SW2Dxf

Dodatek do systemu EPDM pozwalający na automatyczne generowanie konkretnych rzutów rysunkowych części bądź złożeń SOLIDWORKS. Inicjowany może być zarówno z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) lub podczas zmiany stanu plików w EPDM. Istnieje możliwość dodania referencji pomiędzy tworzonymi dxf-ami a ich plikami źródłowymi oraz modyfikacji zmiennych na kartach tworzonych plików w EPDM.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92