzaniu skomplikowanych badań w krótszym czasie co z pewnością przełoży się na możliwość podejmowania szybszych decyzji w procesie projektowym. Odciąża także lokalne komputery i pozwala na dalszą pracę projektową i symulacyjną.

Uzyskuj dokładniejsze wyniki dzięki zaawansowanym narzędziom do generowania siatki

Korzystaj z automatycznego lub manualnego sposobu definiowania siatki do generowania wysokiej jakości siatek bryłowych i skorupowych. Wybierz spośród różnych typów elementów i kształtów, w tym prostokątów i trójkątów dla elementów skorupowych oraz sześcianów i czworościanów dla elementów bryłowych. Zautomatyzuje tworzenie powtarzalnych siatek za pomocą Reguł i automatycznego rozpoznawania cech geometrii takich jak otwory, zaokrąglenia czy sfazowania.

Łatwiej definiuj kontakty komponentów

Definiowanie kontaktów z większą łatwością, zwłaszcza dla wielu komponentów o skomplikowanej topologii. Zamiast ustawiać pary kontaktowe, użyj pojedynczej Interakcji, która obejmie kontakt globalnie. Elastyczność tej definicji pozwala wyodrębniać podobszary czy dezaktywować kontakty w razie potrzeby.

Dokładniej opisuj skomplikowane zachowania materiałów

Poznaj nieliniowe modele materiałów opisujące takie zachowania jak plastyczność metalu, hipersprężystość gumy, a także lepkosprężystość czy kryterium zniszczenia. W połączeniu z różnymi typami elementów skończonych oraz solverem Abaqusa, SSE pomaga symulować rzeczywiste zachowanie materiału twoich wirtualnych prototypów.

Projektuj szybciej i lepiej dzięki elastycznemu dostępowi do swoich danych

Dostosuj swój Pulpit nawigacyjny w chmurze. Korzystaj z widżetów do przeglądania bazy swoich projektów i badań, do śledzenia uruchomionych badań i przeglądania wyników. Stwórz wizualizację wyników symulacji i dziel się spostrzeżeniami z projektantami, konstruktorami i inżynierami.

Bądź innowacyjny dzięki platformie opartej na chmurze

Rosnąca liczba rozwiązań w Porfolio zaufanego partnera Dassault Systemes, platforma 3DEXPERIENCE może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Od idei i koncepcji po projektowanie, produkcję i dokumentację  – koncentruje się na narzędziach do zarządzania i wymiany danych niezbędnych w procesie innowacji. Na przykład przechowywanie danych w chmurze umożliwia udostępnienie projektu i wyników w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu za pomocą przeglądarki internetowej. Możesz łatwo przeglądać i udostępniać najnowsze dane z dowolnego miejsca i szybciej podejmować przemyślane decyzje.

WIDEO

 

INTERFEJS

formularz kontaktowy

  Powiązane rozwiązania

  SOLIDWORKS CAD 3D

  SOLIDWORKS CAD 3D

  SOLIDWORKS Simulation

  SOLIDWORKS Simulation

  SOLIDWORKS Flow Simulation

  SOLIDWORKS Flow Simulation

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź