aktualności

Projekt SMART 2021 – Wygraj bezpłatny audyt Przemysł 4.0 dla Twojej firmy!

Zostaliśmy partnerem projektu "SMART 2021. Przemysł 4.0 w przemysłowych MŚP" organizowanym przez Metalika Klaster Metalowy.
SMART 2021 to projekt kierowany do firm przemysłowych z woj. zachodniopomorskiego, w ramach którego można ubiegać się o wykonanie bezpłatnego audytu technologicznego w obszarze Przemysłu 4.0 dla swojej firmy!
Projekt kierowany jest do firm działających w branży przemysłu metalowo-maszynowego lub obróbki metalu. Zapisy trwają do 4 listopada 2021!

Zostaliśmy partnerem projektu „SMART 2021. Przemysł 4.0 w przemysłowych MŚP” organizowanym przez Metalika Klaster Metalowy. SMART 2021 to projekt kierowany do firm przemysłowych z woj. zachodniopomorskiego, w ramach którego można ubiegać się o wykonanie bezpłatnego audytu technologicznego w obszarze Przemysłu 4.0 dla swojej firmy!

Projekt kierowany jest do firm działających w branży przemysłu metalowo-maszynowego lub obróbki metalu. Zapisy trwają do 4 listopada 2021!

Opis projektu

Misją KM METALIKA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego. Obecnie Klaster realizuje zadanie publiczne, którego celem jest upowszechnienie koncepcji Przemysłu 4.0 wśród małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

MŚP w Polsce, w tym w województwie zachodniopomorskim (WZP) odznacza niski stopień wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 (P4.0). Występuje wiele barier m.in. organizacyjnych, finansowych, ale i niskiej świadomości, a szczególnie braku kompetencji w zakresie skoordynowanych działań diagnostycznych (potrzeb firmy) oraz wdrożeniowych.

Cele projektu

• przełamanie barier i wskazanie drogi postępowania dla MŚP przy wdrażaniu rozwiązań P4.0,
• popularyzacja rozwiązań P4.0 i ich adaptacja do potrzeb MŚP przemysłowych w WZP,
• w wyniku przeprowadzenia audytu dostarczenia gotowej propozycji rozwiązań na MŚP.

W oparciu o przeprowadzony audyt Przemysłu 4.0 opracowane zostaną studia przypadków na temat korzyści z wdrożenia wybranych rozwiązań koncepcji P4.0. Studia przypadków będą obejmowały technologiczne aspekty wdrożenia elementów środowiska Przemysłu 4.0 w MŚP.

Korzyści dla firm MŚP

 • Wiedza jak rozwijać firmę w kierunku Przemysłu 4.0
 • Łatwiejszy dostęp do środków krajowych i UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
 • Przepis na praktyczne zastosowanie narzędzi Przemysłu 4.0 w swojej firmie

Grupę docelową stanowią MŚP sektora przemysłowego, głównie szeroko rozumianego przemysłu metalowo-maszynowego oraz stosującego obróbkę metalu w swoich procesach produkcyjnych.

Etapy naboru wniosków

 1. Nabór wniosków MŚP “Wygraj bezpłatny audyt -Przemysł 4.0 w twojej firmie”
 2. Audyt bazowy Przemysłu 4.0Profesjonalny audyt przeprowadzony w jednym MŚP przez eksperta ds. P4.0. Bezpłatny audyt obejmuje: – analizę strategii rozwoju kluczowych produktów i technologii przedsiębiorstwa, – analizę potrzeb w obszarach automatyzacji i informatycznego wspomagania procesów produkcyjnych i logistycznych, – analizę wdrożenia wybranych elementów środowiska P4.0. Audyt zostanie zakończony raportem obejmującym korzyści oraz ryzyka związane z implementacją elementów P4.0. Ponadto, celem jest zebranie informacji dotyczącej świadomości wyzwań dla przedsiębiorstwa, które stawia koncepcja P4.0.Miejsce realizacji: przedsiębiorstwo wyłonione w konkursie “Wygraj bezpłatny audyt – Przemysł 4.0 w twojej firmie”
 3. Ocena potencjału MŚP na wdrożenie dedykowanych rozwiązań Przemysłu 4.0Na podstawie audytu bazowego w badanej firmie zostaną przygotowane bezpłatnie przykładowe wdrożenia rozwiązań P4.0 (usług oraz produktów) przez wybranych dostawców. Po przeprowadzeniu badań, wskażą oni jak zastosowanie w.w. rozwiązań dostarczy wartości dodanej i wpłynie na podniesienie efektywności procesów produkcyjnych, wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności MŚP. Celem jest przedstawienie potencjału dla wdrożenia środowiska Przemysłu 4.0 w wybranej firmie.Miejsce realizacji: przedsiębiorstwo wyłonione w konkursie “Wygraj bezpłatny audyt – Przemysł 4.0 w twojej firmie”
 4. Konferencja „SMART2021.Przemysł 4.0 w przemysłowych MŚP” – prezentacja rozwiązań P4.0 w MŚPPodczas konferencji SMART2021 nastąpi:
  • Prezentacja znaczenia rozwiązań P4.0 dla rozwoju konkurencyjności MŚP.
  • Wyjaśnienie podejścia do przeprowadzenia audytu, opracowania tzw. mapy drogowej i wdrożenia rozwiązań P4.0 w MŚP.
  • Prezentacja studium przypadku firmy, które obejmować będzie: opis profilu produkcyjnego MŚP, prezentacja rezultatu audytu bazowego (efekty i zalecenia) oraz oceny potencjału proponowanych działań wdrożeniowych dla rozwiązań P4.0 (możliwości-korzyści).Konferencja zorganizowana w Szczecinie.

Zapraszamy!
Weź udział w naborze – wypełnij ankietę

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej